dachy okna Bud24 przetargi dekarze forum kontakt


ElewacjeElewacje wentylowane - trwae i bezpieczne rozwizanie architektoniczneFasada decyduje o wizualnej atrakcyjnoci budynku. Dlatego zarówno projektanci, jak i wykonawcy elewacji budynków staraj si, aby byy one nie tylko estetyczne, ale równie trwae.

Coraz popularniejsz ostatnio metod wykocze, znajdujc zastosowanie zarówno w budowie nowych, jak i remontach istniejcych budynków, s elewacje wentylowane. Ze wzgldu na szeroki wybór produktów, które mog zosta wykorzystane w elewacjach wentylowanych, standardowe i niestandardowe opcje dugoci, gruboci czy kolorystyki pyt, moliwo czenia z innymi materiaami budowlanym czy atwo zastosowania w projektowaniu budowlanym sprawiaj, e s odpowiedzi na potrzeby nowoczesnej architektury.

System tworzy podkonstrukcja, warstwa izolacyjna, która szczelnie przylega do powierzchni ciany oraz okadziny zewntrzne (pyty elewacyjne) stanowice ochron przed wpywem warunków atmosferycznych. Pomidzy warstw izolacji a pytami znajduje si szczelina wentylacyjna, umoliwiajca swobodny przepyw powietrza pomidzy nimi. Monta elewacji wentylowanych jest idealn metod nie tylko ocieplenia, ale równie ulepszenia wygldu budynku.

Unikalna kombinacja jakoci, estetyki i bezpieczestwa

Uniwersalna jako i wszechstronno elewacji wentylowanych to mnogo technik aplikacji i moliwoci wykraczajce poza tradycyjne horyzonty zastosowa, gównie ze wzgldu na techniczne waciwoci, które odróniaj je od innych produktów uywanych do wykoczenia fasad. Kada indywidualna wizja, nawet ta najbardziej nowatorska, moe by zrealizowana dziki moliwoci wykonania specjalnych wzorów i rozmiarów panelu oraz odpowiedniego wykoczenia. Pozwala to na osignicie zamierzonych efektów w przypadku kadego projektu i kadej konstrukcji.

Szeroki wachlarz moliwoci projektowych

Elewacje wentylowane umoliwiaj duy wybór pomidzy standardowymi, a take nietypowymi rozwizaniami, co pozwala na szerokie pole manewru przy projektowaniu.

Jednym z najczciej montowanych rodzajów jest terakota, czyli gres ceramiczny, produkowany m.in. przez niemieck firm Agrob Buchtal. Zdobywa on coraz wiksze znaczenie w nowoczesnej architekturze, nie tylko dziki cechom technicznym, ale take estetyce prezentacji. Interesujcym rozwizaniem jest HYDROTECT, system posiadajcy waciwoci samoczyszczce, moliwe do osignicia dziki reakcji midzy wiatem, tlenem i wilgotnoci powietrza. W rezultacie powierzchnia jest antybakteryjna i niezwykle atwa do czyszczenia, a dodatkowo budynek uzyskuje estetyczny wygld. Co ciekawe Hydrotect, jako system, przyczynia si do ochrony czystoci powietrza równie skutecznie jak drzewa.

Bardzo du popularno uzyska w ostatnim czasie kamie, a dokadnie panele elewacyjne odwzorowane z kamienia, produkowane np. przez firm Mirage. Poza estetyk i trwaoci odwzorowan z naturalnego kamienia, system jest znacznie lejszy od naturalnego odpowiednika,co gwarantuje atwo instalacji. Umoliwiajc niskie koszty utrzymania, atwo instalacji czy elastyczno wykorzystania, gwarantuj jednoczenie trwao, wysok jako oraz atrakcyjny wygld.

Aluminiowe panele kompozytowe to kolejna opcja w wachlarzu elewacji wentylowanych. Producenci, tacy jak Alucoil, oferuj róne rodzaje wykocze, jak metal czy drewno, czc wykorzystanie zaawansowanych technologii i wysok warto ekologiczn. Aluminiowe panele, charakteryzujce si atwoci instalacji oraz szerok gam wykocze idealnie dostosowuj si do wymaga najbardziej awangardowej architektury.

Mniej popularnym rozwizaniem, ale zasugujcym zdecydowanie na uwag jest pyta HPL, np. Bauclad firmy CEP. Jest to warstwowe tworzywo termoutwardzalne, skadajce si z kilku warstw sprasowanych w warunkach wysokiego cinienia i temperatury oraz laminatu papierowego. Jako produkt wysoce funkcjonalny, estetyczny i atwy w utrzymaniu jest wietnym rozwizaniem elewacyjnym dla wszelkiego rodzaju budynków. Pyty te s odporne na warunki atmosferyczne i promieniowanie UV, nie przebarwiajc si, a ponadto posiadaj wysok jako i niskie koszty utrzymania. Pyty HPL to gwarancja zachowania jakoci bez koniecznoci dokonywania konserwacji przez bardzo dugi okres czasu.

Sprawdzone rozwizania/Twoje zyski

Gówn zalet techniczn elewacji wentylowanych jest umoliwienie „oddychania” caej cianie, dziki czemu zmniejsza si ryzyko kondensacji pary wodnej. Wentylowana przegroda wpywa na wyrównanie cinienia powietrza, dlatego woda deszczowa nie jest wcigana do rodka.

Zastosowanie wentylowanych systemów elewacji przynosi korzyci zarówno inwestorom, dostawcom, architektom, jak i projektantom. Szeroki wybór pyt okadzinowych pozwala tworzy atrakcyjne i praktyczne projekty elewacji budynków, przy jednoczesnym wyrównaniu nierównoci podoa oraz efektywnym obnieniu kosztów.

Bardzo istotne s równie korzyci zastosowania elewacji wentylowanych dla lokatorów budynków, którzy zyskuj komfortowe rodowisko ycia – naturaln wilgotno i atwo utrzymania staej temperatury w mieszkaniu, dodatkow izolacj akustyczn czy gwarancj bezpieczestwa dla alergików, zwizana z uniemoliwieniem rozwoju glonów i grzybów.

Dodatkowo zastosowanie elewacji wentylowanych na cianach zewntrznych budynków poprawia izolacyjno ciepln, co wpywa na zmniejszenie kosztów ogrzewania, czyli wydatków na energi. Do wszystkich wyej wymienionych atutów dochodzi jeszcze jeden bardzo istotny – wysoki standard estetyczny.

Wszechstronno elewacji wentylowanych

Szeroka gama elewacji wentylowanych stwarza nieograniczone moliwoci projektowania, dalece wykraczajce poza moliwoci tradycyjnego podejcia do budownictwa, zarówno w przypadku budynków nowych, jak i modernizowanych. Dziki temu kada elewacja moe zyska nowy wygld oraz oryginalny styl i przede wszystkim speni wymogi ekonomiczne i techniczne.

System elewacji wentylowanych gwarantuje dobr izolacj akustyczn czy termiczn i zabezpiecza budynek przed szkodliwym wpywem czynników atmosferycznych. Monta elewacji wentylowanych, zawdzicza swoje cigle rosnce uznanie w krgach budowlanych takim cechom jak: atwo w instalacji, elastyczno w projektowaniu, atwo czyszczenia oraz brak potrzeby konserwacji. Dodatkowo w zwizku z obecnymi wymogami oszczdzania energii, tylne elewacje wentylowane zyskuj coraz wiksz popularno zarówno przy budowie nowych jak i przy renowacji budynków ju istniejcych.
Elewacje wentylowane to idealne rozwizanie zarówno w przypadku maych budynków mieszkalnych czy bloków wielorodzinnych, ale take budynków uytecznoci publicznej. Udowodniy one swoj niezawodno i wysok jako oraz moliwo sprostania nawet najbardziej wymagajcym projektom.

Komentarze specjalistów:

Magdalena Brcel, Koordynator d/s Projektów Architektonicznych w firmie Polconstruct:

Fasady wentylowane s bardzo dobrym rozwizaniem przede wszystkim dla budynków uytecznoci publicznej. Zwykle nakady finansowe na tak zwane biurowce, budynki suby zdrowia czy hotele s znacznie wysze  i dlatego w nich najczciej spotykamy tego typu rozwizania. W przypadku domów jednorodzinny jest to do kosztowne rozwizanie, ale nie znaczy, e niespotykane. Fasady wentylowane daj szreki wachlarz moliwoci wykoczenia budynku – na podkonstrukcji mona zamocowa materiay o przerónej fakturze i strukturze, swobodnie dobra kolorystyk czy poczy róne systemy ze sob. Rozwizania te s do kosztowne, ale zapewniaj bardzo wysokiej jakoci wykoczenie, które zabezpiecza fasad przed wkraplaniem si pary wodnej. Efekt kocowym jest uzyskanie wysokiej jakoci elewacji w adekwatnej cenie, stad te jest to rozwizanie dla architektów poszukujcych ciekawych sposobów na uatrakcyjnienie fasady przy jednoczesnym wzrocie jej trwaoci.

Tadeusz Hetmaczyk, Koordynator d/s Robot Budowlanych w firmie Polconstruct:

Elewacje wentylowane to przede wszystkim bardzo duy wybór materiaów wykoczeniowych i spore moliwoci projektowe. Z punktu widzenia firmy wykonawczej najwaniejszym elementem jest podkonstrukcja. Waciwe jej wykonanie gwarantuje prawidowy monta, zgodnie z projektem architektoniczny lub wykonawczym. Naley tutaj pamita o tym, i wykonanie podkonstrukcji jest czasochonne i musi by zrealizowane precyzyjne, jednak efekt kocowy mówi sam za siebie. Obecnie na rynku budowlanym wielu inwestorów decyduje si na wykonanie takowej elewacji odchodzc jednoczenie od tradycyjnego docieplenia budynku w technologii lekka-mokra, która nie daje takich moliwoci i efektu.


Artyku powsta przy wspópracy ekspertów z firmy Polconstruct www.polconstruct.comKOMENTARZE
Dodaj swj komentarz

Nick:

Wpisz kod z obrazka:

Kod nieczytelny?
Aktualnie brak komentarzy
PARTNERZY

   

|   O nas   |   Reklama   |   Kontakt   |   Dla producentw   |   Forum  
|   Nota prawna   |   Program partnerski dla hurtowni   |
|   Wpisz si do bazy firm budowlanych   |   Wpisz si do bazy firm handlowych   |
RST Supported by

Ta strona używa cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Dowiedz się więcej.. zamknij