dachy okna Bud24 przetargi dekarze forum kontakt


MurowaneTradycyjne zaprawy murarskie i tynkarskie cz.1Na zachodzie Europy i w USA coraz czciej powraca si do stosowania wapna w zaprawach i innych materiaach budowlanych. Wpyw na to miay dowiadczenia zwizane z renowacj zabytkowych budowli, podczas których niejako na nowo doceniono wyjtkow wszechstronno wapna.

Flandryjski mistrz budowlany Bob Van Reeth, wedug dzisiejszego nazewnictwa – powany przedsibiorca budowlany, prowadzcy dziaalno gospodarcz w okresie, gdy standardy budowlane obiektów uytku publicznego wyznaczali budowniczowie gotyckich katedr, zaleca ówczesnym wadzom prowadzenie inwestycji budowlanych z uwzgldnieniem 400-letniej perspektywy.

Podczas prac konserwatorskich okazao si, e zaprawy wapienne nadal speniaj wszystkie wymagania techniczne, mimo upywu setek lat. Na szczcie w polskim budownictwie nigdy nie odeszlimy od stosowania wapna, wic tym bardziej naley podtrzyma t tradycj. Tradycja ta w krajach pooonych bardziej na zachód zyskaa walor nowoczesnoci. Doceniono na nowo dorobek poprzednich stuleci, a waciwie tysicleci, bo tak ju dugo czowiek wiadomie uywa wapna w budownictwie.

Chcemy wic przypomnie to, co jest dorobkiem polskiego budownictwa ogólnego i poda take troch informacji o charakterze bardziej midzynarodowym. Posugujc si porównaniem do wiata mody, piszemy o powrocie do materiau, który chocia nigdy nie przesta by modny, staje si znów globalnym synonimem waciwego wyboru.

Pomimo bombardowania potencjalnych klientów bardzo bogat ofert fabrycznie przygotowanych mieszanek (czyli takich, z których po dodaniu wody i wymieszaniu otrzymujemy gotow do pracy zapraw), dalej przy pracach murarskich stosuje si tradycyjne zaprawy cementowo-wapienne. Jednym z podstawowych powodów ich cigego stosowania jest korzystna relacja pomidzy cen a waciwociami technologicznymi oraz jakoci zaprawy.

Wapno w zaprawie spenia bardzo wiele funkcji:

 - Jest spoiwem mineralnym.

- Zwiksza urabialno zaprawy, czyli pozwala na atwiejsze wykonywanie robót.

- Zapewnia wieej mieszance korzystn retencj, czyli zatrzymanie w zaprawie wody potrzebnej zarówno do komfortu prowadzenia robót, jak i prawidowego wizania zaprawy, jak równie wyduenie czasu zachowania waciwoci roboczych.

- Zwiksza przyczepno i szczelno poczenia pomidzy stwardnia zapraw a elementem murowym.

- Zapewnia optymaln równowag pomidzy szczelnoci spoiny a jej zdolnoci do transportu wilgoci, czyli nie zakóca tzw. „oddychania ciany”, co w przypadku tynku wie si z zapewnieniem korzystnej równowagi wilgotnociowej w pomieszczeniu.

- Zwiksza elastyczno stwardniaej zaprawy

- Poprzez wyduenie czasu twardnienia zaprawy murarskiej oraz zdolnoci samozabliniania mikropkni zaprawy, zapobiega powstawaniu nieszczelnoci w cianach podczas wstpnych osiada budynku.

- Zwiksza odporno muru na obcienia dynamiczne, pochodzce np. od ruchu pojazdów, tpni gruntu, szkód pokopalnianych.

- Jest grzybobójcze.

Na koniec jeszcze jedna uwaga. Plastyfikatory do zapraw, o których mówi si, e maj zastpowa wapno w zaprawach, s chemicznymi domieszkami, które praktycznie rzecz biorc zazwyczaj jedynie poprawiaj urabialno zaprawy cementowej. Ich skad jest zwykle znany tylko producentowi. Stosowanie domieszek nie daje takich efektów jak dodawanie wapna do zapraw (elastyczno zaprawy, przepuszczalno, efekt samozabliniania si mikropkni itd.). Dokumentem dopuszczajcym obecnie dan domieszk do obrotu handlowego jest Aprobata Techniczna wydana przez Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie. Aprobata stawia przed wykonawc wymóg kadorazowego laboratoryjnego sprawdzenia rzeczywistych waciwoci zaprawy otrzymanej w wyniku stosowania domieszek (w tym wytrzymaoci na ciskanie). W tym opracowaniu polecamy zaprawy, do wykonania których laboratorium na budowie nie jest potrzebne.Materiay: Stowarzyszenie Przemysu Wapienniczego
Opracowanie: Redakcja
KOMENTARZE
Dodaj swj komentarz

Nick:

Wpisz kod z obrazka:

Kod nieczytelny?
Aktualnie brak komentarzy
PARTNERZY

   

|   O nas   |   Reklama   |   Kontakt   |   Dla producentw   |   Forum  
|   Nota prawna   |   Program partnerski dla hurtowni   |
|   Wpisz si do bazy firm budowlanych   |   Wpisz si do bazy firm handlowych   |
RST Supported by

Ta strona używa cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Dowiedz się więcej.. zamknij