dachy okna Bud24 przetargi dekarze forum kontakt


ElewacjeUtrzymanie i kontrola stanu technicznego budynkw mieszkalnychBezpieczne cztery ciany – cykl informacji poradnikowych powiconych waciwemu utrzymaniu elewacji

Cz I - Utrzymanie i kontrola stanu technicznego budynków mieszkalnych

Kady, kto posiada wasne mieszkanie pragnie, aby byo ono waciwie utrzymane i bezpieczne. Prawo budowlane nakada na wacicieli lub zarzdców nieruchomoci obowizek prawidowego administrowania obiektami budowlanymi, obligujc ich do prowadzenia ksiki obiektu budowlanego, a take przeprowadzania okresowych kontroli stanu technicznego elewacji. Obowizek ten nie dotyczy jedynie budynków mieszkalnych jednorodzinnych oraz budownictwa zagrodowego i letniskowego.

Kluczowym aspektem zwizanym z waciw eksploatacj budynków jest utrzymanie wymaganego i naleytego stanu technicznego i estetycznego budynku, w okresie jego uytkowania. Oceny stanu elewacji oraz podjcia decyzji o przeprowadzeniu ewentualnych prac zaradczych – naprawy biecej bd konserwacji, mona dokona poprzez okresowe kontrole budynku. Wszelkie kwestie z tym zwizane reguluje Rozporzdzenie Ministra Spraw Wewntrznych i Administracji. Kontrole okresowe powinny by wykonywane przez osoby posiadajce uprawnienia budowlane z nastpujc czstotliwoci:

 • co najmniej raz w roku - sprawdzenie stanu technicznego elementów budynku naraonych na szkodliwe wpywy atmosferyczne i niszczce dziaania czynników wystpujcych podczas uytkowania obiektu,
 • co najmniej dwa razy w roku, w terminie do 31 maja oraz do 30 listopada, w przypadku budynków o powierzchni zabudowy przekraczajcej 2 000 m2 oraz innych obiektów budowlanych o powierzchni dachu przekraczajcej 1 000 m2,
 • co najmniej raz na 5 lat - sprawdzenie stanu technicznego i przydatnoci do uytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia.

Fachowa kontrola gwarancj bezpieczestwa
 • zewntrznych warstw elewacji (czyli warstw systemu znajdujcych si na pytach termoizolacyjnych: powoki malarskiej, wyprawy tynkarskiej oraz warstwy szpachlowej zbrojonej siatk, elementów cian zewntrznych (attyki, filary, gzymsy), balustrad, loggii i balkonów,
 • urzdze i elementów zamocowanych do cian i dachu budynku (m. in. mocowa bilbordów, reklam, tablic informacyjnych, krat, rolet, instalacji antenowych, opraw owietleniowych itp.) • elementów odwodnienia oraz opaski budynku
 • obróbek blacharskich,
 • pokry dachowych,
 • przej przyczy instalacyjnych przez system ociepleniowy i ciany budynku ciany budynku.

Wynikiem kadej prawidowo przeprowadzonej kontroli musi by sporzdzenie odpowiedniego protokou, którego kopia powinna by bezzwocznie przesana do waciwego organu.

Dodatkowo, osoby, na których spoczywa obowizek napraw, zobowizane s do usunicia wykrytych uszkodze i braków, które mog spowodowa zagroenie ycia, zdrowia, bezpieczestwa mienia czy katastrof budowlan.

Dokumentacja obowizkowa

Jedn z obowizkowych form dokumentowania stanu technicznego budynków mieszkalnych jest prowadzenie ksiki obiektu budowlanego. Dokument ten, którego wzór i sposób prowadzenia okrelony jest w Rozporzdzeniu Ministra Infrastruktury, powinien zawiera zapisy dotyczce przeprowadzonych bada i kontroli stanu technicznego, remontów i przebudowy w okresie uytkowania budynków.

Do ksiki obiektu budowlanego doczona jest dokumentacja dodatkowa, która powinna obejmowa: 

 • protokoy z kontroli obiektu budowlanego,
 • oceny i ekspertyzy dotyczce jego stanu technicznego,
 • opracowania projektowe
 • dokumenty techniczne robót budowlanych wykonywanych w obiekcie w toku jego uytkowania,
 • dokumentacja budowy i dokumentacja powykonawcza
 • inne dokumenty i decyzje dotyczce obiektu, a take, w razie potrzeby, instrukcje obsugi i eksploatacji
 • obiektu, instalacji i urzdze zwizanych z tym obiektem.
Pena dokumentacja uytkowania budynku mieszkalnego powinna by systematycznie gromadzona i przechowywana przez cay okres istnienia budynku.

ródo: SSO
Opracowanie: Redakcja

KOMENTARZE
Dodaj swj komentarz

Nick:

Wpisz kod z obrazka:

Kod nieczytelny?
Aktualnie brak komentarzy
PARTNERZY

   

|   O nas   |   Reklama   |   Kontakt   |   Dla producentw   |   Forum  
|   Nota prawna   |   Program partnerski dla hurtowni   |
|   Wpisz si do bazy firm budowlanych   |   Wpisz si do bazy firm handlowych   |
RST Supported by

Ta strona używa cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Dowiedz się więcej.. zamknij