dachy okna Bud24 przetargi dekarze forum kontakt


Budowa systemem gospodarczym dalej w modzieFormalnoci budowlane
W trakcie budowy domu inwestorzy musz pozyska szereg dokumentów dotyczcych wybranej przez nich dziaki – wród nich bardzo wane miejsce zajmuj, odnoszce si do tego terenu, mapy. Szczegóowe poznanie ich funkcji i celów wykorzystania pomoe wszystkim budujcym dom usystematyzowa swoj wiedz, a zarazem uoy bardziej efektywny plan dziaania.


Zacznijmy od podstaw – Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego


Wedug bardzo ogólnej definicji Plan Zagospodarowania Przestrzennego okrela co i w jaki sposób inwestor moe wybudowa na danej dziace.

– Taki Plan wskazuje, czy wybrana przez nas dziaka jest w ogóle przeznaczona pod zabudow. Jeli tak, precyzuje równie rodzaj zabudowy i okrela jej ramy – tumaczy Dariusz Niklewski z pracowni projektowej PROKOM OLSZTYN, Ekspert Budowy SILKA YTONG. – To take niebagatelne ródo wiedzy o inwestycjach planowanych w ssiedztwie naszej dziaki, które na przykad, mog by dla nas uciliwe w przyszoci, gdy bdziemy ju jej mieszkacami – dodaje Dariusz Niklewski.

– Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego okrela, czy na danej dziace inwestor moe postawi dom jednorodzinny, szeregowiec, czy budynek o zabudowie bliniaczej. Ponadto wskazuje take wysoko budynku – pitrowy lub parterowy, czy te parterowy z poddaszem, kt nachylenia dachu a nawet kolor dachówki – uzupenia Boena Czarnecka z Pracowni Projektowej Piramida z Krapkowic, Ekspertka Budowy SILKA YTONG.

Wana jest te linia zabudowy, któr taki Plan szczegóowo okrela. Dokument ten zawiera równie informacj o przyczach.

– Wiemy, jakie media wystpuj na tej konkretnej dziace i do jakich sieci moemy si podpi – mówi Irena Betlejewska, z firmy Presto z Brodnicy, Ekspertka Budowy SILKA YTONG.

Najkorzystniejsza sytuacja dla inwestora jest wtedy, gdy dla wybranej przez niego dziace zosta opracowany wczeniej Plan Zagospodarowania Przestrzennego.

 – Niestety, nie dla kadego terenu opracowany jest miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego. W takiej sytuacji naley zwróci si do urzdu o wydanie decyzji o warunkach zabudowy – radzi Iwona Dawid-Luka z zielonogórskiej pracowni projektowej FORUM, Ekspertka Budowy SILKA YTONG.

Koszt uzyskania wypisu z miejscowego planu lub warunków zabudowy nie jest wysoki i waha si w granicach od 50 do 100 z.

Mapa zasadnicza


Wród map geodezyjnych najczciej wykorzystywane s dwa rodzaje: mapy zasadnicze i mapy do celów projektowych.

– Map zasadnicz inwestor uzyskuje we wasnym zakresie w Urzdzie Kartografii i Geodezji na danym terenie. Przewanie wydawana jest w skali 1:1000 – mówi Aneta Wojtyska, z warszawskiej Pracowni Gold Projekt, Ekspertka Budowy SILKA YTONG.

Do czego potrzebna jest taka mapa?


– Mapa zasadnicza okrela nam granice i media, jakie znajduj si na danym terenie –
przytacza definicj Irena Betlejewska, z firmy Presto z Brodnicy, Ekspertka Budowy SILKA YTONG.

Mapy zasadnicze przewanie zawieraj informacje archiwalne, rzadko aktualizowane. Zwykle wykorzystywane s na etapie uzyskiwania decyzji o warunkach zabudowy. Koszty uzyskania takiej mapy nie s due.

– Mapa zasadnicza kosztuje niewiele ok. 30-50 z za format A4 – szacuje Ryszard Babik, z Pracowni Projektowej ARCO z Nowej Rudy, Ekspert Budowy SILKA YTONG.

Na map zasadnicz inwestor nie musi dugo czeka. Po zoeniu wniosku w orodku geodezyjnym, praktycznie otrzymuje j od rki.

Mapy do celów projektowych


Kolejn map, któr musimy uzyska w procesie kompletowania formalnoci jest mapa geodezyjna do celów projektowych. Wano takiej mapy jest okresowa.

– Mapa do celów projektowych suy na etapie projektowania – jako zacznik do projektu architektoniczno-budowlanego. Póniej jest niezbdna do uzyskania pozwolenia na budow. Wykorzystuje si j take na etapie projektowania przyczy do budynku – wylicza Boena Czarnecka z Pracowni Projektowej Piramida z Krapkowic, Ekspertka Budowy SILKA YTONG.

Wykonanie mapy do celów projektowych inwestor powinien zleci geodecie. Zamówienie warto równie skonsultowa z architektem.

– Mapa do celów projektowych potrzebna jest równie do wykonania przez projektanta projektu zagospodarowania dziaki – uzupenia Iwona Dawid-Luka z zielonogórskiej pracowni projektowej FORUM, Ekspertka Budowy SILKA YTONG.

 – Projekt zagospodarowania dziaki powinien uwzgldni zarówno lokalizacj budynku, trasy wszystkich przyczy, wej, wjazdów, miejsca na odpadki stae, czy te ogrodzenia, jak równie zmiany w uksztatowaniu terenu oraz organizacje terenów zielonych – wylicza Dariusz Niklewski z pracowni projektowej PROKOM OLSZTYN, Ekspert Budowy SILKA YTONG.

Ile egzemplarzy mapy do celów projektowych jest potrzebne inwestorowi?


– Wymagane jest wykonanie trzech egzemplarzy mapy do celów projektowych, standardowo inwestorzy zamawiaj cztery. Radzibym zamówi jeszcze pity egzemplarz, aby mona byo wykona na nim ewentualne dodatkowe uzgodnienie – mówi Konrad Wsik z Pracowni Projektowej APA z Miska Mazowieckiego, Ekspert Budowy SILKA YTONG.

– Geodecie zleca si wykonanie trzech-czterech, czasem nawet szeciu egzemplarzy – potwierdza Iwona Dawid-Luka z zielonogórskiej pracowni projektowej FORUM, Ekspertka Budowy SILKA YTONG.

Inwestor powinien przygotowa si na wikszy wydatek, ni w przypadku mapy zasadniczej.


– Koszt wykonania mapy geodezyjnej do celów projektowych przez geodet waha si w granicach od 500 do 1000 z. Cena ta jest uzaleniona od wielkoci dziaki – stwierdza Aneta Wojtyska, z warszawskiej Pracowni Gold Projekt, Ekspertka Budowy SILKA YTONG.

Oczekiwanie na map do celów projektowych trwa od dwóch do najwyej czterech tygodni.

Mapy inwentaryzacyjne i multimedialne


Mapy inwetaryzacyjne wykorzystywane s na etapie finalizacji budowy, aby zgosi dom do uytkowania. Istnieje kilka rodzajów takich map, które wykonuje si osobno: domu i ogrodzenia posesji oraz wszystkich przyczy.

– Po zakoczeniu budowy lub pewnych etapów budowy wykonujemy map inwentaryzacyjn. Koszt jej wykonania dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego wynosi ok. 400 z – mówi Konrad Wsik z Pracowni Projektowej APA z Miska Mazowieckiego, Ekspert Budowy SILKA YTONG.

Innym rodzajem map, cho jeszcze nie tak bardzo rozpowszechnionym w Polsce, s mapy geodezyjne multimedialne.


– Takie mapy s pomocne, gdy inwestor, który przychodzi po porad eksperck nie ma ze sob ani mapy zasadniczej, ani mapy do celów projektowych. Wtedy, aby porozmawia, mona skorzysta z map, które zamieszczone s na portalu geoportal.gov.pl. Moemy zobaczy orientacyjn szeroko i dugo dziaki oraz jej otoczenie –  mówi Boena Czarnecka z Pracowni Projektowej Piramida z Krapkowic, Ekspertka Budowy SILKA YTONG.

Wiedza o podstawowych mapach, które s wymagane w procesie budowania domu pomoe inwestorom nie zagubi si w gszczu potrzebnych dokumentów oraz zgosi si po porad do odpowiedniego eksperta.

Definicje map geodezyjnych:


Mapa zasadnicza – okrela granice i media, jakie si znajduj na konkretnej dziace. Ze wzgldu na bardzo rzadk aktualizacj tego rodzaju mapy i moliwy brak informacji o aktualnej zabudowie, suy przewanie do celów informacyjno-pogldowych. Czasem jest podstaw do wydania pozwolenia na budow. Uzyskuje si j w Urzdzie Geodezji i Kartografii na danym terenie.

Mapa do celów projektowych – wymagana jest jako zcznik do projektu architektoniczno-budowlanego. Wykorzystuje si j take na etapie projektowania przyczy do budynku. Jest te niezbdna do uzyskania pozwolenia na budow. Wykonywana przez geodet – zazwyczaj poprzez uaktualnienie mapy zasadniczej. Jej wano trwa okrelony czas.

Mapa inwetaryzacyjna – wykonywana po zakoczeniu budowy lub jej etapów. Potrzebna jest, aby zgosi dom do uytkowania. Mapy inwentaryzacyjne domu i ogrodzenia posesji oraz wszystkich przyczy wykonuje si osobno.

Mapa geodezyjna multimedialna – zamieszczona on-line, np. na stronie geoportal.gov.pl. Najczciej wykorzystywana przy braku innych map dotyczcych konkretnego terenu.

Szacunkowe koszty uzyskania map geodezyjnych:
- mapa zasadnicza, informacyjna – 50 z
- mapa do celów projektowych – od 500 do 1000 z
- mapa inwentaryzacyjna – 400 z

Czas oczekiwania uzyskania map geodezyjnych:
- mapa zasadnicza, informacyjna – od rki
- mapa do celów projektowych – do 4 tygodni
- mapy multimedialne – dostpne na www.geoportal.gov.pl

Radz eksperci budowy SILKA YTONG


ródo: Silka Ytong

Opracowanie: Redakcja

04-06-2011


KOMENTARZE
Dodaj swj komentarz

Nick:

Wpisz kod z obrazka:

Kod nieczytelny?
Aktualnie brak komentarzy
PARTNERZY

   

|   O nas   |   Reklama   |   Kontakt   |   Dla producentw   |   Forum  
|   Nota prawna   |   Program partnerski dla hurtowni   |
|   Wpisz si do bazy firm budowlanych   |   Wpisz si do bazy firm handlowych   |
RST Supported by

Ta strona używa cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Dowiedz się więcej.. zamknij