dachy okna Bud24 przetargi dekarze forum kontakt


Systemy ociepleSkuteczne metody zapobiegania mostkom termicznymSkuteczne metody zapobiegania mostkom termicznym

Kady waciciel domu czy budynku komercyjnego dy do obnienia kosztów ogrzewania. Jednym ze sposobów na wymierne oszczdnoci jest prawidowa izolacja cian od zewntrz. Waciwe funkcjonowanie systemu ocieple zaley od jego poprawnej instalacji. Jedn z podstawowych zasad, którymi powinni kierowa si wykonawcy systemów jest unikanie mostków cieplnych, czyli przerw w izolacji. Nie da si ich wyeliminowa zupenie, mona jednak spróbowa ograniczy ich liczb, a co za tym idzie, ujemne oddziaywanie. Wystarczy starannie zaprojektowa i zainstalowa termoizolacj – podpowiada Wojciech Szczepaski ze Stowarzyszenia na Rzecz Systemów Ocieple.Ekspert SSO zaleca, by w projekcie technicznym ocieplenia znalazy si dokadne wyliczenia rodzaju i gruboci termoizolacji oraz projekty wykonania detali, czyli wszystkich miejsc nietypowych dla ogóu budynków a charakterystycznych dla konkretnej elewacji, w których mog tworzy si mostki termiczne. Opracowane rozwizania szczegóów s zwykle dostpne u dostawców systemów ociepleniowych - w takim wypadku projektant ogranicza si czsto do wyboru okrelonych rozwiza, ewentualnie ich adaptacji do konkretnego obiektu. – I chocia nie wszystkie mostki mona wyeliminowa, z pewnoci mona zmniejszy ich niekorzystny wpyw na izolacyjno cian – podkrela Wojciech Szczepaski.

Istniej sprawdzone metody zapobiegajce powstawaniu mostków termicznych.

S wród nich:

1. Staranne i dokadne mocowanie pyt termoizolacyjnych.

Jeli po zakoczeniu klejenia okae si, e pomidzy pytami s szczeliny, trzeba je dokadnie wypeni niskorozprn piank PU.

2. Ocieplenie cian fundamentowych oraz cokoów.

cian fundamentow naley zabezpieczy materiaem termoizolacyjnym o niskiej nasikliwoci (np. XPS), od awy fundamentowej do miejsca, w którym zaczyna si waciwe ocieplenie. Pyty poniej gruntu trzeba dodatkowo chroni przed wilgoci i wodami podziemnymi.

3. Prawidowe obróbki wokó okien.

W nowych obiektach okna s pytko osadzone w cianie, wystarczy wic wykona odpowiedni obróbk ociey oraz prawidowo zamontowa podokienniki. W starszych budynkach, w których stolarka okienna jest zwykle gbiej osadzona, moliwoci s mniejsze. W takim wypadku ociea naley ociepli materiaem termoizolacyjnym o jak najniszym wspóczynniku przewodnoci cieplnej i o takiej gruboci, na jak pozwala osadzenie okna.

4. Poczenie ciany zewntrznej z poaci dachu w sposób gwarantujcy zachowanie cigoci warstwy termoizolacyjnej.

Dotyczy to zarówno dachów paskich, jak i spadzistych. Gotowe warianty technicznych rozwiza takich pocze s dostpne u producentów systemów ocieple.

5. Fachowa obróbka pyt balkonowych.

Mocowanie balkonu to miejsce, w którym nie uniknie si mostków termicznych. Istniej jednak systemowe rozwizania ociepleniowe, które znacznie redukuj ich negatywny efekt. Takie rozwizania coraz czciej stosuje si w nowo projektowanych obiektach ju na etapie wylewania konstrukcji balkonu. W budynkach ju istniejcych moliwoci skutecznej termoizolacji balkonu s znacznie ograniczone. Jedyna dobra metoda to wykonanie – z obu stron pyty balkonowej – warstwy ocieplenia o jak najniszym wspóczynniku przewodnoci cieplnej. Dodatkowo trzeba zabezpieczy balkon przed wnikaniem wody: zaizolowa krawdzie przy cianie oraz wykoczy powierzchni np. pytkami ceramicznymi.

6. Wzmocnione ocieplenie zamocowa balustrad, markiz, zadasze, etc.

Wszelkie elementy konstrukcyjne tego typu musz przechodzi przez warstw termoizolacji, stanowi wic punktowe mostki termiczne. Dlatego te powinny zosta w projekcie uwzgldnione jako detal rysunkowy, a nastpnie wyznaczone na cianie jeszcze przed zamocowaniem ocieplenia. Wpyw takich mostków mona zminimalizowa stosujc tzw. wkadki termoizolacyjne o bardzo dobrej izolacyjnoci. Wkadki s bardziej wytrzymae na ciskanie i sabiej si odksztacaj ni tradycyjne pyty termoizolacyjne.

7. Zabezpieczenie miejsc mechanicznego mocowania pyt termoizolacyjnych.

W wikszoci przypadków, w ramach montau ocieplenia, nie wystarczy samo przyklejanie pyt termoizolacyjnych, Niezbdne jest wówczas wzmacnianie poczenia poprzez mocowanie kokami. Wymaganie to dotyczy m.in. wysokich budynków (czniki mechaniczne trzeba stosowa przynajmniej od poziomu 8 metrów) albo cian z tzw. nienonym podoem, np. pokrytych starym tynkiem. Liczb, rodzaj i rozmieszczenie czników okrela projektant. Najlepsze s czniki o specjalnej konstrukcji, która niweluj ucieczk ciepa. Mona te zastosowa tzw. „termodyble”: koki umieszcza si w uprzednio wykonanym zagbieniu, a po wbiciu czy wkrceniu trzpienia cao zatyka si krkiem z weny lub styropianu. Takie rozwizanie praktycznie eliminuje punktowe mostki cieplne pochodzce od czników.

8. Odpowiednie zamocowanie dodatkowych elementów na ocieplonej elewacji.

Punktowe mostki termiczne czsto tworz si w miejscach , w których do ocieplonej elewacji mocujemy jakie elementy ozdobne lub praktyczne, takie jak: tablice adresowe, kinkiety czy syreny alarmów. Najlepiej umieszcza je wic na specjalnych podkadkach, które powinny by przewidziane w projekcie. Jeli nie ma takiej moliwoci, mona wkrci w pyt termoizolacyjn specjalne elementy do mocowania wykonane z tworzywa. Ich zastosowanie nie prowadzi do powstawania mostków, a jednoczenie gwarantuje zachowanie estetyki i nie obcia elewacji. Gwarancj jak najmniejszej iloci bdów, zwizanych z przerwami w izolacji jest wysoka wiadomo techniczna wykonawcy ocieplenia. - Dlatego przed wyborem ekipy wykonawczej naley kierowa si nie tylko referencjami, ale sprawdzi, czy pracownicy danej firmy posiadaj wiadectwa przeszkolenia wydane przez dostawc stosowanego na elewacji systemu. Poza tym najlepszy nawet wykonawca powinien by nadzorowany, a praca poddawana kontroli na kadym etapie– radzi Wojciech Szczepaski ze Stowarzyszenia na Rzecz Systemów Ocieple.


ródo: SSO
Opracowanie: Redakcja
KOMENTARZE
Dodaj swj komentarz

Nick:

Wpisz kod z obrazka:

Kod nieczytelny?
Aktualnie brak komentarzy
PARTNERZY

   

|   O nas   |   Reklama   |   Kontakt   |   Dla producentw   |   Forum  
|   Nota prawna   |   Program partnerski dla hurtowni   |
|   Wpisz si do bazy firm budowlanych   |   Wpisz si do bazy firm handlowych   |
RST Supported by

Ta strona używa cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Dowiedz się więcej.. zamknij