dachy okna Bud24 przetargi dekarze forum kontakt


MurowaneNaroniki i pierwsza warstwa cianStawianie cian zewntrznych zawsze naley rozpoczyna od tzw. wyprowadzenia naroników, czyli od ustawienia w kadym z nich (a take we wszystkich zaamaniach linii muru), trzech-czterech warstw elementów ciennych w ukadzie schodkowym. Dziki temu znacznie atwiej jest uzyska równy poziom kolejno murowanych warstw cian, zachowa odpowiednie kty w naroach i postawi ciany pionowo.

Ostateczna korekta poziomu

Pierwsz warstw powinno si zawsze ukada na zaprawie cementowo-wapiennej gruboci 1-1,5 cm - niezalenie od rodzaju elementów ciennych, z jakich muruje si cian, oraz niezalenie od sposobu ich murowania (na tradycyjn zapraw czy klej). Pozwoli to przeprowadzi ostateczn korekt poziomu cian i zlikwidowa ewentualne nierównoci podoa. Do sprawdzania poziomu naroników i pierwszej warstwy najlepiej uywa poziomnicy laserowej, znacznie wygodniejszej od poziomnicy wodnej, zwanej schlauchwag.

Korekta ksztatu

Jeli ciany fundamentowe zostay wymurowane niezbyt równo, czyli z zakrzywieniem ich linii w rzucie lub ze zwichrowaniem ksztatu rzutu na przykad w romb zamiast prostokta (naroniki cian nie maj któw prostych), korekt mona przeprowadzi, murujc poprawnie pierwsz warstw cian nadziemia. Gdy prostowane s naroniki, now lini przebiegu ciany najatwiej wyznaczy, przyjmujc za punkt odniesienia rodek dugoci "prostowanej" ciany. Oczywicie skorygowana ciana nie moe zbytnio wystawa poza fundament.

Sposoby na róne ciany

ciany nadziemia mog mie rozmaite konstrukcje i stosownie do tego w róny sposób si je muruje. Dotyczy to take pierwszego etapu ich budowy, a wic pocztku ciany.

ciany jednowarstwowe

S to najczciej ciany z trzech rodzajów materiaów:

- z bloczków betonu komórkowego - te muruje si na cienkie spoiny (ze wzgldu na du dokadno wymiarow tych elementów). Konieczne jest wic bardzo staranne wypoziomowanie warstwy wyrównawczej i pierwszej warstwy bloczków, poniewa nierównoci nie uda si zlikwidowa przez regulacj gruboci spoin. A jeli si zdarzy, e bloczki zostan uoone nierówno, wierzch ciany trzeba wyrówna, cierajc same bloczki przy uyciu specjalnego tarnika;

- z ceramiki poryzowanej i keramzytobetonu - te zwykle muruje si na zapraw ciepochronn gruboci okoo 1,5 cm. To wystarczy, aby podczas ukadania kolejnych ich warstw mona byo dokona niewielkiej korekty odchyek od poziomu.

Jeli ju po wykonaniu fundamentów zdecydujemy si zwikszy grubo ciany jednowarstwowej - czyli na przykad zamiast bloczków o szerokoci 36 cm zastosowa 40-centymetrowe albo zamiast pustaków ceramicznych o szerokoci 44 cm uoy pustaki 50-centymetrowe - moemy to zrobi bez poszerzania fundamentów. Wystarczy odpowiednio wysun pierwsz warstw ciany poza jego obrys: nie wicej ni o 1/3 gruboci elementu ciennego i mniej ni 5 cm. cianie zapewni si wtedy lepsz ciepochronno, zblion do tej, jak maj ciany dwuwarstwowe.

ciany dwuwarstwowe (w3b)

Takie ciany muruje si zarówno na zapraw cienkowarstwow (wymagaj wtedy bardzo starannego wypoziomowania pierwszej warstwy), jak i na zapraw tradycyjn (umoliwiajc korygowanie odchyle od poziomu podczas wznoszenia cian). Nie wymagaj one szerokiego fundamentu, poniewa ich warstwa nona najczciej ma grubo zaledwie 25 cm, a warstw izolacji mocuje si poza obrysem fundamentu - na metalowej listwie startowej umieszczonej nad cokoem.

Czasami, gdy okae si, e warstwa nona jest wsza ni ciana fundamentowa, wykonawcy sugeruj inwestorom poszerzenie warstwy nonej, zapewniajc, e dziki temu ciana bdzie cieplejsza. Nie ma to jednak sensu, bo zwikszenie gruboci muru o kilka centymetrów w tym wypadku nie poprawi istotnie ciepochronnoci ciany, a znaczco wzrosn koszty jej postawienia. Jeli zaley nam na cieplejszej cianie, bardziej opaca si zwikszy grubo ocieplenia.

ciany trójwarstwowe

Zalenie od sposobu ich wznoszenia i zastosowanych materiaów rónie bdzie przebiegao murowanie pierwszych warstw:

- ciana budowana w jednym etapie, z równoczesnym wykonaniem warstwy nonej i elewacyjnej. Rozpoczyna si od warstwy elewacyjnej, której trzeba zapewni odpowiednie oparcie na fundamencie: powinno wynosi przynajmniej 2/3 szerokoci elementu ciennego. Warstwa elewacyjna jest bowiem cienka (6-12 cm) i w razie skrzywienia linii fundamentu mogoby si okaza, e jej cz nie ma wymaganego oparcia. Warstw elewacyjn muruje si do wysokoci 40-50 cm, po czym wznosi si warstw non na podobn wysoko. Nastpnie w przestrze midzy tymi warstwami wkada si pyty styropianowe. Ten sposób wznoszenia ciany waciwie wyklucza zastosowanie jako ocieplenia - weny mineralnej. Jej pyty s bowiem mniej sztywne ni styropian i trudno byoby je odpowiednio zamocowa oraz poczy ze sob w szczelinie ciany.

- ciana budowana w dwóch etapach: najpierw warstwa nona, a póniej ocieplenie i warstwa elewacyjna. Ta metoda jest polecana z reguy przy ocieplaniu ciany wen mineraln, ale oczywicie moliwe jest take zastosowanie styropianu. Warstw non wykonuje si podobnie jak w technologii dwuwarstwowej. Jeli jednak ocieplenie bdzie z weny mineralnej, trzeba pamita o uoeniu dodatkowej izolacji z papy na pierwszej warstwie elementów cianki nonej. Izolacja ta bdzie póniej docinita do fundamentu przez warstw elewacyjn. Ocieplenie i warstw elewacyjn wykonuje si dopiero wtedy, gdy dom jest pod dachem.

ciany trójwarstwowe czasami poszerza si ju po wybudowaniu fundamentu - aby zwikszy grubo warstwy ocieplenia (i zapewni cianie lepsz ciepochronno), albo gdy chce si zastosowa inny ni w projekcie materia na elewacj. W tym wypadku nad fundamentem mona nadwiesi tylko warstw elewacyjn, cho nie wicej ni o 1/3 jej gruboci.


Materiay: dom.gazeta.pl
Opracowanie: Redakcja
KOMENTARZE
Dodaj swj komentarz

Nick:

Wpisz kod z obrazka:

Kod nieczytelny?
Aktualnie brak komentarzy
PARTNERZY

   

|   O nas   |   Reklama   |   Kontakt   |   Dla producentw   |   Forum  
|   Nota prawna   |   Program partnerski dla hurtowni   |
|   Wpisz si do bazy firm budowlanych   |   Wpisz si do bazy firm handlowych   |
RST Supported by

Ta strona używa cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Dowiedz się więcej.. zamknij