dachy okna Bud24 przetargi dekarze forum kontakt


cianki dziaoweIzolacyjno akustyczna cian z pyt g-kPyta gipsowo-kartonowa staje si staym elementem naszego otoczenia. Zarówno w pomieszczeniach mieszkalnych jak i biurowych wykonuje si z niej poszycie cian dziaowych. I to nie tylko dlatego, e to materia atwy w obróbce, lekki i pozwalajcy na prawie dowolne ksztatowanie przestrzeni. To równie materia, który skutecznie izoluje wydzielone pomieszczenia od niekorzystnych dwików zewntrznych.

Naley pamita, e wymagania stawiane wobec izolacyjnoci akustycznej przegród w budynku s w Polsce obligatoryjne. Norma PN-B-02151-3:1999, obowizujca od stycznia 2001 roku podaje dopuszczalne wartoci wskaników izolacyjnoci akustycznej cian i stropów zalenie od przeznaczenia budynku i funkcji ssiadujcych ze sob pomieszcze.  Dla przypomnienia izolacyjno akustyczna cian dziaowych okrelana jest za pomoc wzoru:

R'A1 = RA1- K, gdzie

- R'A1  to wskanik oceny przyblionej izolacyjnoci akustycznej waciwej przegrody (izolacyjno akustyczna uzyskana w budynku),

- RA1  to wskanik oceny izolacyjnoci akustycznej waciwej przegrody (wynik w laboratorium)

- K - poprawka okrelajca wpyw bocznego przenoszenia dwiku

Wskazana powyej norma okrela wymagany wskanik izolacyjnoci akustycznej R'A1 Dla cianek wewntrznych w mieszkaniach na poziomie co najmniej 50 dB , natomiast w biurach na poziomie 35-45 dB.

Lekkie ciany szkieletowe, zalenie od stosowanej konstrukcji, mog uzyskiwa rón izolacyjno akustyczn. Wartoci jednoliczbowych wskaników RA1, osigane w warunkach laboratoryjnych  przez ciany o rónej budowie mieszcz si w granicach od 27 dB (pojedyncza pyta gipsowo-kartonowa) do ponad 70 db w przypadku specjalnych systemów suchej zabudowy wntrz wykorzystywanych np. w multiplexaxch.

O  izolacyjnoci akustycznej lekkich cian szkieletowych montowanych z pyt gipsowo-kartonowych decyduj: 

- konstrukcja szkieletu nonego ciany;

- grubo lub ilo warstw pokrywy;

- gsto i grubo materiau wypeniajcego, dwikochonnego.

Konstrukcja ciany

ciany wykonane w systemach suchej zabudowy wntrz mog by wykonane na pojedynczym stelau nonym i oboone obustronnie jedn warstwa pyty gipsowo-kartonowej o gruboci 12,5 mm. To najprostsze rozwizanie, jednak ze wzgldu na tzw. mostki akustyczne nie dajca zadowalajcych efektów tumienia dwików. Jednym z rozwiza w tym przypadku jest zastosowanie profili stalowych o wikszych wysokociach, np. zamiast standardowych 50 mm  mona zastosowa profil o wysokoci 100 mm. Ju taka zmiana spowoduje zwikszenie izolacyjnoci ciany nawet o 6 dB. To jednak wpywa ostatecznie na grubo samej ciany.

Bardziej skutecznym rozwizaniem jest wzmocnienie konstrukcji stelau nonego dla cian dziaowych wykonywanych w systemie suchej zabudowy wntrz. W cianach podwójnych okadziny mocuje si  do dwóch odrbnych szkieletów, co eliminuje powstawanie bezporedniej drogi przenoszenia dwików. Porównanie izolacyjnoci cian: pojedynczej o gruboci 100 mm i podwójnej wskazuje, e dla tej pierwszej wskanik izolacyjnoci R'A1 jest o 5 dB mniejszy od ciany o podwójnym szkielecie.

Warto tutaj doda, e istotnym czynnikiem wpywajcym na skuteczno izolacji akustycznej cian o podwójmy szkielecie ma sposób ich montau. Naley unika powszechnie stosowanych powszechnie przewizek spinajcych. Te dodatkowe elementy czce dwie ciany szkieletowe powoduj powstawanie mostków akustycznych obniajcych izolacyjno przegrody. Oczywicie ciana podwójna montowana jest najczciej na wspólnym na stropie, który przenosi drgania. Dla ich tumienia standardowo, w kadym systemie suchej zabudowy stosowane s specjalne samoprzylepne tamy akustyczne.

Okadziny

Pyty gipsowo-kartonowe produkowane s w rónych grubociach, jednak ze wzgldu na walory montaowe - lekko i porczno najczciej stosowane s te o gruboci 12, 5 mm. Od gruboci pyty g-k uzalenione jest pooenie czstotliwoci rezonansowej, przy której wystpuje wyrany spadek izolacyjnoci akustycznej. Czstotliwo ta przemieszcza si wraz ze zmian gruboci pyty.

Wypenienie

Przy montau cian dziaowych z pyt gipsowo-kartonowych naley pamita, e izolacyjno akustyczna w duej mierze zaley równie od umieszczonego w cianie wypenienia. Najczciej stosowanym wypenieniem jest wena mineralna lub szklana, która jest sprawdzonym materiaem dwikochonnym. Grubo uytego materiau dwikochonnego decyduje o izolacyjnoci ciany. Niedopuszczalna jest, stosowana czasami praktyka pozostawiania lekkiej cianki szkieletowej bez wypenienia.

W porównaniu ze cianami dziaowymi wykonanymi w sposób tradycyjny, czyli technologii cian murowanych, lekkie ciany dziaowe z poszyciem pytami gipsowo-kartonowymi odznaczaj si wieloma zaletami: 

- wysz izolacyjnoci akustyczn (przy tej samej gruboci przegrody);

- nisk mas (okoo 25 kg/mkw);

- dowolnym ksztatowaniem wygldu i przebiegu cian.

Lekkie cianki dziaowe wykonane z pyt gipsowo-kartonowych mog mie bardzo dobre waciwoci  akustyczne, a ich izolacyjno zaley od kilku rozpoznanych w trakcie bada terenowych i laboratoryjnych  czynników. Stosowanie reimu technologicznego, przewidzianego przez producentów systemów pozwala speni nawet najwiksze wymagania izolacyjnoci akustycznej. A dotyczy on nie tylko stosowania wypenienia dwikochonnego, tam akustycznych czy ciany podwójnej lecz równie zasady waciwego osadzania puszek instalacyjnych i wypeniania mas uszczelniajca wszelkich otworów w pycie.


Materiay: Polski Gips
Opracowanie: Redakcja
KOMENTARZE
Dodaj swj komentarz

Nick:

Wpisz kod z obrazka:

Kod nieczytelny?
Aktualnie brak komentarzy
PARTNERZY

   

|   O nas   |   Reklama   |   Kontakt   |   Dla producentw   |   Forum  
|   Nota prawna   |   Program partnerski dla hurtowni   |
|   Wpisz si do bazy firm budowlanych   |   Wpisz si do bazy firm handlowych   |
RST Supported by

Ta strona używa cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Dowiedz się więcej.. zamknij