dachy okna Bud24 przetargi dekarze forum kontakt


ElewacjeElewacje docieplajcePrawie 40% strat cieplnych w budownictwie mieszkaniowym stanowi ciepo tracone przez ciany zewntrzne. Ponadto od 1998 roku obowizuj zaostrzone wymagania dotyczce izolacyjnoci cieplnej cian zewntrznych:

- dla cian zewntrznych jednorodnych, czyli wykonanych z jednego materiau o waciwociach konstrukcyjnych i jednoczenie izolacyjnych wspóczynnik przenikania ciepa k nie moe by wikszy ni 0,5 W/m2K;

- dla cian o budowie warstwowej, z izolacj ciepln z materiaów o wspóczynniku przewodzenia ciepa o wartoci poniej 0,05 W/mK obniono maksymaln warto wspóczynnika przenikania ciepa k do 0,30 W/m2K;

Wymogi te dotycz zarówno budynków nowo wznoszonych jak i remontowanych lub przebudowywanych. Warto wic zastanowi si nad ociepleniem cian zarówno jeli chodzi o budowanie nowego domu, jak i o modernizacj starego. Nakady poniesione na ten cel zwróc si naprawd szybko.

Niezalenie od metody, rol izolacji peni zwykle wena mineralna albo styropian:

- wena mineralna

Nie ogranicza dyfuzji pary wodnej na zewntrz budynku. Stosuje si zwykle wen lamelowan (lamelow) lub wen o zaburzonym ukadzie wókien. Wena lamelowa ma wókna uoone prostopadle do powierzchni, co zwiksza wytrzymao na rozrywanie i elastyczno (pozwala wic na ocieplenie zakrzywionych cian budynku). Powinna mie gsto 80÷150 kg/m3 i by nasczona preparatem hydrofobowym. W systemach docieple stosuje si zwykle pyty gruboci 8, 10, 12 cm, odmian 80, 100, 120 lub 150 (w zalenoci od systemu). Do ocieplania cokoów najlepiej uy pyt twardszych, produkowanych z przeznaczeniem do izolowania termicznego fundamentów.

- styropian

Ogranicza dyfuzj pary wodnej na zewntrz budynku. Stosuje si zwykle styropian samogasncy FS o gstoci nie mniejszej ni 15 kg/m3. Najczciej uywane s pyty do czenia na zakad lub na wpust i wypust. Zaleca si równie stosowanie pyt ryflowanych – z podunymi rowkami (z jednej strony) sucymi do odprowadzania wody. Zwykle stosuje si pyty o wymiarach nie przekraczajcych 120x60cm, o gruboci 10 cm (maks. 25 cm). Do ocieple powinien by stosowany styropian sezonowany przez co najmniej 8 tyg. Do ocieplania cokoów najlepiej uy styropianu ekstradowanego – twardszego i mniej nasikliwego.

ciany zewntrzne moemy ociepli i wykoczy stosujc metod lekk mokr (ocieplenie + tynk) lub metod lekk such (ocieplenie + sucha okadzina montowana na ruszcie).

- metoda lekka mokra (BSO – bezspoinowy system ocieplenia)

Lekka – ciar warstwy ocieplenia wraz z tynkiem wynosi 10÷30 kg/m2.
Mokra – do rozrobienia zaprawy klejowej i tynku konieczna jest woda.

Ocieplenie skada si tu z trzech warstw:
1. Warstwa izolacyjna (pyty styropianowe lub wena mineralna).            
Czciej stosuje si styropian, ze wzgldu na atwo montau;
2. Warstwa wzmacniajca (zaprawa klejca + siatka).

Siatka zbrojeniowa zabezpiecza termoizolacj przed uszkodzeniem i  nadaje odpowiedni wytrzymao tynkowi. Najlepsze s siatki wykonane z wókna szklanego. Gorsze waciwoci maj te z polipropylenu. Wytrzymao siatek zaley w duej mierze od ich masy. Polecane s wic takie, których 1 m2 way 140-190 gr.;Waciwoci:

- wymaga dokadnego przygotowania podoa – cian naley oczyci z resztek zaprawy, lunych kawaków tynku, z nalotów, wykwitów i pyu;

- roboty mona prowadzi w temperaturze 5÷25°C, przy bezdeszczowej i bezwietrznej pogodzie, przy niezbyt intensywnym nasonecznieniu;

- prostota wykonania;

- trwao;

- pozwala na zminimalizowanie gruboci przegrody przy zachowaniu odpowiednich parametrów termicznych;

- pozwala na wyeliminowanie mostków termicznych dziki rozdzieleniu funkcji w cianie (warstwa nona i warstwa izolacyjna);

- ze wzgldu na specyfik robót konieczne s przerwy technologiczne;

- ze wzgldu na mikkie podoe tynku elewacje takie s podatne na uszkodzenia mechaniczne;

- dua wraliwo na bdy wykonawcze;

Zastosowanie:


Nowe i stare budynki, niezalenie od technologii ich wykonania
(nie liczc cian drewnianych).

Sposób wykonania:


Po oczyszczeniu ciany szpary i nierównoci wypeniamy zapraw szpachlow. Jeeli od cian odpada tynk skuwamy go, a ciany pokrywamy zapraw i wyrównujemy.

Naley pamita o zachowaniu szczeliny dylatacyjnej – kilku- lub kilkudziesiciocentymetrowej gruboci przestrzeni pomidzy gruntem a pierwszym rzdem izolacji. Krawd takiej szczeliny wykonuje si z mocowanych kokami rozporowymi do ciany profili cokoowych. Montuje si je do warstwy konstrukcyjnej przed montowaniem ocieplenia.

Do ciany przyklejamy i ewentualnie dodatkowo mocujemy kokami warstw styropianu lub weny mineralnej. Poziome warstwy ukadamy mijankowo. Do styropianu uywa si koków rozprnych
o trzpieniu z tworzywa sztucznego. Wen mocuje si kokami
z trzpieniem metalowym.

Czekamy 2÷4 dni a izolacja wyschnie. Nastpnie nanosimy na ni ok. 2 mm warstw masy klejcej. Na wieo pooony klej wciskamy od góry do dou paski siatki zbrojeniowej, z 10 cm zakadem. Wane, aby na siatce nie utworzyy si adne zagniecenia, i aby bya ona zatopiona w masie klejcej na caej swej gruboci. Siatka zbrojca przyklejona na jednej cianie nie moe by ucita na krawdzi naronika - naley j wywin na cian ssiedni pasem o szerokoci okoo 15 cm, w taki sam sposób naley wywin siatk na ociea okienne i drzwiowe. W naroach i innych miejscach szczególnie naraonych na uszkodzenia mechaniczne mocujemy profile z fabrycznie wtopionym pasem siatki, lub dodatkowe pasy siatki zbrojcej uoone ukonie w stosunku do gównej warstwy.

Czekamy min. 48 h i nanosimy warstw gruntujc o kolorze zgodnym z kolorem przyszego tynku. Po kolejnych 24 h moemy nakada tynk. Nie naley z tym zwleka, gdy tynk chroni termoizolacj przed negatywnymi wpywami atmosferycznymi.
Wykonanie elewacji t metod na redniej wielkoci domu jednorodzinnym zajmuje 15÷20 dni wykwalifikowanej ekipie.

- metoda lekka sucha

Sucha – nie wymaga zapraw, klejów i innych zawierajcych wod materiaów. Warstwy mocowane s mechanicznie – przy uyciu koków, rub, gwodzi, zszywek.

Ocieplenie skada si z:

- rusztu zamocowanego do ciany. Moe on by drewniany, aluminiow lub wykonany ze stali nierdzewnej. Szerzej omówiony w dziale ELEWACJE NA RUSZCIE,

- ocieplenia (weny mineralnej lub pyt styropianowych), uoonego midzy elementami rusztu. Czciej stosuje si wen mineraln, bo lepiej si j ukada midzy elementami rusztu, a dziki sprystoci wypenia wolne przestrzenie i dopasowuje si do nierównoci podoa,

- okadziny elewacyjnej (np. winylowej, drewnianej, kamiennej, aluminiowej itp.). Oprócz elementów podstawowych kady system oferuje narone elementy wykoczeniowe, okapniki i parapety, elementy do wykoczenia otworów okiennych, kratek wentylacyjnych, osadzenia lamp itp. Szerzej omówione w dziale ELEWACJE NA RUSZCIE.

Waciwoci:

- nie wymaga dokadnego przygotowania podoa – wystarczy sku osypujce si tynki, a ewentualne nierównoci podoa zniwelowa klinami lub podkadkami podczas ukadania rusztu;

- prace mona prowadzi praktycznie niezalenie od warunków atmosferycznych – naley unika prowadzenia prac w temp. poniej -15°C i unika zawilgocenia izolacji;

- prostota wykonania;

- trwao;

- atwo naprawy – kad warstw lub element mona zdj, wymieni, naprawi i ponownie zamontowa;

- ze wzgldu na specyfik robót przerwy technologiczne nie s konieczne;

Zastosowanie:

Nowe i stare budynki, niezalenie od technologii ich wykonania.

Sposób wykonania:

Po oczyszczeniu i wyrównaniu powierzchni mocujemy ruszt (jego rodzaj zaley od zastosowanej póniej okadziny). Pyty ukadamy szczelnie pomidzy elementami rusztu tak, aby nie powstaway szpary(dlatego odlegoci midzy elementami rusztu powinny by o ok. 3 mm mniejsze od wymiarów pyt). Mocujemy je do ciany przy uyciu koków lub specjalnych czników. Jeli wierzchnia warstwa ciany jest saba, lub pyty mocujemy do cian warstwowych, naley uy dugich rub które pozwol na zamocowanie izolacji w warstwie konstrukcyjnej ciany.

Jeeli materiaem izolacyjnym jest wena mineralna, naley j pokry warstw wiatroizolacji.  Pomidzy warstw elewacyjn a wiatroizolacj naley pozostawi wentylacyjn szczelin powietrzn, umoliwiajc odprowadzenie na zewntrz wody, która moe przenikn przez okadzin. Konieczne jest take pozostawienie u dou elewacji otworów, którymi woda ta wypynie na zewntrz.


Materiay: elewacje.pl
Opracowanie: Redakcja
KOMENTARZE
Dodaj swj komentarz

Nick:

Wpisz kod z obrazka:

Kod nieczytelny?
Aktualnie brak komentarzy
PARTNERZY

   

|   O nas   |   Reklama   |   Kontakt   |   Dla producentw   |   Forum  
|   Nota prawna   |   Program partnerski dla hurtowni   |
|   Wpisz si do bazy firm budowlanych   |   Wpisz si do bazy firm handlowych   |
RST Supported by

Ta strona używa cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Dowiedz się więcej.. zamknij