dachy okna Bud24 przetargi dekarze forum kontakt


MurowaneTradycyjne zaprawy tynkarskiePodstawowe funkcje tynku to:

- Nadanie budowli i jej widocznym elementom estetycznego wygldu poprzez odpowiednie wyrównanie powierzchni, nadanie faktury i kolorystyki

- Zabezpieczenie elementów budowli przed wpywami Atmosferycznymi

- Wygadzenie powierzchni pod powoki malarskie, tapety, okadziny ceramiczne itp.

- Stworzenie we wntrzach korzystnego dla mieszkaców Mikroklimatu

Za tradycyjne uwaa si tynki ze spoiwami i lepiszczami mineralnymi, wykonywane tradycyjnymi sposobami. Dzielimy je na:

- Zwyke - wykonywane na bazie spoiw mineralnych, bez dodatków dekoracyjnych, rodków wodoszczelnych, kwasoodpornych itp. Mog by wykonane jako jedno- lub wielowarstwowe

- Ozdobne – tynki zwyke z wierzchni warstw tynku barwion Pigmentami

- Zdobione – tynki zwyke ze zdobieniami wykonanymi w ostatniej zewntrznej warstwie tynku _ Szlachetne, wykonywane podobnie jak tynki zdobione, lecz z zapraw szlachetnych. Mog by zestawione z biaego cementu, pigmentów oraz kruszyw szlachetnych, np. marmurowych

- Szlachetne specjalne - z wierzchnimi warstwami tynku wykonywanymi technikami specjalnymi (sztablatury, stiuki)

W zalenoci od liczby warstw zaprawy nanoszonych kolejno na podoe, które róni si waciwociami i funkcj, rozróniamy:

- Tynki jednowarstwowe, uzyskiwane przez naniesienie narzutu bezporednio na podoe

- Tynki dwuwarstwowe, które skadaj si z obrzutki i narzutu

- Tynki trójwarstwowe zoone z obrzutki, narzutu i gadzi

Wzgldy techniczne wymagaj, aby tynk by sabszy od podoa. W przypadku tynków wielowarstwowych naley ponadto przestrzega zasady, aby marka zaprawy przewidzianej na nastpn warstw tynku nie bya wysza od marki zaprawy warstwy poprzedniej (nie dotyczy to gadzi tynków wypalanych). W tynkach zewntrznych, zwaszcza w strefach cokoowych, w celu zmniejszenia wpywów zawilgocenia zalecane jest take stosowanie takiego ukad warstw tynku, w którym warstwa z drobnymi porami uoona jest na warstwie z porami wikszymi. Umoliwia to wzgldnie szybkie odprowadzenie na zewntrz wilgoci wnikajcej do wyprawy tynkarskiej, ze wzgldu na fakt przemieszczania si wody z kapilar wikszych do mniejszych. Jeli chodzi o optymalne uziarnienie piasku w poszczególnych warstwach tynku, to polska literatura techniczna zaleca:

- pierwsza warstwa (obrzutka): 2 do 1 mm
- druga warstwa (narzut): 1 do 0,5 mm
- trzecia warstwa (gad): poniej 0,5 mm

Podobnie jak zaprawy murarskie, zaprawy tynkarskie take dziel si na marki i w zalenoci od zastosowania tynku, odpowiednie wymagania techniczne wyznaczaj dan warto marki tynku.

Receptury zapraw tynkarskich

Obecnie niektóre rodzaje wapna produkowane s wedug technologii, dziki której mona je dodawa bezporednio do suchych skadników mieszanki tynkarskiej. Jednak najlepsze urabialnoci wykazuj zaprawy z dodatkiem ciasta wapiennego. Dlatego te zaleca si moczy wapno hydratyzowane przed rozpoczciem produkcji masy tynkarskiej.

Sposób postpowania:

1. Pojemnik lub fola powinny by szczelne, aby nie dopuci do zanieczyszczenia spoiwa wapiennego

2. Nala wody do foli (lub innego pojemnika, np. starej wanny). Nastpnie powoli wsypa wapno hydratyzowane. Zachowa proporcj ok. 60 - 70 litrów wody na 100 kg wapna hydratyzowanego

3. Zawarto pojemnika wymiesza grac lub mniej specjalistycznym sprztem (np. czyst motyk lub opat) do otrzymania jogurtowatej konsystencji.

4. Przykry szczelnie grub foli pojemnik i pozostawi na ok. 36 godzin Moczenie wapna oraz inne roboty tynkarskie naley wykonywa w temperaturze wyszej od +5 stopni Celsjusza. Tynki najlepiej wykonywa w temperaturach powietrza od +15 do +20°C. Najodpowiedniejszym czasem do wykonywania tynków zewntrznych jest niezbyt soneczna wczesna wiosna lub jesie. Tynki naley chroni przed raptownym wysychaniem, np. poprzez systematyczne skrapianie wod 1 do 2 tygodni po ich wykonaniu.

Roboty tynkarskie prowadzi si w nastpujcej kolejnoci:

Najpierw tynkuje si sufity. Potem wykonuje si tynki wewntrzne cienne. Na kocu tynki zewntrzne budynku W przypadku wypraw stanowicych podoe pod okadziny z pytek ceramicznych zaleca si stosowanie tynków jednowarstwowych o gruboc, co najmniej 1 cm. Mog to by tynki cementowo- -wapienne.

Powierzchnia tynków nie moe by zatarta na gadko ani filcowana. Wyprawy ju wygadzone naley przed mocowaniem pytek zmatowi i oczyci z powstaego pyu.

Zaleca si, aby wytrzymao tynku na ciskanie wynosia co najmniej 2,0 MPa, a w przypadku stosowania pytek cikich – co najmniej 2,5 MPa.

Wiek tynków cementowo-wapiennych powinien wynosi co najmniej 4 tygodnie. Jeli tynk ma stanowi podoe pod tapety, to stopie równoci i gadkoci jego powierzchni powinien odpowiada wymaganiom okrelonym dla tynków IV kategorii.

W przypadku stosowania tapet cikich, mogcych wywoywa naprenia w tynku, zaleca si, aby wytrzymao zaprawy tynkarskiej na ciskanie wynosia co najmniej 2,0 MPa.

Przed przystpieniem do tynkowania powinny by zakoczone wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone ocienice drzwiowe (za wyjtkiem tzw. ocienic regulowanych) i okienne, klamry, uchwyty itp. Wszystkie elementy zewntrzne osadzone w cianach i przechodzce przez wypraw powinny by skutecznie zabezpieczone przed korozj, aby nie nastpowao brudzenie tynków rdzawymi zaciekami.

Zaleca si przystpienie do wykonywania tynków po okresie osiadania i skurczu cian murowanych lub betonowych, tj. po upywie 2 do 6 miesicy od zakoczenia robót stanu surowego. Dugo tego okresu jest zalena od rodzaju uytych materiaów i warunków schnicia elementów.

Tynki naley wykonywa w temperaturze wyszej ni +5°C (pod warunkiem, e w cigu doby temperatura nie spadnie poniej 0°C). Roboty w niszych temperaturach mona wykonywa jedynie przy zastosowaniu rodków zabezpieczajcych.

Jednym z podstawowych czynników wpywajcych na jako wykonanych tynków jest naleyte przygotowanie podoa, które zapewni jak najlepsz przyczepno zaprawy. Podoe musi spenia warunki odpowiedniej czystoci, chonnoci, wilgotnoci, równoci, odksztacalnoci i temperatury.

Odporno elewacyjnych mineralnych wypraw tynkarskich na oddziaywania atmosferyczne mona podnie przez wymalowanie egalizujce. Polega ono na jednokrotnym pokryciu wyprawy tynkarskiej specjaln farb silikonow lub krzemianow. Naley to zrobi moliwie szybko po zakoczeniu pocztkowego okresu wizania i twardnienia tynku, tzn. od 2 do 7 dni po jego naoeniu. Wymalowanie to poprawia zdolno do samooczyszczania si powierzchni.

 
Materiay: Stowarzyszenie Przemysu Wapiennego
Opracowanie: Redakcja
KOMENTARZE
Dodaj swj komentarz

Nick:

Wpisz kod z obrazka:

Kod nieczytelny?
Aktualnie brak komentarzy
PARTNERZY

   

|   O nas   |   Reklama   |   Kontakt   |   Dla producentw   |   Forum  
|   Nota prawna   |   Program partnerski dla hurtowni   |
|   Wpisz si do bazy firm budowlanych   |   Wpisz si do bazy firm handlowych   |
RST Supported by

Ta strona używa cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Dowiedz się więcej.. zamknij