dachy okna Bud24 przetargi dekarze forum kontakt


Chemia budowlanaChemia budowlana - co wybra?

LAKIERY   

Gównym zadaniem lakierów jest pokrycie powierzchni wyrobów w celach ochronnych i dekoracyjnych. S stosowane gównie do wykaczania elementów drewnianych i sporadycznie do elementów wykonanych z brzu lub mosidzu.

Rodzaje

- lakiery rozpuszczalnikowe – s lakierami olejno-ywicznymi odznaczaj si du elastycznoci i dlatego mona je zastosowa do podóg z desek, oraz na powierzchnie z ogrzewaniem podogowym. Wad lakierów olejno-ywicznych jest maa wytrzymao na cieranie dlatego naley je stosowa w pomieszczeniach o maej intensywnoci uytkowania.

- lakiery poliuretanowe – rozróniamy lakiery jednoskadnikowe, które utwardzaj si pod wpywem wilgoci zawartej w powietrzu oraz lakiery dwuskadnikowe, które dodatkowo zawieraj w sobie odpowiedni utwardzacz. Powoki tych lakierów s mao elastyczne, dlatego stosuje si na podogi sztywne. Najwikszymi zaletami tych lakierów jest dua twardo i odporno na cieranie i ze wzgldu na nie powinny by stosowane w miejscach szczególnie uytkowanych. Lakiery dwuskadnikowe s bardzo trwae, jednak ze wzgldu na ich toksyczno i dugi okres karencji s ju coraz mniej uywane – np. Lakier poliuretanowy CHEMSTAL, Transit DEVA POLSKA, Quick DEVA POLSKA,

- lakiery chemoutwardzalne – to lakiery dwuskadnikowe których najwikszymi zaletami s dua twardo i odporno na cieranie. Zastosowanie zblione do lakierów poliuretanowych

- lakiery nitrocelulozowe – lakiery które tworz przezroczyst, gadk i tward powok, atw do oszlifowania. Wad tych lakierów jest to, e s nieodporne na wilgo – dlatego naley je nanosi na dobrze wysuszone drewno i stosowa wycznie w rodku pomieszcze. Lakiery nitrocelulozowe s stosowane do malowania boazerii i dekoracyjnych elementów drewnianych.

- lakiery spirytusowe – uywa si ich gównie do lakierowania elementów drewnianych i zabawek. Charakteryzuj si bardzo krótkim czasem wysychania, jednoczenie naraone s na dziaanie czynników atmosferycznych i uszkodzenia mechaniczne. Jedn z odmian lakierów spirytusowych jest politura stosowana obecnie gównie przy renowacji stylowych mebli ze wzgldu na du pracochonno.

- lakiery akrylowe – s bardzo atwe w zastosowaniu, nie wymagaj uycia podkadu, ze wzgldu na nietoksyczno s uwaane za nieszkodliwe dla zdrowia. Wad ich jest natomiast mniejsza odporno na cieranie.

- lakiery poliuretanowo-akrylowe – zawieraj w sobie mieszanin dyspersji akrylowej i poliuretanowej std ich wasnoci oscyluj porodku waciwoci lakierów akrylowych i poliuretanowych w zalenoci od proporcji obu skadników + np. Luxmal Hydroparkiet S LAKMA, Domalux POLIFARB CIESZYN

BEJCE, GRUNTY, IMPREGNATY

Aby zabezpieczy drewno przed dziaaniem wilgoci, mikroorganizmów, promieni sonecznych czy zabrudzeniem naley je pomalowa farb do drewna, bejc lub lakierobejc czy te zabezpieczy impregnatem. Wszelkiego rodzaju elementy drewniane takie jak: boazerie, meble ogrodowe i domowe, poty, furtki, pergole zyskaj wymagan odporno i pozostan pikne na dugie lata.

Rodzaje:

- bejce – wnikaj w gb drewna i nie tworz na nim powoki. Nadaj drewnu kolor i konserwuj je na okres co najmniej czterech lat. Bejc mona równie pomalowa drewniane podogi przed polakierowaniem. Przed bejcowaniem nie trzeba drewna gruntowa, cho w sprzeday s dostpne preparaty gruntujce dla bejc. Jednak stosuje si je w przypadku drewna o duej chonnoci np. sosnowego lub jodowego. Bejce mona stosowa zarówno wewntrz jak i na zewntrz pomieszcze. W skadzie bejc moemy znale rodki zabezpieczajce przed rozwojem pleni oraz barwniki odporne na dziaanie soca i promieni UV. Rozróniamy bejce:

* akrylowe – s wodorozcieczalne a ich spoiwem jest ywica akrylowa. Moemy je stosowa do malowania surowego drewna wewntrz pomieszcze. Schn okoo 1 h – np. Bondex Natural Wood DYRUP,

* alkidowe – ich spoiwem jest ywica alkidowa. Stosowanym rozpuszczalnikiem jest benzyna lakowa lub spirytus a czas schnicia jest zbliony do czasu schnicia bejc akrylowych – np. Bondex Super Wood Stain DYRUP,

* poliuretanowe – ich spoiwem jest ywica poliuretanowa a rozpuszczalnikiem woda. Moemy je stosowa wewntrz i na zewntrz pomieszcze. Schn okoo 30 minut, - np. Aquarethane Syntilor BLANCHON,

* olejne – ich gównym skadnikiem jest olej lniany. Stosowane s gównie na zewntrz domów.

- lakierobejce – cz w sobie cechy bejc i lakierów. S transparentne i tworz na powierzchni drewna mocn i elastyczn powok. Zapobiegaj wystpowaniu sinizny drewna i uodparniaj je na szkodliwe warunki atmosferyczne. Niektóre z rodzajów bejc s przepuszczalne, inne maj w swoim skadzie substancje chronice przed pleni a nawet owadami. Lakierobejce speniaj bardzo czsto funkcje impregnatu. Mog by matowe, pómatowe i byszczce. Najlepsze lakierobejce maj jeszcze jedn zalet: s tiksotropowe tzn. ich gsto jest tak dua, e w trakcie malowania nie kapi i nie tworz zacieków. Rozróniamy lakierobejce:

* akrylowe – s wodorozcieczalne a  ich spoiwem jest ywica akrylowa. Schn okoo trzech, czterech godzin. Stosuje si je wewntrz pomieszcze – np. Lakierobejca POLIFARB CIESZYN – WROCAW,

* alkidowe – mog by wodorozcieczalne lub rozpuszczalnikowe. Spoiwem jest ywica alkidowa a czas schnicia wynosi 24 h – np. Nobiles Nobilak Lakierobejca,

* poliuretanowe – s wodorozcieczalne a ich spoiwem jest ywica poliuretanowa. Ze wzgldu na wysok wytrzymao na warunki atmosferyczne zaleca si ich stosowanie na zewntrz. Schn okoo 30 minut – np. Xylodhone HP Syntilor BLANCHON

* alkidowo-uretanowe – ich rozpuszczalnikiem jest benzyna lakowa a spoiwem wykorzystanym do ich produkcji jest ywica alkidowo-uretanowa. Cechuj si bardzo du wytrzymaoci na uszkodzenia mechaniczne. Schn okoo 24 h. Mona je stosowa na zewntrz i wewntrz pomieszcze – np. Linitop Classic LEVIS,

- impregnaty – zawarte w nich substancje zapobiegaj rozwojowi pleni oraz owadów. Zabezpieczaj te drewno przed nadmiernym wchanianiem wilgoci. Niektóre z preparatów impregnujcych posiadaj w swoim skadzie substancje zabijajce insekty oraz likwidujce ogniska zapalne, tote mona ich uywa do zabezpieczenia i leczenia zainfekowanego drewna - np. Wood Preserver DYRUP, Drewnochron POLIFARB CIESZYN – WROCAW,

- impregnaty koloryzujce – chroni i dodatkowo zawieraj barwniki, które pochaniaj promienie UV i zabezpieczaj drewno przed szarzeniem. Stosuje si je na drewno surowe po impregnacji cinieniowej i na drewno ju nasczone impregnatem p. Nature Lasyr BECKERS, Protector DEKSPOL

Innymi rodzajami impregnatów stosowanych w budownictwie s np.:

- impregnaty silikonowe – preparaty rozpuszczalnikowe na bazie ywic silikonowych zabezpieczaj podoe przed wnikaniem wody deszczowej i substancji agresywnych zawartych w powietrzu. Chroni elewacje przed powstawaniem plam i wykwitów oraz uszkodzeniami spowodowanymi przez mróz. Stosuje si je przede wszystkim do podoy betonowych, tynków, murów z klinkieru i cegy, okadzin z piaskowca i dachówek – np. Silikon B FARBY KABE.Strona: 2/3
1   2   3

KOMENTARZE
Dodaj swj komentarz

Nick:

Wpisz kod z obrazka:

Kod nieczytelny?
Aktualnie brak komentarzy
PARTNERZY

   

|   O nas   |   Reklama   |   Kontakt   |   Dla producentw   |   Forum  
|   Nota prawna   |   Program partnerski dla hurtowni   |
|   Wpisz si do bazy firm budowlanych   |   Wpisz si do bazy firm handlowych   |
RST Supported by

Ta strona używa cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Dowiedz się więcej.. zamknij