dachy okna Bud24 przetargi dekarze forum kontakt


Izolacja na miar, czyli jak dobra odpowiedni otulinDobr izolacjiUciekajca energia, czyli jak dobra odpowiedni izolacj termiczn stosowan w chodnictwie i klimatyzacji?

W instalacjach chodniczych rónica pomidzy temperatur otoczenia a temperatur czynnika chodniczego prowadzi do znacznych strat energii, zwikszajc tym samym koszty eksploatacyjne systemu. Odpowiednio dobrana izolacja termiczna pozwala zredukowa swobodny przepyw energii cieplnej, a w konsekwencji zmniejszy pobór energii elektrycznej. Zbigniew Kilijaczyk, ekspert z firmy Thermaflex, podpowiada, czym zatem powinnimy si kierowa oraz na co naley zwróci szczególn uwag przy doborze izolacji systemu klimatyzacyjnego.

Sprawne funkcjonowanie systemu klimatyzacyjnego czy chodniczego zalene jest nie tylko od waciwego doboru urzdze, ale równie od waciwie dobranej izolacji. Naley przy tym pamita, e nie kada otulina bdzie odpowiednia dla wszystkich instalacji. Lokalizacja instalacji, temperatura czynnika oraz otoczenia, wilgotno powietrza, a nawet jako montau instalacji - wszystkie te elementy odgrywaj znaczc rol w doborze otuliny. Dlatego te, tak wane jest by izolacja termiczna bya dobierana indywidualnie do danego systemu.

Specyfika systemów chodniczych a dobór izolacji

Dobierajc izolacj termiczn naley pamita, e ma ona spenia swoje funkcje przez dugi czas. Wybierajc odpowiedni otulin dla systemów chodniczych czy klimatyzacyjnych nie mona zatem zda si na instynkt lub przeczucie. Cena czy kolor izolacji równie nie s odpowiednimi doradcami w tej kwestii. Dobierajc otulin dla tego typu systemów, naley przede wszystkim kierowa si rozsdkiem oraz wyliczeniami technicznymi. „Nie zawsze grubo otuliny jest adekwatna do jej funkcji izolacyjnych w chwili obecnej, a take w przyszoci. Gruba warstwa izolacji nie wiadczy o dobrze zaizolowanej instalacji. O jakoci materiau i jego wasnociach izolacyjnych wiadczy wspóczynnik przewodzenia ciepa – λ ( lambda). Jest to parametr charakteryzujcy dany materia, im jest on niszy, tym materia jest lepszym izolatorem, a co za tym idzie grubo izolacji moe by mniejsza.” – mówi Zbigniew Kilijaczyk, doradca techniczny firmy Thermaflex. „Bynajmniej, wspóczynnik lambda nie jest jedynym parametrem, który stanowi o wysokiej jakoci izolacji termicznej.”- dodaje.

Specyfika systemów klimatyzacyjnych sprawia, e tego typu instalacje naraone s na zjawisko dyfuzji pary wodnej. Rónica temperatur pomidzy otoczeniem a czynnikiem wewntrz systemu, w poczeniu ze le dobran oraz zamontowan izolacj, moe prowadzi do skraplania si pary wodnej zawartej w powietrzu na powierzchni izolacji lub rury, w efekcie za do korozji rurocigu, awarii systemu klimatyzacyjnego bd efektów ubocznych - np. zawilgoceniu podwieszanych stropów. „Przy wyborze odpowiedniej izolacji termicznej naley zwróci uwag na kolejny parametr – wspóczynnik odpornoci na dyfuzj pary wodnej. Pamitajmy, e im parametr odpornoci na dyfuzj jest wyszy, tym wspóczynnik przewodnoci cieplnej lambda mniej zmienia si w czasie. Inaczej rzecz ujmujc, gdy izolacja posiada niski wspóczynnik odpornoci na dyfuzj pary wodnej to wraz z upywem czasu wspóczynnik przewodzenia ciepa pogarsza si. W efekcie oznacza to zawilgocenie izolacji i spadek waciwoci izolacyjnych dla caego systemu.”- stwierdza Zbigniew Kilijaczyk, doradca techniczny z firmy Thermaflex.

Parametry izolacji to nie wszystko

Bardzo wane w systemach chodniczych i klimatyzacyjnych jest prawidowe wykonanie izolacji. Wiodcym aspektem w tej kwestii jest szczelno izolacji czyli – jej cigo na caej dugoci rurocigu – brak przerw, szczelin czy mostków termicznych – wiadczy nie tylko o dobrze zamontowanej izolacji, ale take zapobiega znacznym ubytkom energii, czenia powinny do siebie hermetycznie przywiera, a styki zosta dodatkowo uszczelnione. Forma zrealizowanych prac instalacyjnych, w poczeniu z wysok jakoci otuliny termicznej, zapewnia zredukowanie kosztów eksploatacyjnych do minimum.

„Stojc przed wyborem izolacji naley pamita, e nie wszystkie izolacje nadaj si dla zastosowa zarówno w ciepownictwie jak i w chodnictwie. W instalacjach chodniczych zy dobór izolacji lub jej nieprawidowy monta bdzie skutkowa prawie natychmiastow awari w postaci skraplania si pary wodnej, a nawet awari urzdze zwizan z potrzeb dziaania ich w bardziej wydajny sposób ni zostao to zaoone. Natomiast w systemach ciepowniczych usterki nie s widoczne od razu, zwykle powoduj zwikszenie strat ciepa – co prowadzi oczywicie do zmniejszenia wydajnoci systemu i np. niedogrzania pomieszcze.

Dlatego te do izolacji systemów klimatyzacyjnych nie powinno si stosowa przykadowo materiaów o strukturze wóknistej, tylko zamknito-komórkowej charakteryzujcych si niskim wspóczynnikiem przewodzenia ciepa i wysok odpornoci na dyfuzj pary wodnej. Pamita naley równie, e parametr λ (wspóczynnik przewodzenia ciepa) dla tego samego materiau jest zaleny od temperatury i aby prawidowo porówna izolacyjno rónych materiaów, naley bra pod uwag to w jakiej temperaturze dana warto jest deklarowana i czy wspóczynnik oporu przeciw dyfuzji pary wodnej jest na tyle wysokim poziomie, e warto ta w szybkim czasie nie ulegnie zmianie. ”- mówi Zbigniew Kilijaczyk.

Dobór odpowiedniej izolacji termicznej dla instalacji stosowanej w chodnictwie i klimatyzacji z pozoru moe wydawa si czynnoci skomplikowan. Jednake, decyzja dotyczca instalacji danej otuliny jest kwesti wic, gdy wybrana otulina ma chroni instalacj na wiele lat. Z tego wanie wzgldu tak istotne jest, by decyzja ta bya podejmowana rozmylnie, na podstawie danych technicznych oraz obliczeniowych, a nie pod wpywem emocji czy innych czynników pobocznych. Najlepszym sposobem, by dobra odpowiedni izolacj, jest wykonie oblicze, na podstawie wspóczynnika przewodnoci cieplnej, wilgotnoci powietrza, amplitudy czynnika oraz temperatury otoczenia, w którym zlokalizowany jest dany system. Wszystkie czynniki wchodzce w skad takiej kalkulacji maj ogromny wpyw na funkcj izolacyjn otuliny zarówno dzi, jak i w przyszoci.

ródo: Thermaflex
Opracowanie: RedakcjaKOMENTARZE
Dodaj swj komentarz

Nick:

Wpisz kod z obrazka:

Kod nieczytelny?
Aktualnie brak komentarzy
PARTNERZY

   

|   O nas   |   Reklama   |   Kontakt   |   Dla producentw   |   Forum  
|   Nota prawna   |   Program partnerski dla hurtowni   |
|   Wpisz si do bazy firm budowlanych   |   Wpisz si do bazy firm handlowych   |
RST Supported by

Ta strona używa cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Dowiedz się więcej.. zamknij