dachy okna Bud24 przetargi dekarze forum kontakt


ElewacjeElewacje kamienneElewacje kamienne s od dawna dostpne na polskim rynku. Stosowane s chtnie ze wzgldu na szerok palet kolorów, tekstur, oraz rónorodnym moliwociom obróbki (szlifowanie, polerowanie, piaskowanie itp.).

S bardzo trwae, odporne na uszkodzenia mechaniczne i czynniki atmosferyczne, wic nie wymagaj czstej konserwacji. W przypadku uszkodzenia czci elewacji wystarczy wymieni pojedynczy, uszkodzony element bez koniecznoci cakowitego demontau okadziny. Elewacja kamienna optycznie podnosi rang budynku w stosunku do obiektów go otaczajcych.

Sposoby mocowanie elewacji kamiennych:

- poredni monta na sucho


Elementy kamienne montowane s do ciany za pomoc rusztów z aluminium, stali nierdzewnej lub stali zabezpieczonej antykorozyjnie. Ruszty te przenosz obcienia na none elementy budynku gdy bezporednie mocowanie do cian jest niezalecane ze wzgldu na nieskuteczno zakotwienia (ciany wykonane z materiaów innych ni cega i beton).

To jedna z najnowoczeniejszych metod montau – okadziny mona montowa we wszystkich paszczyznach. Szkielet do mocowania okadziny zawieszony jest na konstrukcji nonej budynku lub jest elementem samononym, niezalenym od podparcia – pozwala to uzyska zrónicowane formy elewacji.

Pyty kamienne montuje si do rusztu przy pomocy spawanych lub przykrcanych kotew, pozostawiajc szczelin powietrzn (2-5 cm) midzy okadzin a warstw termoizolacji.

- bezporedni monta na sucho

Elementy kamienne montowane s przy uyciu kotew ze stali nierdzewnej
(np. kotew DT) mocowanych do podoa przy pomocy koków rozporowych).
Du zalet tej metody jest moliwo wykonywania tego typu elewacji równie podczas temperatur ujemnych.

Elewacje mona te mocowa na wykonanych z paskownika kotwach, pod warunkiem e ciana wykonana jest z cegy penej lub z betonu.

- bezporedni monta na mokro

Elementy kamienne montowane s na kotwach ze stali nierdzewnej. Kotwy te wprowadza si do uprzednio wywierconych w podou otworów i mocuje si przy uyciu zaprawy.

- monta na kleju

Podoe pokrywane jest preparatem gruntujcym który je wzmacnia. Elementy kamienne montowane s przy uyciu odpowiedniego kleju, a nastpnie spoinowane. Na gotow elewacj nakada si impregnat chronicy przed szkodliwym dziaaniem wody.

Jest to jeden z atwiejszych sposobów montau, dodatkowo pozwalajcy na wykonywanie najbardziej nawet dekoracyjnych elewacji.

Sposób montau uzaleniony jest od wytrzymaoci podoa stanowicego element nony. Jeli podoe jest mocne (beton min. B20, cega o wytrzymaoci min. 10MPa) to stosuje si monta bezporedni. Jeli podoe jest sabe (np. ciana wykonana z betonu komórkowego) – stosujemy monta poredni na konstrukcji rusztowej powizanej z elementami budynku o wystarczajcej wytrzymaoci (np. wiece).

Gówne materiay kamienne stosowane do wykonywania elewacji to:

1. Granity i sjenity  

Waciwoci:

- nienasikliwe;
- mrozoodporne;
- odporne na dziaanie wilgoci;
- odporne na wpywy atmosferyczne;
- nienasikliwe;
- twarde
- wytrzymae;
- odporne na cieranie;
- trwae;
- atwo poddaj si obróbce;
- powierzchnia moe by surowa, boniowana, szlifowana, polerowana, groszkowana, promieniowana;
- struktura: ziarnista;
- kolorystyka:
granity – szare, óte, zielone, brzowe, czerwone, róowe;
sjenity – ciemnoszare;
 
Zastosowanie:

- pyty i pytki elewacyjne;
- wapienie (potocznie nazywane marmurami) 

Waciwoci:

- mao odporne na warunki atmosferyczne;
- mikkie;
- porowate;
- nie poddaj si polerowaniu;
- wapienie lekkie s podatne na obróbk;
- wapienie zbite maj lepsze waciwoci techniczne i dekoracyjne;
- kolorystyka: od bieli do szaroci;

Zastosowanie:

- lekkie – wystpuj w postaci ksztatek i pytek okadzinowych;
- zbite – wystpuj w postaci elementów upanych i niewypolerowanych pytek;

  
2. Marmur waciwy

Waciwoci:

- podatny na obróbk;
- podatny na polerowanie;
- trway;
- rednio twardy;
- o wysokiej nasikliwoci;
- z czasem trac intensywno barw i matowiej;
- kolorystyka: biae, beowe, szare, róowe, óte, czerwone, ciemnoszare, czarne;

Zastosowanie:

- mniej nasikliwe odmiany mona stosowa w miejscach mao eksploatowanych;
- trawertyn

Waciwoci:

- cieralny;
- porowaty;
- mao nasikliwy;
- mao wytrzymay na ciskanie;
- struktura – zrónicowana w zalenoci od miejsca wystpowania;
- kolorystyka: od biaego i beowego, przez ó i czerwie po brz;

Zastosowanie:

- jako okadziny pionowe, zwykle po pokryciu ywic lub zaszpachlowaniu zapraw cementow;


3. Piaskowiec

Waciwoci:

- matowy, niepodatny na polerowanie ( z wyjtkiem niektórych odmian);
- atwy w obróbce;
- szlifowalny;
- mrozoodporny;
- niezbyt wytrzymay;
- nasikliwy;
- cieralny;
- kolorystyka: kremowy, jasnoszary, óty, brzowy, czerwony;

Zastosowanie:

- gównie jako okadziny pionowe na elewacje i podmurówki;

Asortyment dostpnych wyrobów jest niesychanie duy. Elewacje mona wykonywa z pyt, pytek, kamienia upanego, otoczaków itp. Dostpne s take elementy imitujce kamie.

Materiay: elewacje.pl
Opracowanie: Redakcja
KOMENTARZE
Dodaj swj komentarz

Nick:

Wpisz kod z obrazka:

Kod nieczytelny?
Aktualnie brak komentarzy
PARTNERZY

   

|   O nas   |   Reklama   |   Kontakt   |   Dla producentw   |   Forum  
|   Nota prawna   |   Program partnerski dla hurtowni   |
|   Wpisz si do bazy firm budowlanych   |   Wpisz si do bazy firm handlowych   |
RST Supported by

Ta strona używa cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Dowiedz się więcej.. zamknij