dachy okna Bud24 przetargi dekarze forum kontakt


TynkiTradycyjne zaprawy murarskie i tynkarskie cz.2Wspóczenie tradycyjna zaprawa murarska nazywana jest zapraw zwyk. Jak ju wspomniano, norma USA ASTM C 270 podkrela, e prawdopodobnie najbardziej istotn, pojedyncz, fizyczn cech zaprawy stwardniaej jest jej przyczepno do podoa. W spoinie pomidzy elementami murowymi grubo zaprawy zwykej waha si pomidzy 3 a 20 mm.

Podstawowym zadaniem stwardniaej zaprawy murarskiej jest zczenie elementów murowych w cian zdoln do skutecznego przenoszenia obcie. Dodatkow funkcj jest kompensowanie odchyek wymiarów elementów murowych. Umoliwia to równomierny rozkad obcie w przekroju konstrukcji murowej. Stwardniaa zaprawa murarska spenia take funkcje zwizane z ruchem ciepa i wilgoci przez cian. Jeli chodzi o t grup waciwoci, to wapno odgrywa wiodc rol w tworzeniu korzystnego mikroklimatu w pomieszczeniach.

W samym procesie murowania bardzo wane s waciwoci robocze wieej mieszanki zaprawowej. Maj one wpyw zarówno na komfort pracy, jak i jako produktu finalnego. Nale do nich midzy innymi:

- Urabialno
- Czas zachowania waciwoci roboczych przez mieszank
- Plastyczno
- Zdolno retencji (utrzymania) wody

Podane waciwoci wieej mieszanki zmieniaj si wraz z temperatur, w której prowadzone s prace murarskie, rodzajem bloczka, z którego wykonywana jest konstrukcja murowa, oraz z wieloma innymi czynnikami.

Podzia zapraw murarskich ze wzgldu od wytrzymaoci na ciskanie

Podstawowym, normowym wyrónikiem zaprawy jest jej wytrzymao na ciskanie. W zalenoci od wytrzymaoci okrela si tzw. mark zaprawy (w normach do obliczania konstrukcji murowych nazywana jest klas zaprawy). Marka zaprawy jest wyraana symbolem literowo-liczbowym (przykadowo M4), gdzie liczba (w naszym przykadzie 4) oznacza redni wytrzymao zaprawy na ciskanie po 28 dniach wyraon w MPa. Marka zaprawy zaley od wielu czynników. Najwikszy wpyw na mark zaprawy ma proporcja kruszywa do materiau wicego. Im wicej materiau wicego w zaprawie, tym wysza marka. Norma PN-90/B-14501 rozrónia zaprawy w zalenoci od ich marek i ustanawia nastpujcy szereg:

M0,3 M0,6 M1 M2 M4 M7 M12 M15 M20

Mark (klas) zaprawy murarskiej powinien okrela projekt budowlany.

Receptury zapraw murarskich

W celu przygotowania tradycyjnej zaprawy murarskiej na budowie stosuje si receptury wedug orientacyjnych skadów objtociowych. W oparciu o lata dowiadcze, usankcjonowanych norm „Zaprawy budowlane zwyke” PN-90/B-14501, podaje si skad objtociowy, np. dla zaprawy cementowo-wapiennej 1:2:9 bdzie oznaczao, e do jej wykonania trzeba uy 1 czci cementu, 2 czci wapna i 9 czci piasku. Ilo wody uyta do zrobienia wieej mieszanki zaprawowej wpywa na jej konsystencj. W recepturach podaje si zazwyczaj tak ilo wody, która pozwala na uzyskanie zaprawy o konsystencji plastycznej.

Skadniki zaprawy powinny by dozowane objtociowo

(rysunek z wiadrami)

Klas zaprawy stosowanej w konkretnej realizacji powinien okrela projekt techniczny. Zalecenia budownictwa ogólnego USA zwracaj uwag, e nie naley stosowa wyszych klas zaprawy ni ta, która jest przepisana projektem. To zalecenie ma nie tylko podstawy ekonomiczne, ale take podoe technologiczne, o którym ju poprzednio wspominalimy. Wzrost wytrzymaoci na ciskanie zaprawy (przy zastosowanej wyszej ni zaprojektowana klasie) odbywa si zazwyczaj kosztem innych korzystnych cech zaprawy, takich jak przyczepno do elementów murowych czy elastyczno zaprawy, które z kolei decyduj o trwaoci muru w czasie. Odzwierciedleniem omawianej tu zasady s wartoci podane w tabeli, która podaje orientacyjne klasy zaprawy w zalenoci od wykonywanego elementu murowego. Tabela jest oparta na zaleceniach zawartych w zaczniku do normy ASTM C270.


Materiay: Stowarzyszenie Przemysu Wapienniczego
Opracowanie: Redakcja
KOMENTARZE
Dodaj swj komentarz

Nick:

Wpisz kod z obrazka:

Kod nieczytelny?
Aktualnie brak komentarzy
PARTNERZY

   

|   O nas   |   Reklama   |   Kontakt   |   Dla producentw   |   Forum  
|   Nota prawna   |   Program partnerski dla hurtowni   |
|   Wpisz si do bazy firm budowlanych   |   Wpisz si do bazy firm handlowych   |
RST Supported by

Ta strona używa cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Dowiedz się więcej.. zamknij