dachy okna Bud24 przetargi dekarze forum kontakt


Systemy ociepleNie ocieplaj na wasn rk- Inwestor planuje ociepli dom. Na co powinien zwróci uwag przy wyborze firmy wykonawczej?

- Szanujca si firma wykonawcza ma si czym pochwali, wic gromadzi materiay, dotyczce prowadzonych przez siebie robót. Warto poprosi o przykady obiektów referencyjnych i sprawdzi osobicie, a najlepiej w towarzystwie zaprzyjanionego fachowca, trwao i jako wczeniejszych dokona ekipy. Prac ociepleniowych nie naley traktowa wycznie w aspekcie ich trwaoci i estetyki. To równie okres, przez który ekipa bdzie uytkowa teren wokó naszego domu oraz cz pomieszcze. O ile wic jest to moliwe, naley zasign opinii wczeniejszych zleceniodawców take na temat kultury pracy wykonawców, ich terminowoci, sposobu i rzetelnoci rozlicze, itp.

O pomoc w wyborze firmy warto zwróci si do doradcy technicznego producenta ocieplenia. Dobre firmy wykonawcze czsto posiadaj producenck autoryzacj.

- Nie wspomnia Pan nic o umowie


- To jest kolejny wany etap. Spisanie umowy z wykonawc, przed rozpoczciem prac, jest bezwzgldnie konieczne. Jeli ten zaczyna co kombinowa i zmierza w kierunku „braku koniecznoci” jej podpisywania, bo wówczas bdzie taniej, to zrezygnujmy z jego usug. Wykonawca przejmuje na siebie gwarancj za zastosowanie materiaów i przy braku jakiejkolwiek umowy moemy nie wyegzekwowa naprawy ewentualnych usterek. Warto równie dobrze przyjrze si warunkom umowy, dotyczcym ewentualnych robót dodatkowych, przestrzegania terminów, rekompensaty za ewentualne zniszczenia, itp. Usuga budowlana bez umowy, to jak wejcie bez pozwolenia na obc posesj, której pilnuje grony pies. Wchodzi si na wasne ryzyko.

- Wykonawca w rozmowie z inwestorem w lot zorientuje si, e klient jest laikiem, którego mona zrobi w konia.
- Zakada Pan wariant negatywny. W takim, ale nie tylko takim, przypadku warto mie pod rk swojego eksperta. Warto równie zapozna si samemu z technologi wykonywania ocieple i przeprowadzi lun rozmow z wykonawc, na przykad na temat nowych rodzajów tynków. Pozwoli to nam wysondowa stopie znajomoci tematu u czowieka, któremu powierzymy odpowiedzialno za efekt kocowy. Nie bójmy si rozmowy, cho moe si okaza, e wypadniemy blado na tle wiedzy wykonawcy. Jednak, dziki temu, po pierwsze bdziemy wiedzieli, czy stoi przed nami specjalista, a po drugie – e ów specjalista wie, e my równie mniej wicej orientujemy si w temacie i nie damy wcisn sobie byle czego.

- Na co inwestor powinien jeszcze zwróci uwag?


- Gdy wykonawca pojawi si na placu budowy, naley przyjrze si, czy jest on odpowiednio przygotowany do prowadzenia prac: czy ma odpowiedni ilo rusztowa, pozwalajcych wykona prace na caej cianie, czy dysponuje odpowiednimi narzdziami, czy nie ma ju na wstpie jaki wasnych „innowacyjnych” pomysów, dotyczcych na przykad potanienia ocieplenia poprzez uycie materiaów ociepleniowych rónych producentów. W kocu, czy ma odpowiednio du ekip. Bdzie to miao znaczenie zwaszcza przy tynkowaniu, kiedy to potrzebna bdzie taka ilo ludzi, aby otynkowali jedn cian bez przerw technologicznych. W myl przysowia „Paskie oko konia tuczy”, inwestor powinien czsto wizytowa plac budowy, by móc samemu przyglda si pracy robotników. Oczywicie, fachow ocen wykonywanych robót naley pozostawi swojemu specjalicie, ale warto samemu wiedzie, co w trawie piszczy. Technologia ocieplania nie jest trudna, ale s sytuacje, gdzie niedbalstwo czy nieumiejtno wykonawcy moe nas w przyszoci drogo kosztowa.

Z ycia wzite


Wykonawcy ustawili rusztowania, nie pozaklejali okien foli i nie zabezpieczyli terenu. 


Ochroni przed ewentualnymi zabrudzeniami naley zwaszcza okna, obszar wokó rusztowania oraz miejsce przygotowania zapraw. Miejsca skadowania materiaów powinno by tak zorganizowane, aby worki nie zamoky, a wiadra z farb lub gotowymi tynkami nie ulegy przegrzaniu.

Wykonawcy naoyli na styropian placki kleju bez warstwy zaprawy dookoa pyty.
Warstwa obwodowa kleju jest konieczna z trzech powodów. Po pierwsze nie pozwala na swobodny przepyw powietrza pod izolacj i eliminuje ssc si wiatru. Po drugie – nie pozwala na wyzibienie powietrza pod izolacj. Po trzecie – pozwala zachowa stabilno przyklejonej pycie. Pyty powinny by przyklejane mijankowo.

Prognoza pogody przewidywaa deszcz, a robotnicy pracowali na rusztowaniach nieosonitych siatk.
Rusztowania musz by osonite i to nie tylko przed ewentualnym deszczem. Siatki chroni elewacj równie przed nasonecznieniem i wiatrem, co pozwala nakadanym materiaom równomiernie wysycha.

Przyklejone do podoa pyty nie tworzyy równej paszczyzny.


Wyrównywanie ich potem poprzez narzucenie grubszej warstwy kleju jest bdem. Warstwa kleju o rónej gruboci bdzie nierównomiernie wysycha, a na dodatek moe jeszcze pka.

Fachowcy naoyli na materia termoizolacyjny siatk, a na ni klej. 


Najpierw nakada sie klej, a póniej zatapia w nim siatk, nigdy odwrotnie! W przeciwnym razie efekt jest taki, jakby tej siatki w ogóle tam nie byo. Ponadto, jeli nie chcemy mie na elewacji równomiernych pkni pionowych, to kolejne pasy siatki powinny by ukadane z 10 cm zakadem.

Majster kaza ludziom nakada tynk cienkowarstwowy bezporednio na warstw z siatk bez gruntowania.


Nadmierna i nierównomierna chonno niezagruntowanego podoa skutkuje nieprawidowym wizaniem tynku cienkowarstwowego. Po kilku miesicach, lub nawet latach, bdzie on pka i odpada patami.

Ekipa, nakadajca tynk, liczya dwóch ludzi.


Do prawidowego uoenia tynku na jednej cianie powinno by co najmniej tylu ludzi, ile jest poziomów rusztowania plus „obsuga naziemna” do mieszania tynków.

Wykonawcy po zakoczeniu tynkowania od razu rozebrali rusztowanie. 


Wyprawa tynkarska powinna by chroniona rozcignit na rusztowaniach siatk co najmniej 48 godzin od momentu jej wykonania, zarówno przed deszczem, jak i promieniami sonecznymi. Jeli prace wykonuje si pón jesieni, to czas wysychania moe by duszy.

ródo: www.portal-prasowy.pl

Opracowanie: Redakcja

07-06-2011


KOMENTARZE
Dodaj swj komentarz

Nick:

Wpisz kod z obrazka:

Kod nieczytelny?
Aktualnie brak komentarzy
PARTNERZY

   

|   O nas   |   Reklama   |   Kontakt   |   Dla producentw   |   Forum  
|   Nota prawna   |   Program partnerski dla hurtowni   |
|   Wpisz si do bazy firm budowlanych   |   Wpisz si do bazy firm handlowych   |
RST Supported by

Ta strona używa cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Dowiedz się więcej.. zamknij