dachy okna Bud24 przetargi dekarze forum kontakt


Moda na pasywne budownictwo?

Standard budownictwa pasywnego zosta utworzony ponad dwie dekady temu w Niemczech. Cieszy si zasuon popularnoci w Europie Zachodniej, ale i w Polsce oszczdnoci w eksploatacji pasywnych budynków przyczyniaj si do rosncej popularnoci tego typu budownictwa. Czy mona ju mówi o modzie na budownictwo pasywne w naszym kraju?

Do pasywnego budownictwa przekonuje prosta ekonomiczna kalkulacja, wysoki komfort uytkowania budynków oraz dbao o ochron rodowiska. Energooszczdne materiay budowlane zdobywaj coraz wicej zwolenników, a ich najbardziej zaawansowan form s te, przeznaczone do pasywnego budownictwa i posiadajce stosowne certyfikaty.

Na czym polega wyjtkowo budownictwa pasywnego

W budynku pasywnym 1,5 m3 gazu ziemnego wystarcza do ogrzania metra kwadratowego budynku przez rok, poniewa jego zapotrzebowanie na energi ciepln wynosi 15 kWh/(m2a). Dla porównania budynki budowane w Polsce do roku 1966 zuywaj 240-350 kWh/(m2a). Mieszkania, które powstaway w latach 1993 – 1997 musz by ogrzewane energi o wartoci 120-160 kWh/(m2a). Nawet te budynki, które uznawane s za energooszczdne zuywaj piciokrotnie wicej energii ni domy pasywne (dane Polskiego Instytutu Budownictwa Pasywnego).

-Najwicej energii w budownictwie tradycyjnym zuywa si do ogrzewania nieruchomoci. Dodajc do tego rosnce koszty energii i straty ciepa w budynkach, otrzymujemy powód do zainteresowania si pasywnym budownictwem. Technologia zostaa opracowana w Niemczech, posiadajcych bardzo zbliony do polskiego klimat i pozwala zbudowa budynek, który praktycznie nie bdzie wymaga ogrzewania z innych róde ni pasywne – tumaczy Karol Niespodziewaski z IFTM Internorm

Oznacza to, e do ogrzania budynku wystarczy ciepo wytwarzane przez mieszkaców czy energia soneczna docierajca do wntrz przez okna. Temperatura w budynku jest przez cay rok utrzymywana na optymalnym poziomie, w zimie pomaga w tym minimalnie dostosowana do budynku pasywnego instalacja grzewcza.

Rola stolarki otworowej

Rozwizania techniczne stosowane w budownictwie pasywnym zakadaj stosowanie specjalnej, wysokiej klasy stolarki okiennej i drzwiowej.

-Musimy pamita, e okna s newralgicznym elementem pasywnego budynku, poniewa redni wspóczynnik przenikania ciepa dla cian U wynosi 0,1 W/(m2K), podczas gdy w naszych standardowych oknach pasywnych Thermo Passiv wynosi 0,79 W/(m2K). Z drugiej strony okna peni niezwykle istotn rol w bilansie energetycznym, poniewa pozyskuj energi soneczn ¬– mówi specjalista Internorm

Z analiz dokonanych w pasywnych budynkach wynika, e moliwoci wykorzystywania energii sonecznej spadaj, kiedy powierzchnia okien wynosi ok. 40% powierzchni budynku. W takim obszarze wskanik wykorzystania sonecznej energii osiga maksymaln warto. Dlatego te jako okien jest waniejsza ni ich procentowy udzia w budynku. -Specjalne szyby SOLAR zwikszajce wykorzystanie energii sonecznej s montowane standardowo w naszych certyfikowanych oknach pasywnych. Tym samym zapewniaj najkorzystniejsze wykorzystanie energii sonecznej, przy jednoczesnych bardzo niskich stratach ciepa w budynku – mówi Karol Niespodziewaski.

Czy to si opaca?

Budownictwo pasywne, wbrew pozorom, nie jest wiele drosze od tradycyjnego. W zalenoci od rodzaju budynku mona je szacowa na 15-20% inwestycji. Warto przy tym pamita o póniejszej eksploatacji ze znikomym zapotrzebowaniem na energi. ¬-Obserwujemy, e w Polsce ronie wiadomo rozwiza budownictwa pasywnego, zarówno u klientów kocowych jak i opracowujcych projekty architektów. Kusz przede wszystkim korzyci z eksploatacji, coraz bardziej atrakcyjne ze wzgldu na rosnce ceny energii. Nie bez znaczenia jest take przyczynianie si do ochrony rodowiska, poniewa zuywajc mniej energii powodujemy mniejsze zanieczyszczenia. Dlatego notujemy stay wzrost sprzeday pasywnych okien i drzwi – mówi Marcin Ksokowski, czonek zarzdu IFTM Internorm, firmy posiadajcej najwicej certyfikatów pasywnoci w Europie na produkowane przez siebie okna i drzwi. To, e stosowanie budownictwa pasywnego jest opacalne na du skal wiadcz dziaania podejmowane w ramach programu „Haus der Zukunf” austriackiego Federalnego Ministerstwa Transportu, Innowacji i Technologii.

Program pokazuje potencja oszczdnoci energii i zmniejszenia zanieczyszcze rodowiska. W jego ramach do standardu budownictwa pasywnego przystosowano stare budynki. Udao si ograniczy zuycie energii o 90-95% przy koszcie wynoszcym jedynie 140 € na m2 powierzchni uytkowej. Budownictwo pasywne, zwaszcza w czasach rosncych cen energii, jest bardzo atrakcyjnym standardem budowlanym. Cieszy fakt, e mamy w Polsce coraz wicej ordowników tego rozwizania, dlatego mona mówi o powstajcej modzie na pasywne budownictwo.

Czytaj wicej o budownictwie pasywnym -->


ródo: Internorm
Opracowanie: Redakcja

09-05-2011KOMENTARZE
Dodaj swj komentarz

Nick:

Wpisz kod z obrazka:

Kod nieczytelny?
Aktualnie brak komentarzy
PARTNERZY

   

|   O nas   |   Reklama   |   Kontakt   |   Dla producentw   |   Forum  
|   Nota prawna   |   Program partnerski dla hurtowni   |
|   Wpisz si do bazy firm budowlanych   |   Wpisz si do bazy firm handlowych   |
RST Supported by

Ta strona używa cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Dowiedz się więcej.. zamknij