dachy okna Bud24 przetargi dekarze forum kontakt


Prawo budowlaneOperat szacunkowyCzym jest operat szacunkowy za wykupywan nieruchomo?

Wykup nieruchomoci zlokalizowanych w pasie budowy nowych dróg i autostrad wie si z koniecznoci wykonania operatu szacunkowego oraz obowizkiem wypaty odszkodowania na rzecz waciciela lub uytkownika wieczystego nieruchomoci. Zawsze budzi to wiele emocji. Warto wiedzie, na jakich zasadach dokonuje si tych czynnoci prawnych.


Wykup nieruchomoci pod drogi jest integraln czci procesu budowy dróg i autostrad. Zakad Usug Inynierskich APEKS z Gdaska na zlecenie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad przeprowadza tego typu operacje, bazujc na dowiadczeniu najlepszych specjalistów oraz stosujc przy tym najwysze standardy wspópracy z osobami podlegajcymi prawu wywaszczenia. Podstaw obliczenia odszkodowania za wywaszczane nieruchomoci jest operat szacunkowy sporzdzany przez rzeczoznawc majtkowego.

Przy czym sposób sporzdzenia wyceny okrelaj przepisy ustawy o gospodarce nieruchomociami z 1997 r. oraz rozporzdzenia Rady Ministrów w sprawie wyceny nieruchomoci i sporzdzanie operatu szacunkowego z 2004 r. - Zgodnie z obowizujcym w Polsce prawem, jeeli istnieje potrzeba okrelenia wartoci nieruchomoci, warto t okrela rzeczoznawca majtkowy. Jego autorska opinia o wartoci nieruchomoci sporzdzona w formie pisemnej, nazywana jest operatem szacunkowym i stanowi dokument urzdowy. – wyjania in. geodeta, rzeczoznawca majtkowy Wiesawa Chramga z firmy APEKS Sp. z o.o., zajmujca si regulacj stanów prawnych nieruchomoci znajdujcych si w pasie inwestycji.

– W operacie szacunkowym naley przedstawi sposób dokonania wyceny nieruchomoci, ale take cel wyceny, rodzaj i pooenie nieruchomoci, przeznaczenie na planie miejscowym, stopie wyposaenia w urzdzenia infrastruktury technicznej, stan zagospodarowania oraz dostpne dane o cenach, dochodach i cechach nieruchomoci podobnych – kontynuuje Wiesawa Chramga. Podczas szacowania wartoci gruntów przejmowanych pod drogi publiczne, zgodnie z §36 ust. 1 rozporzdzenia Rady Ministrów, naley stosowa metod porównawcz.

Dlatego tego typu operacje przeprowadzaj najlepsi eksperci posiadajcy znajomo cen transakcyjnych nieruchomoci podobnych do nieruchomoci bdcej przedmiotem wyceny, a take cech tych nieruchomoci wpywajcych na poziom ich cen. W metodzie porównawczej eksperci firmy Apeks okrelaj wartoci nieruchomoci przy zaoeniu, e warto ta odpowiada cenom, jakie uzyskano za nieruchomoci podobne, które byy przedmiotem obrotu rynkowego. Nastpnie koryguj ceny ze wzgldu na cechy rónice nieruchomoci podobne od nieruchomoci wycenianej oraz uwzgldniaj zmiany poziomu cen wskutek upywu czasu.

- Przy sporzdzaniu operatu szacunkowego rzeczoznawc obowizuj standardy zawodowe. Natomiast na sposób prowadzenia wyceny ma wpyw, w jakim celu zostanie ona przygotowana. – dodaje Wiesawa Chramga z firmy APEKS Sp. z o.o. Wedug zapisu rozporzdzenia Rady Ministrów mona stosowa dwie generalne zasady szacowania wartoci gruntów zajtych pod drogi. W pierwszej metodzie, rzeczoznawca powinien przyj ceny transakcyjne uzyskiwane przy sprzeday gruntów zajtych pod drogi publiczne. W przypadku braku znajomoci takich cen, mona zastosowa zasad drug, gdzie warto tych gruntów okrela si jako iloczyn wartoci 1 m2 gruntów o przeznaczeniu przewaajcym wród gruntów przylegych i ich powierzchni, z tym e jeeli przeznaczenie gruntów przylegych powoduje, e ich warto jest nisza ni warto gruntów przeznaczonych pod drogi, tak ustalon warto powiksza si o 50% (zgodnie z §36 ust. 1 i ust. 2 pkt. 2 rozporzdzenia Rady Ministrów).

Bardzo wanym elementem wyceny nieruchomoci jest opracowywanie operatów szacunkowych w przypadku sporzdzania wyceny dla nieruchomoci nie bdcych przedmiotem obrotu na rynku lokalnym, na przykad w myl treci §26 ust. 1 rozporzdzenia Rady Ministrów – dopuszczone jest przyjmowanie cen transakcyjnych uzyskiwanych za nieruchomoci podobne na regionalnym lub krajowym rynku nieruchomoci, bez wykluczenia rynków zagranicznych.

- Najwaniejszym elementem procesu wyceny jest profesjonalne dziaanie. Wywaszczenie wacicieli wie si z ogromnymi emocjami spowodowanymi koniecznoci zmiany miejsca zamieszkania, niepewnoci o swój los czy utrat posiadanej od pokole ziemi rodzinnej. Dlatego zatrudniamy wysokiej klasy specjalistów, bdcych nie tylko fachowcami od sporzdzania operatów szacunkowych, ale bdcych take ekspertami w komunikacji midzyludzkiej. - wyjania Krzysztof Matysik prezes firmy APEKS Sp. z o.o.

ródo: Apeks
Opracowanie: Redakcja


30-03-2011KOMENTARZE
Dodaj swj komentarz

Nick:

Wpisz kod z obrazka:

Kod nieczytelny?
Aktualnie brak komentarzy
PARTNERZY

   

|   O nas   |   Reklama   |   Kontakt   |   Dla producentw   |   Forum  
|   Nota prawna   |   Program partnerski dla hurtowni   |
|   Wpisz si do bazy firm budowlanych   |   Wpisz si do bazy firm handlowych   |
RST Supported by

Ta strona używa cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Dowiedz się więcej.. zamknij