dachy okna Bud24 przetargi dekarze forum kontakt


Wysokie opaty za energi

Wysokie opaty za energi elektryczn to dylemat niejednej polskiej rodziny. Czy stoj za tym wycznie czste podwyki cen prdu, czy moe energia ucieka nam przez palce?

Cho lampka na korbk czy adowarka zasilana energi soneczn wywouj umiech na naszych twarzach, moe si okaza, e ju w niedalekiej przyszoci stan si one popularnym wyposaeniem gospodarstw domowych. Na razie te ekologiczne i ekonomiczne gadety znajduj zastosowanie z dala od cywilizacji oraz tam, gdzie czsto zdarzaj si przerwy w dostawach prdu. Trudno by nam byo jednak na co dzie korzysta z urzdze napdzanych wycznie energi soneczn lub si naszych mini, mimo e oszczdnoci z tego pynce s kolosalne. Jest prostszy sposób, by ograniczy wydatki na prd. Wystarczy zastosowa kilka prostych zasad.

Zasada nr 1: Zmie zwyczaje
W naszych domach czsto przez cay dzie bez powodu bywaj wczone telewizory i komputery, cho w rzeczywistoci korzystamy z nich zaledwie przez kilka godzin. W azience na darmo pali si wiato, a sprzt hi-fi pracuje w trybie czuwania.

Innym istotnym problemem jest pora jadania posików. Jeli obiad gotowany jest wczeniej, a jaki czas potem odgrzewany przez kadego z osobna w mikrofalówce – znów generujemy dodatkowe koszty. Podobnie z por robienia porzdków. W wielu domach, pralka bywa wczana co wieczór, cho duo ekonomiczniejszym rozwizaniem jest robienie wikszego prania raz w tygodniu, na przykad w weekend.

Te prdoercze zwyczaje sprawiaj, e rocznie tracimy bezpowrotnie kilkaset kilowatów energii, za które potem musimy sono zapaci. Aby ustrzec si przed tym marnotrawstwem, ustalmy wród domowników jasne reguy postpowania.

Nasza rada: Nieuywany sprzt odcinajmy od róda prdu – wycigajc wtyczk z gniazdka. Telewizor i komputer niech bd wczone tylko wtedy, gdy s uywane.

Zwrómy te uwag na por spoywania posików w naszym domu. Skupienie wszystkich w tym samym czasie przy jednym stole pozwoli zapobiec cigemu odgrzewaniu jedzenia.

Planujc pranie w pralce automatycznej, zbierzmy brudn bielizn z caego tygodnia i starajmy si maksymalnie zaadowa bben. Gdy nie ma potrzeby uruchamiania zwykego programu, wybierajmy bardzo krótki ekonomiczny tryb pracy.

Zasada nr 2: Przemebluj mieszkanie
Chcc zminimalizowa rachunki za energi elektryczn, przyjrzyjmy si… ustawieniu naszych sprztów w domu. Czsto zbyt ciasne kuchnie sprawiaj, e obok siebie stawia si lodówk i kuchenk. Tymczasem takie ssiedztwo nie jest optymalnym rozwizaniem pod wzgldem zuycia energii elektrycznej w naszym gospodarstwie domowym. Sprzty AGD, które w czasie pracy emituj duo ciepa, mog powodowa zaciganie przez chodziarko-zamraark gorcego powietrza i tym samym wyszy pobór mocy.
Innym problemem maych mieszka s zagracone pokoje i zbyt ciemne ciany. To wszystko sprawia, e zamiast naturalnym wiatem, musimy zadowoli si na co dzie sztucznym owietleniem. Nie byoby w tym nic zego, gdyby nie fakt, e zamiast energooszczdnych arówek, wci korzystamy z prdoernych arówek lub wietlówek starszego typu. Tymczasem duo wydajniejsze pod wzgldem ywotnoci i ekonomiczniejsze pod ktem zuycia energii s lampy LED.

Nasza rada: Planujc rozkad urzdze w kuchni, ustawmy chodziarko-zamraark z dala od piecyka lub zmywarki. Lodówk od piekarnika mona rozdzieli na przykad jedn szafk. Aby wpuci do wntrza wicej naturalnego wiata, zdejmijmy z parapetu okna due kwiaty, a gste i cikie zasony zastpmy przejrzystymi firanami lub nowoczesnymi roletami.
– Osobom, które chc ograniczy koszty owietlenia w domu, zalecam wymian tradycyjnych arówek i wietlówek na energooszczdne diody elektroluminescencyjne – radzi Przemysaw Pamua z Firmy SKOFF. - Oprawy LED, takie jak Rotondo, Quadrato, Retango czy Triango, to energooszczdna alternatywa dla tradycyjnych opraw halogenowych. Pozwalaj oszczdzi nawet 80% energii elektrycznej, a ich wymiana nie powoduje koniecznoci ingerencji w instalacj elektryczn. Wspomniane oprawy LED mona atwo zamontowa w miejsce oprawy halogenowej. Diody LED s nie tylko oszczdne w uytkowaniu, ale charakteryzuj si równie dug ywotnoci. Potrafi wieci jednostajnie nawet przez 50 tysicy godzin, a po tym czasie nie przepalaj si, ale zmieniaj natenie wiata – dodaje Przemysaw Pamua.

Zasada nr 3: Wymieniaj i serwisuj sprzt
Zapeniony worek i nieszczelne elementy rurki sscej w odkurzaczu, podobnie jak zakamieniony czajnik elektryczny czy mocno oszroniona lodówka – mog zuywa nawet 10% wicej prdu.

Czasem jednak wysze zuycie energii wynika nie tyle z bdnej eksploatacji sprztu codziennego uytku, ile z kiepskiej jakoci urzdze. Nowoczesny sprzt AGD, w odrónieniu od urzdze starego typu, jest w stanie zaoszczdzi prd nawet o 19%.

Nasza rada: Przed kadym odkurzaniem, sprawdmy, czy worek nie wymaga wymiany. W przypadku czajnika elektrycznego pilnujmy, by nie dopuci do osadzenia kamienia i gotowania na darmo zbyt duej iloci wody. Nieco mniej porczny, ale duo bardziej oszczdny, jest tradycyjny czajnik na gaz.

Kolejnym krokiem do ograniczenia rachunków za prd jest wymiana starych urzdze AGD i RTV na nowoczesne i bardziej oszczdne. Moliwoci wyboru s ogromne.
- Bardzo popularne stao si porzdkowanie sprztu AGD wedug klas zuycia prdu: A, A+ i A++ - mówi Micha Olecki, doradca w sklepie ze sprztem AGD. - Wiele pralek klasy A zuywa nawet 19 procent mniej energii ni te same modele w klasie B. Ekonomiczne produkty w chwili zakupu s czsto drosze od pozostaych, jednak inwestycja zwraca si ju po dwóch, trzech latach – dodaje Micha Olecki.

Na co zwróci uwag przy zakupie sprztu
1.    Telewizor
Pobór energii zaley od technologii na której oparto produkcj ekranu oraz jego rozmiar. Najbardziej oszczdne s telewizory LED. Znacznie wikszy pobór prdu wykazuj telewizory LCD i plazmowe.

2.    Owietlenie
Najbardziej ekonomiczne s oprawy owietleniowe wykorzystujce technologi LED. Oprawy diodowe marki SKOFF pozwalaj zaoszczdzi nawet 80% energii w porównaniu do tradycyjnych halogenów. Ich ywotno szacowana jest na kilkadziesit tysicy godzin.

3.    Kuchenka i piekarnik
Najbardziej wydajne s indukcyjne pyty kuchenne nagrzewane przez wytwarzane pole magnetyczne. Znacznie mniej wydajne s pola Hi-Light i eliwne. Pyta indukcyjna moe by wyposaona w kilka bardzo przydatnych funkcji, np. szybkie zagotowanie lub okrelony czas gotowania. Najlepiej gdy piekarnik posiada kilka szyb w drzwiach, które lepiej utrzymuj temperatur.

4.    Pralka
Wybór powinien dotyczy jedynie sprztu oznaczonego klasami od A do A++. Wiele pralek klasy A zuywa bowiem nawet 19% mniej energii ni te same modele w klasie B. Niektóre produkty posiadaj dodatkowe uatwienia: pranie poowy wsadu – urzdzenie pobiera mniej wody i energii, waenie ubra – automatyczny dobór wody i szacowanie wymaganej iloci proszku do prania, pranie parowe – oszczdno wody i energii, szybkie ekonomiczne programy do prania.

5.    Chodziarko-zamraarka
Dwie funkcje w jednym urzdzeniu wymagaj mniej energii. Funkcja „No frost” samodzielnie usuwa szron i wilgotno, co pozwala utrzyma optymaln temperatur chodzenia przy mniejszym zuyciu energii. Ogrzewane uszczelki odpowiednio izoluj wntrze lodówki, a funkcja kontroli drzwi ostrzega nas, gdy s zbyt dugo otwarte.

6.    Zmywarka
W trakcie pracy potrafi zuy tylko 10 l wody, podczas gdy gospodyni domowa zuywa nawet 100 l. Bardzo przydatne dodatkowe funkcje to: tryb poowy wsadu – mniejsze zuycie wody i energii, odzyskiwanie ciepa z wykorzystanej wody do podgrzania wieej. Zmywarki nazywane Eko mona nastawi na krótszy czas suszenia – do 40% mniejszy pobór energii.

Podczas planowania domowego budetu oszczdnoci naley szuka na kadym kroku. Oszczdzanie polega w duej mierze wanie na eliminowaniu drobnych, ale zupenie niepotrzebnych wydatków. Konsekwencja w dziaaniu pozwala uzbiera w ten sposób ju kilkadziesit zotych miesicznie. W skali roku moe to by nawet kilkaset zotych. Niemoliwe? Czas to sprawdzi!

 

ródo: www.portal-prasowy.pl

Opracowanie: Redakcja

19-05-2011
KOMENTARZE
Dodaj swj komentarz

Nick:

Wpisz kod z obrazka:

Kod nieczytelny?
2014-01-22 09:42:53 | ~M7YZ2MmZ
2014-01-17 14:30:06 | ~tnmsKlVtwuBP
2014-01-08 14:05:37 | ~GmTHHfnKg
2013-12-26 18:23:06 | ~tHZFGGPw
2013-09-30 13:08:45 | ~sfTCtnJg
2013-09-27 20:50:12 | ~Sml4OkNtexc
2013-09-21 09:41:06 | ~YuZMbTsI
2013-09-09 22:37:39 | ~gJbm7zxP9lvU
2013-09-01 09:46:39 | ~kHqSJ2W0
2013-08-25 00:42:12 | ~SNG5PPANha
2013-08-23 19:04:55 | ~IIxs3fno1
2013-08-18 16:55:42 | ~TkgLlVzkieEg
2013-07-17 15:31:54 | ~eibpbdmjejKxqD
2013-07-12 00:30:08 | ~EFDcqJoAEIxpXHo
2013-07-09 14:22:03 | ~BPhscxHlbVWMuKcTxci
2013-07-09 14:22:01 | ~aYQjhqmJbyMXdu
2013-07-07 21:31:01 | ~QCWFETsGYyMKPLu
2013-07-05 08:45:07 | ~mMxFRLQhA
2013-07-02 06:09:19 | ~hcYCKljTmkS
2013-06-29 05:30:10 | ~mxjouhlMHvooRjWgmT
2013-06-23 06:49:33 | ~EqnMlwJO
2013-06-23 06:49:28 | ~SdHiGoeWomXNln
2013-06-12 10:56:05 | ~fbvBJzWRC
2013-06-10 03:50:01 | ~JzmQxxMPTve
2013-06-07 19:55:10 | ~dAxXuKOlJ
2013-06-05 12:34:50 | ~HyqigIgYxRBCyDN
2013-05-31 23:28:34 | ~IgPFtMpU
2013-05-31 23:28:34 | ~nLFgheWcdTemPeWcJzv
2013-05-29 02:57:21 | ~keHYlsks
2013-05-26 20:12:48 | ~MbKBHsZRj
2013-05-25 15:20:25 | ~IvJYXXiLWKJpAROyu
2013-05-21 16:14:09 | ~ByhmJbMAyKrWKYCBDsw
2013-05-20 20:42:21 | ~QpdSWlkuQwciZUqdo
2013-04-14 09:20:10 | ~MLvvQhXXJVjFSzILOJE
0Nie, nie tylko. Po moim odejściu pisali już inni, już nie pamiętasz? Przez ok. miesiąc przed odejściem WPGiA tworzył zespół, w tym duży wkład miał m.in. Tomek Słowik. Też już zapomniałeś?O tak, telepolis czy mGSM rzeczywiście mają wiele wspólnego z aplikacjami. Teraz już wiem też gdzie wchodzisz by zaczerpnąć wiedzy o aplikacjach Ah, zaskoczę Cię, Wymieniłeś serwis, w którym podobne zestawienie gier i aplikacji ruszyło prawie w tym samym czasie kiedy ja stworzyłem WPGiA.Nie wiem co starasz się udowodnić ale ja jestem od tego daleki bo to po prostu niepoważne i źle wyglądające dla czytelników. Z kolei brawo za moderację. No, chyba że Ci poniżej to Twoi redaktorzy…PS. pilnuj niektórych bo kradzież własności intelektualnej to niemiła sprawa, o czym już pisałem w mailu.EOD.

cheap california auto insurance
2013-04-07 09:31:47 | ~MVPUhOIzGoAOsfsgS
Myślę, że trzeba pożegnać się z (błędnym) przekonaniem, że papier uszlachetnia. Jest zbyt łatwo, wbrew pozorom, dostępny – każdy, kto wyskoczy z kafla może mieć drukowany album swojej roboty.Owszem, pewnie „do druku” niektórzy starają się bardziej; pewnie przyczynia się to do jakiegoś ogólnego rozwoju twórcy, ale w tym wszystkim brak chyba pracy nad samą koncepcją zinów. Zdaje się, że większości z nas marzy się magazyn komiksowy „z prawdziwego zdarzenia”, tylko co z tego, skoro finansowo żaden z „zinowych wydawców” raczej tego w tej chwili nie udźwignie, jeśli chodzi o handel reklamami, to się możemy wspólnie pośmiać z tego, a poza tym, cóż, większość z animatorów „sceny” to jednak amatorzy. Ja się uczyłem od zera o co biega z CMYKiem, jak robić spady i co wyjdzie, a co nie, a droga przede mną na lata. A ja tylko „techniczny” – a gdzie tu PR, marketing, zarabianie na następne albumy (bo do zarabiania na kolejny numer już doszliśmy).No i gdzie tłumy nastoletnich fanek w mundurkach i z klamerkami, dla których warto zrobić córce t-shirt z napisem „Mój stary wydaje komiksy, ale i tak go kocham”?

car insurance rates car insurance quotes
2013-04-07 00:43:42 | ~WXeZkIkUQmuxXkLQMFO
2013-04-05 16:50:23 |
Co do oszczdzania wody, to czasami wystarczy zainstalowa specjalny perlator napowietrzajcy wod - http://www.krainawody.pl/391-perlator-umywalkowy-waterfilter.html, który pozwala oszczdzi nawet 70% wody. Zrobiem specjalny przed i po montau perlatora i jasno byo wida, e wanienka z perlatorem napenia si 10 razy duej. Strumie wody jest napowietrzany :)
2013-04-05 14:43:24 | ~izJsylvhItOrxlUUcV
Pamiętam ten dreszcz ecmjoi jaki towarzyszył mi za każdym razem, gdy podczas niedzielnej Mszy św. brałam czynny udział jako uczestniczka scholi To były niesamowite momenty. Dziecku prościej pojmuje się sens modlitwy, wplatając ją w muzykę. Siostra katechetka powtarzała nam zawsze, że ten, kto śpiewa, ten się dwa razy modli . I dodawała, że nie ważne, czy się zafałszuje czy pomyli słowo w piosence, Pan Bf3g patrzy na serce i widzi naszą intencję pięknej modlitwy.Scholi, jej Prowadzącemu, sympatykom i przyjaciołom życzę, aby ich muzyka przybliżała wszystkich słuchaczy do Pana Boga i ukazywała piękno modlitwy.
PARTNERZY

   

|   O nas   |   Reklama   |   Kontakt   |   Dla producentw   |   Forum  
|   Nota prawna   |   Program partnerski dla hurtowni   |
|   Wpisz si do bazy firm budowlanych   |   Wpisz si do bazy firm handlowych   |
RST Supported by

Ta strona używa cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Dowiedz się więcej.. zamknij