dachy okna Bud24 przetargi dekarze forum kontakt


Budowa systemem gospodarczym dalej w modzieSystemem gospodarczy dalej w modzieBudowa domu systemem gospodarczym jest zdecydowanie tasza od kompleksowej realizacji zleconej jednej specjalistycznej firmie . Zaoszczdzi w ten sposób mona sporo, biorc pod uwag warto caej inwestycji.

Budowa systemem gospodarczym polega na tym, e inwestor osobicie nadzoruje poszczególne prace, zatrudniajc fachowców do okrelonych zada, a cz z nich (tych nie wymagajcych kwalifikacji) wykonuje samodzielnie lub z pomoc czonków rodziny. Sam te zaatwia niezbdne dokumenty i pozwolenia, zaopatruje budow w materiay i specjalistyczny sprzt. Wymaga to sporej iloci wolnego czasu (co moe by trudne w przypadku osób pracujcych zawodowo), a take dowiadczenia i wiedzy, ale oznacza nisze koszty. Chyba, e na przykad natrafimy na niesolidnych wykonawców lub le wyliczymy ilo potrzebnych materiaów. Wtedy bdziemy musieli ponie dodatkowe koszty. Trzeba si te liczy z tym, e budowa taka trwa zazwyczaj duej. To z jednej strony pozwala na dostosowanie tempa prac do moliwoci finansowych inwestora, lecz z drugiej moe podnie finalny koszt inwestycji. W przypadku budowy systemem gospodarczym niezwykle wane jest zatrudnienie dowiadczonego kierownika budowy, który sporzdzi plan zagospodarowania budowy oraz harmonogram i wstpny kosztorys robót wraz z wykazem materiaów niezbdnych do ich realizacji, a take skoordynuje i skontroluje prowadzone prace radzi arch. Monika Lisowska-tocha z Biura Projektów ARCHON+. Budujc systemem gospodarczym sami jestemy odpowiedzialni za znalezienie ekipy budowlanej. Poszukiwania naley rozpocz odpowiednio wczenie (jednak nie przed uzyskaniem pozwolenia na budow), eby nie dokonywa wyboru pod presj czasu.Gdzie szuka.

Ogoszenia firm budowlanych mona znale we wszystkich codziennych gazetach. Trzeba jednak uwaa, bo czasem nawet te najwiksze i najbardziej kolorowe nie wiadcz o rzetelnoci firmy, lecz tylko o zdolnociach marketingowych. Znacznie lepiej jest skorzysta z rad znajomych, którzy maj za sob podobn inwestycj. O wykonawców mona te pyta w firmach oferujcych materiay budowlane. Przedstawiciele regionalni producentów dysponuj niekiedy list sprawdzonych wykonawców z regionu, którzy buduj domy w wybranej przez nas technologii. Ostatnio coraz czciej wykorzystywane do przekazywania sobie takich informacji s fora internetowe, na których budujcy domy wymieniaj si dowiadczeniami i ocenami dotyczcymi solidnoci ekip wykonawczych. Jednak wszystkie informacje z internetu naley sprawdzi w rzeczywistoci. Dobrym sposobem szukania ekipy wykonawczej jest te przejadka po kilkunastu budowach, a nastpnie wytypowanie takiej, na której panuje ad i porzdek, a roboty zwracaj uwag starannoci wykonania podpowiada arch. Monika Lisowska-tocha z Biura Projektów ARCHON+. Gdy ju zdecydujemy si na jak ekip warto sprawdzi jej referencje, porozmawia z innymi inwestorami, a take obejrze wczeniej wzniesione przez ni domy. Uczciwy wykonawca z pewnoci chtnie poda adresy wczeniejszych budów. Jeli odmawia lub jest to jego pierwsza budowa, lepiej nie ryzykowa.

O co pyta.


Do rozmowy z potencjalnym wykonawc trzeba si dobrze przygotowa. Najlepiej, gdy moe uczestniczy w niej nasz zaufany specjalista od budownictwa, który zadajc pytania dotyczce rozwiza technicznych atwo zorientuje si czy jest on co wart. Koniecznie trzeba te sprawdzi czy wybrana przez nas firma posiada odpowiednie certyfikaty (np. czy moe budowa z danego materiau, z którego bdziemy wznosi dom), czy zatrudniani przez ni pracownicy s odpowiednio przeszkoleni, czy dziaa legalnie. Bardzo wana jest równie informacja czy wykonawca posiada odpowiedni sprzt i narzdzia, poniewa midzy innymi od tego zaley szybko i solidno wykonywania prac. Profesjonalna firma ma przynajmniej podstawowy sprzt potrzebny do budowy domu jednorodzinnego.

Kosztorys w systemie gospodarczym

Dokadny kosztorys jest bardzo potrzebny przy planowaniu budowy systemem gospodarczym, poniewa dziki niemu mona okreli cakowity koszt inwestycji (w rozbiciu na poszczególne etapy), ustali kolejno wykonywania prac i kontrolowa ich przebieg, a take precyzyjnie rozlicza si z poszczególnymi ekipami budowlanymi. Podczas podpisywania umów z wykonawcami warto uwzgldni kosztorys jako zacznik. Zyskamy dziki temu pewno, e wykonawca zrealizuje wszystkie prace na budowie zgodnie z ustaleniami i kosztorysem. Warto skorzysta z profesjonalnych kosztorysów opracowanych do wszystkich projektów domów ARCHON+ mówi arch. Monika Lisowska-etocha z Biura Projektów ARCHON+. Nasze kosztorysy s przygotowane w wersji elektronicznej na pycie CD i umoliwiaj szybkie dostosowanie kosztu caej inwestycji, gdy w trakcie budowy domu nastpi jakiekolwiek zmiany albo zmieni si ceny materiaów na rynkuródo: Archon
Opracowanie: Redakcja


Wicej o projektach domów zobacz na http://projekty.dachy.org/KOMENTARZE
Dodaj swj komentarz

Nick:

Wpisz kod z obrazka:

Kod nieczytelny?
Aktualnie brak komentarzy
PARTNERZY

   

|   O nas   |   Reklama   |   Kontakt   |   Dla producentw   |   Forum  
|   Nota prawna   |   Program partnerski dla hurtowni   |
|   Wpisz si do bazy firm budowlanych   |   Wpisz si do bazy firm handlowych   |
RST Supported by

Ta strona używa cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Dowiedz się więcej.. zamknij