dachy okna Bud24 przetargi dekarze forum kontakt


ElewacjeElewacje wentylowane z licem upkowymKwadratura kamienia naturalnego

Subtelna, niebieskoszara barwa, szlachetny jedwabisty poysk i wypróbowana funkcjonalno to cechy wysokowartociowych elewacji upkowych. Interesujcy kamie naturalny dla kreatywnych architektów.

Stal, szko, beton, ceramika, granit, upek: w gronie klasycznych materiaów nowoczesnej architektury upek jest dzisiaj w krajach Europy Zachodniej szeroko stosowanym kamieniem naturalnym. Solidne i trwae elewacje s realizowane w technologii konstrukcji wentylowanych z izolacj ciepln, oferujc wyjtkowo wysok trwao uytkow.

Impulsy dla nowoczesnych rozwiza wzorniczych elewacji upkowych maj swoje róda w krajach, w których dominuj pokrycia z uyciem kamieni kwadratowych. Naley tu przede wszystkim wymieni innowacyjnych Holendrów oraz Szwajcarów stawiajcych na elewacje proekologiczne o wysokiej jakoci. Zapytania i idee docierajce z tych krajów zostay przejte i rozwinite przez firm Rathscheck Schiefer, jednego z wiodcych oferentów wyrobów upkowych na wiecie. W wyniku tego w minionych latach powstay godne uwagi nowe rodzaje pokry. Poprzez bogactwo moliwoci wzorniczych oraz ofert kamieni o rónej wielkoci, pokrycia te nadaj si równie dobrze do realizacji zarówno elewacji mao- jak i wielkopowierzchniowych.

Znaczne ulepszenie metod wydobycia upka jako kamienia naturalnego wpyno take korzystnie na ceny materiau, co sprawia, e elewacje upkowe mona dzisiaj uzna wrcz za wyjtkowo ekonomiczne w porównaniu z elewacjami z innych kamieni naturalnych. Solidna funkcjonalno elewacji wentylowanych, prosta technika wykonania oraz moliwo szybkiej naprawy w przypadku uszkodze spowodowanych wandalizmem stanowi dalsze zalety elewacji upkowych.

Dla wszystkich niej przedstawionych rodzajów pokrycia upkowego obowizuje zasada, e uzyskane wraenie optyczne zaley w decydujcym stopniu od wyboru formatu kamieni, a take zorientowania i zakadu kamieni. Ten sam rodzaj pokrycia moe poprzez odpowiednie zmiany uzyska zupenie inny wygld. To otwiera przed kreatywnym architektem interesujce pole dziaania.

Pokrycie prostoktne podwójne

Pokrycie prostoktne podwójne nazywane take pokryciem angielskim, byo przez dugi czas uwaane za jedyny „nowoczesny” rodzaj pokrycia prostoliniowego na dachy i elewacje. Pokrycie upkowe z wizaniem poówkowym przy doborze odpowiednich kamieni sprawia - podobnie jak wizanie cegie w murze - raczej wraenie paskiego, rozcignitego i podunego. Jeli na pokrycie wykorzystane zostan kamienie wskie, mona w ukadzie z wizaniem poówkowym uzyska powierzchnie o optyce kwadratowej. Ju na przykadzie tego klasycznego rodzaju pokrycia mona stwierdzi, e ten sam rodzaj uoenia pozwala na uzyskanie z gruntu rónych efektów wzorniczych, zalenie od wymiarów kamieni i kierunku ich uoenia (podunie lub poprzecznie).

Pokrycie prostoktne rozcignite

Pokrycie prostoktne rozcignite bazuje na klasycznym pokryciu prostoktnym podwójnym. W tym typie pokrycia kamienie upkowe zostaj rozsunite w maksymalnie moliwym stopniu w kierunku poziomym. Zgodnie z wypróbowanymi zasadami niemieckiego dekarstwa upkowego minimalne wymiary zakadu górnego i bocznego wynosz 4 cm. Pokrycie z rozsuniciem kamieni uznawane jest za wyjtkowo oszczdne pod wzgldem zuycia materiau, a tym samym przystpne cenowo. Nadaje si ono doskonale na elewacje wielkopowierzchniowe.

Pokrycie poziome

Pokrycie poziome jest jednym z najtaszych rodzajów pokrycia. Cechuje je przede wszystkim nieznacznie diagonalny przebieg linii utworzonej przez fugi na styk. Ten diagonalny przebieg fug wynika z minimalnego wymaganego zakadu bocznego i górnego wynoszcego 4 cm. To prowadzi do diagonalnego przesunicia pytek upkowych na powierzchni elewacji. Przy tym samym rodzaju pokrycia powstaje zupenie inny wzór strukturalny powierzchni jeli pytki upkowe zostan uoone dusz osi w pionie, przy wikszym zakadzie bocznym. Przy zakadzie z przesuniciem poówkowym rzdów kamieni powstaje interesujce wizanie bez diagonalnego przebiegu fug.

Pokrycie prostoktne zmienne

Pokrycie prostoktne zmienne bazuje na podstawowej idei pokrycia poziomego. Od tego ostatniego róni si ono przede wszystkim tzw. kamieniami docinanymi (porównywalnymi z tymi wystpujcymi w pokryciu, w którym stosowane s ksztatki przycinane przy kryciu pytkami drewnianymi/dachówkami falistymi). W tym typie pokrycia dolne lewe i górne prawe naroe pytki upkowej zostaje przycite w taki sposób, e strefy narone pytek ssiednich po stronie bocznej i górnej nie ulegaj podwojeniu. Przycite naroa dopuszczaj tyko prosty wzór wizania kamieni bez bocznego przesunicia fug na styk. Ten rodzaj pokrycia wyrónia nowoczesna fuga krzyowa. Poniewa do wykonania tego rodzaju pokrycia mona wykorzysta praktycznie wszystkie dostpne wielkoci kamieni moliwa rónorodno wzornicza wzrasta niepomiernie. Poczwszy od faktury poziomej wyduonej, poprzez klasycznie prostoktn, czysto kwadratow, a po wyduon w kierunku pionowym – ilo moliwych do realizacji optyk jest praktycznie nieograniczona. Z tego powodu ten rodzaj pokrycia nadaje si doskonale do realizacji zoonych elewacji o nierównym podziale okien, wykuszy i wnk.  

Pokrycie prostoktne liniowe

Pokrycie prostoktne liniowe stanowi charakterystyczny rodzaj pokrycia z kwadratowymi lub prostoktnymi powierzchniami, krzyowymi fugami i dominujcymi, poziomym akcentami. Pokrycie to bazuje na idei wywiedzionej z krycia dachów dachówk karpiówk. Na kadej acie nonej zamocowane zostaj dwie pytki upkowe jedna ponad drug w taki sposób, e dolne kamienie upkowe przykrywaj otwarte fugi na styk kamieni górnych. W przeciwiestwie do pokrycia karpiówk nie jest rozpoznawalne podwojenie iloci pytek upkowych. Jedynie wyraniejszy cie widoczny w obszarze fugi poziomej wskazuje na podwojeniu gruboci materiau poaciowego w tym miejscu. Pokrycie koronkowe z kwadratowymi powierzchniami zewntrznymi ma szczególnie szlachetny wygld. Take i w tym przypadku poprzez wybór odpowiednich wymiarów kamieni moliwe s do zrealizowania rónorodne warianty wzornicze.

Pokrycie z podkadem

Pokrycie z podkadem stanowi poczenie upka i stali szlachetnej. Charakterystyczne dla pokrycia z podkadem s pytki upkowe, które w sposób widoczny dla obserwatora s umocowane przy pomocy szerokich pasm blachy ze stali szlachetnej. W promieniach wiata blachy te poyskuj na tle ciemnego, niebieskoszarego upku. Pytki s uoone w taki sposób, e klamry mocujce tworz sie linii poziomych, pionowych i diagonalnych. Wygld takiej elewacji jest wyjtkowo uroczysty.

Wymagana kreatywno i waciwe zaplanowanie

Planowany raster elewacji upkowej stanowi podstaw dobrze zaprojektowanej elewacji z prostoktnych kamieni upkowych. Wymagany raster zostaje uzyskany poprzez wybór kamieni o odpowiednich formatach oraz wikszy zakad górny i boczny kamieni. W przypadkach szczególnych konieczne jest zastosowanie kamieni o wymiarach specjalnych. Uzyskanie zadowalajcej optyki elewacji nie jest moliwe bez uprzedniego starannego zaplanowania. Podstaw dla planowania elewacji upkowych jest zapewnienie minimalnego wymaganego zakadu bocznego i górnego kamieni wynoszcego 4 cm. Poza tym wymogiem fantazji nie s stawiane adne granice. Nowe, przede wszystkim wiksze formaty kamieni, umoliwiaj realizacj elewacji po przystpniejszych cenach. Zakres wykorzystania upku poszerzaj upki barwne w tonach zieleni i czerwieni.

Podsumowanie:

Klasyczna elewacja upkowa przeywa prawdziwy renesans dziki bogactwu rónych rodzajów pokry prostoktnych. Poza nowymi rodzajami pokry moliwe jest uzyskanie nowych efektów wzorniczych take w odniesieniu do klasycznych pokry prostoktnych poprzez dobór odpowiednich formatów kamieni. Warunkiem jest kreatywno i waciwe zaplanowanie.


Materiay: Rathscheck
Opracowanie: RedakcjaKOMENTARZE
Dodaj swj komentarz

Nick:

Wpisz kod z obrazka:

Kod nieczytelny?
Aktualnie brak komentarzy
PARTNERZY

   

|   O nas   |   Reklama   |   Kontakt   |   Dla producentw   |   Forum  
|   Nota prawna   |   Program partnerski dla hurtowni   |
|   Wpisz si do bazy firm budowlanych   |   Wpisz si do bazy firm handlowych   |
RST Supported by

Ta strona używa cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Dowiedz się więcej.. zamknij