dachy okna Bud24 przetargi dekarze forum kontakt


Prawo budowlaneCzy potrzebne jest pozwolenie na budow blaszanego garauGara jest obiektem budowlanym, którego postawienie wymaga co do zasady uprzedniego uzyskania przez inwestora pozwolenia na budow (wyrok NSA z 7 listopada 2007 r., II OSK 1443/06, niepubl.).

O tym, kiedy wymagane jest pozwolenie na budow czy zgoszenie, decyduje tre art. 29 i art. 30 ustawy

– Prawo budowlane (dalej ustawa). Z przepisów tych nie wynika, e gara przenony zwolniony jest z uzyskania pozwolenia na budow.

 Artyku. 29 ust. 1 pkt 2 ustawy dopuszcza wprawdzie budow bez pozwolenia wolno stojcych parterowych budynków gospodarczych, wiat i altan oraz przydomowych oranerii (ogrodów zimowych) o powierzchni zabudowy do 25 m2 (czna liczba tych obiektów na dziace nie moe przekracza dwóch na kade 500 m2 powierzchni dziaki).

Jednak zgodnie z par. 3 pkt 8 rozporzdzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiada budynki i ich usytuowanie – gara nie jest budynkiem gospodarczym.

Jest nim natomiast budynek przeznaczony do niezawodowego wykonywania prac warsztatowych oraz do przechowywania materiaów, narzdzi, sprztu i podów rolnych sucych mieszkacom budynku mieszkalnego, budynku zamieszkania zbiorowego, budynku rekreacji indywidualnej, a take ich otoczenia. W zabudowie zagrodowej budynkiem gospodarczym jest take budynek przeznaczony do przechowywania rodków produkcji rolnej i sprztu oraz podów rolnych.

Dla obowizku uzyskania pozwolenia na budow nie ma te znaczenia, e gara jest przenony i nie bdzie trwale poczony z gruntem. Co prawda ustawa – Prawo budowlane nie wymaga pozwolenia na budow tzw. obiektów tymczasowych (art. 29 ust. 1 pkt 12).

Musz one jednak spenia dwa warunki jednoczenie: musz by niepoczone trwale z gruntem i by przewidziane do rozbiórki lub przeniesienia w inne miejsce w terminie okrelonym w zgoszeniu o zamiarze budowy, nie póniej ni przed upywem 120 dni od dnia rozpoczcia budowy okrelonego w zgoszeniu (wyrok WSA w Warszawie z 27 padziernika 2009 r., VII SA/Wa 1321/09).

Podstawa prawna Ustawa z 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 243, poz. 1623 z pón. zm.).

ródo: Dziennik Gazeta Prawna
Opracowanie: RedakcjaKOMENTARZE
Dodaj swj komentarz

Nick:

Wpisz kod z obrazka:

Kod nieczytelny?
Aktualnie brak komentarzy
PARTNERZY

   

|   O nas   |   Reklama   |   Kontakt   |   Dla producentw   |   Forum  
|   Nota prawna   |   Program partnerski dla hurtowni   |
|   Wpisz si do bazy firm budowlanych   |   Wpisz si do bazy firm handlowych   |
RST Supported by

Ta strona używa cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Dowiedz się więcej.. zamknij