dachy okna Bud24 przetargi dekarze forum kontakt


Swisspor nagradza mylenie innowacyjne

Pianka izolacyjna produkowana z butelek typu PET zwyciya w konkursie „Przegroda termoizolacyjna przyszoci” firmy Swisspor Polska.

Na konkurs „PRZEGRODA TERMOIZOLACYJNA PRZYSZOCI” nadeszo kilkadziesit prac o bardzo zrónicowanym charakterze, jeli chodzi o zawarto. Nie wszystkie dotyczyy stricte przegród; cz dotyczya tylko materiaów do izolacji cieplnej. Cz uczestników zaproponowaa pomysy nowych rozwiza; niektóre podaway zarys technologii wytwarzania materiaów lub przegród. Pojawiy si równie rozwizania przegród nieznanych w Polsce, ale ju stosowanych w innych krajach. Przedstawiono take kompleksowe rozwizania, w których stosowano mix znanych rozwiza energooszczdnych, które w sumie daway now jako.

Jury w skadzie Jarosaw Guzal – redaktor naczelny miesicznika „Izolacje”, prof. Jerzy Pogorzelski – ITB, Politechnika Biaostocka, dr Wiesaw Rudolf - redaktor naczelny miesicznika „adny Dom” i dr Arkadiusz Wglarz – Krajowa Agencja Poszanowania Energii miao wic kopoty z wyonieniem zwycizców.

Ostatecznie jury za rozstrzygajc uznao kategori „przyszoci” zaprezentowanych prac oraz realno i horyzont czasowy moliwych zastosowa. Trzeba przyzna, e niektórzy autorzy prac rzeczywicie pucili wodze wyobrani, co komisja ocenia bardzo pozytywnie. Takie futurystyczne pomysy pozwalaj na ukierunkowanie prac badawczych i ksztatowanie postaw innowacyjnych wród polskich inynierów.

Prace jury i werdykt wraz z charakterystyk prac

W dniu 03.12.07 Prace Jury przeprowadzono dwuetapowo:
-    w etapie I wstpna eliminacja,
-    w etapie II analiza kilku wybranych prac, pod ktem  innowacyjnoci rozwiza.

W efekcie obrad jury

I nagroda i 25 tysicy zotych przypada zespoowi:
-    Piotr Pita,
-    Marek Knor,
-    Szymon Firlg

za prac „Petopian ekstrudowany – materia termoizolacyjny na bazie poli(tereftalanu) etylenu (PET)”.

Nagrodzona pierwsz nagrod praca jest koncepcj technologii produkcji materiau termoizolacyjnego w wyniku recyklingu butelek po napojach typu PET. Praca wydaje si realna technologicznie i rokuje nadzieje uzyskania efektów w bliskiej perspektywie. Istotn korzyci bdzie – w przypadku powodzenia technologii – zmniejszenie masy odpadów i efekty ekologiczne. Praca wymaga przeprowadzenia dalszych prac badawczych nad technologi produkcji oraz studiów moliwoci zbudowania systemu do gromadzenia surowca.

Nowy materia izolacyjny nazwany przez autorów Petopianem ma by produkowany w procesie fizycznego spieniania poli(tereftalanu) etylenu (PET) uywanego do produkcji butelek na napoje chodzce. Powstay materia termoizolacyjny w formie pyt powinien si charakteryzowa, wedle deklaracji autorów, przewodnoci ciepln na poziomie 0.018 W/mK. Jednym sowem Petopian ma szans na prawie dwukrotnie mniejsz przewodnoci ciepln ni polistyren ekstrudowany. Ponadto posta ekstrudowana PET-u powinna charakteryzowa si znacznie lepszymi waciwociami mechanicznymi  i ogniowymi ni polistyren ekstrudowany. Bardzo wanym aspektem pomysu s walory ekologiczne nowego materiau. Petopian bdzie materiaem w znacznie mniejszym stopniu uciliwym dla rodowiska ni klasyczne izolacje piankowe. próniowej. 

Nagroda II i 10 tysicy zotych przypada Panu Waldemarowi Pichórowi za prac „Koncepcja aktywnej zewntrznej ciany warstwowej”.

Jest to jeden z wariantów ciany z tzw. izolacj transparentn i materiaami zmienno-fazowymi. Koncepcja wymaga jeszcze dopracowania szczegóów, ale za 20-30 lat moe to by przegroda budowlana. Zaproponowana w pracy przegroda skada si z czterech warstw. Warstw termoizolacyjn rozwizania stanowi pyta z aeroelu pokrytej od zewntrz warstw termoczu zmieniajc przepuszczalno dla promieniowania w zalenoci od zmian temperatury na zewntrz. Warstw izolacyjno-konstrukcyjn stanowi ciana z bloczków z betonu komórkowego o podwyszonej gstoci. Bloczki powinny by modyfikowane fazowo- zmiennym woskiem i wóknami wglowymi. Pozwala to na buforowanie temperatury wewntrz obiektu oraz ograniczenie mikrospkania w kruchej warstwie betonu. Ostatni warstw przegrody – wewntrzn stanowi tynk gipsowy o duej zdolnoci buforowania wilgoci. Zapewnia on odpowiedni mikroklimat wewntrz pomieszczenia. Wspóczynnik przenikania ciepa U dla tak zaprojektowanej przegrody wyniesie 0,101 W/m2K. Przegroda bdzie absorbowaa promieniowanie podczerwone, buforowaa zmiany w rónicy temperatur na powierzchni przegrody, generowaa sygna elektryczny o zmianach w rónicy temperatury, co moe posuy do sterowania zachowaniem okien oraz tworzya korzystny mikroklimat wntrza budynku.

Nagroda III i 5 tysicy zotych przypada Panu Józefowi Franczakowi za prac „FitoSurface”.

Pomys izolacji cieplnej z genetycznie zorientowanych rolin jest jak z Lema i wykazuje bliskie pokrewiestwo z budynkami wznoszonymi ze synnej „gmazi”. Nie mona wykluczy realnoci tego rozwizania za 50-100 lat. 
Fito_SurfFACE to w intencji autora materia, który ronie, wytwarzajc podczas tego procesu tlen i pochaniajc dwutlenek wgla. Bdzie on wic zmodyfikowan tkank rolinn rosnc w dowolnych gabarytach i powierzchni w zalenoci od dostarczanej poywki. Biotechnologia wykorzystywana do modyfikacji roli bdzie umoliwiaa uzyskanie materiau o dowolnie poszukiwanych waciwociach. Na wytworzenie materiau nie bdzie zuywana energia. Jego produkcja przyczyni si do walki z efektem cieplarnianym. Nowe miasta z ywymi domami bd generoway waciwy klimat, odpowiednie parowanie oraz wilgotno.

"Bardzo si ciesz, e w naszym konkursie "Przegroda termoizolacyjna
przyszoci" wzio udzia tak duo inynierów i naukowców. Zarówno ilo
nadesanych prac, jak i ich poziom dobrze rokuj na przyszo. Mam
nadziej, e wspólnie z naszymi partnerami najciekawsze
z zaproponowanych pomysów zdoamy wdroy do produkcji i konkurs
zaowocuje technologiami, które bd stosowane na rynku. Gratuluj zwycizcom i wszystkim uczestnikom naszego konkursu" - powiedzia Jacek Szwoch, prezes firmy Swisspor Polska.” – powiedzia Jacek Szwoch, prezes firmy Swisspor Polska. 

Materiay: Swisspor
Opracowanie: RedakcjaKOMENTARZE
Dodaj swj komentarz

Nick:

Wpisz kod z obrazka:

Kod nieczytelny?
Aktualnie brak komentarzy
PARTNERZY

   

|   O nas   |   Reklama   |   Kontakt   |   Dla producentw   |   Forum  
|   Nota prawna   |   Program partnerski dla hurtowni   |
|   Wpisz si do bazy firm budowlanych   |   Wpisz si do bazy firm handlowych   |
RST Supported by

Ta strona używa cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Dowiedz się więcej.. zamknij