dachy okna Bud24 przetargi dekarze forum kontakt


Pianka izolacyjnaCo ty wiesz o piankach? Cz. ICo ty wiesz o piankach?

Izolacja z pianki poliuretanowej PU (PUR/PIR) zagocia w reklamach i w naszych domach. To technologia przemysowa, stosowana w izolowaniu hal produkcyjnych, nie przystosowana do zastosowa w budownictwie mieszkaniowym. Mimo to, wielu inwestorów ulega tej nowince. Pianka PU jest palna, nie izoluje od haasów a w trakcie dugoletniej eksploatacji traci stopniowo swój najwikszy atut – dobre waciwoci termoizolacyjne.

Ten materia izolacyjny sprzedawany jest jako pyty izolacyjne a równie i oferowany jako usuga natryskiwania na powierzchnie i pomidzy okadziny. Producenci i dystrybutorzy pianki akcentuj wysokie waciwoci izolacyjne PU, powoujc si na wspóczynnik lambda, który opisuje zdolno materiau do przewodzenia ciepa (oznaczanego greck liter λ). W reklamach pojawia si najczciej jedna warto, tymczasem waciwoci cieplne PU zale od: kompozycji, gruboci, okadzin. We wszystkich przypadkach, cho w rónym stopniu, pogarszaj si z czasem.

Jednak takie dane mog wprowadza w bd, poniewa w zapewnieniu ochrony cieplnej i ograniczeniu strat ciepa w budynku nie chodzi o chwilowy wynik opisany przez warto lambda. Równie istotne s zachowanie waciwoci cieplnych w czasie wieloletniego uytkowania obiektu, unikanie mostków cieplnych, w tym liniowych oraz przyleganie izolacji do ocieplanej powierzchni.

Na cae ycie

Co powoduje, e materia izolacyjny izoluje?

W przypadku pianek PU stosowanych w izolacji cieplnej budynku, materia ten swoj izolacyjno zawdzicza gównie niskiej przewodnoci zawartych w nim gazów. W procesie spieniania w piance tworz si zamknite komory z uwizionym gazem, najczciej pentanem, który izoluje lepiej ni powietrze, jednak z czasem si ulatnia i wtedy waciwoci cieplne pianki pogarszaj si. Pentan zamknity w strukturze piany, wg producentów i dystrybutorów PU umoliwia uzyskanie wspóczynnika lambda na poziomie 23 W/mK. Jednak ocieplony dom jest uytkowany w zmiennych warunkach nawet i przez 50 lat. Jak w kolejnych sezonach spadków i wzrostów temperatury w zakresie od + 30 do - 25 stopni zachowuje si warstwa izolacji? Wiadomo na podstawie wieloletnich bada, e np. wyroby izolacyjne z weny mineralnej stosowane w budownictwie nie zmieniaj swoich waciwoci cieplnych w czasie. Parametr lambda weny uytej do ocieplenia poddasza nie zmienia si w caym okresie uytkowania. Deklarowane przez producenta wartoci uytkowe materiau izolacyjnego - opisane rónymi parametrami - s stae nawet po dziesitkach lat uytkowania ocieplonego obiektu. W przypadku izolacji z pianki PU, z kadym rokiem uytkowania budynku ocieplonego z zastosowaniem tego materiau, pocztkowe waciwoci izolacyjne pogarszaj si. Ten efekt starzenia pianki jest skutkiem wymiany gazowej z otoczeniem i zastpowaniem uwizione w porach gazu spieniajcego przez powietrze.

Efekt starzenia jest szybszy dla pyt o mniejszej gruboci (np. 4 cm), bez szczelnych okadzin z pokry o duym oporze dyfuzyjnym po obu stronach pyty izolacyjnej. Dlatego w przypadku PU powinna by deklarowana warto lambda odpowiadajca caemu okresowi planowanego uytkowania, czyli uwzgldniajca starzenie.

Co si kurczy?

Wena mineralna jest stabilna wymiarowo. Oznacza to, e nawet w skrajnie zrónicowanych warunkach temperatur i wilgotnoci zachowuje swoje wymiary. W przypadku pianek PU obowizkowo deklarowany poziom stabilnoci wymiarowej moe si bardzo róni dla rónych wyrobów.

Rozszerzalno PU pod wpywem zmian temperatury jest znaczna i tym wiksza, im mniejsza gsto pyt z tego materiau. Zmiana dugoci pojedynczej pyty dachowej, przy rónicach temperatur odpowiadajcych naszym warunkom klimatycznym, moe wynie np. 2 cm. Tylko stosowanie pyt PU z zamkami moe ograniczy wpyw powstajcego przy takiej okazji mostka termicznego, ale i tak nie wyeliminuje go cakowicie.

Cechy fizyczne te wane

Pyty PU s podatne na odksztacenia w zmiennych warunkach cieplnych. Ju ten fakt nakada na wykonawców izolacji cieplnych obowizek wstpnego, ale jednoczenie pewnego mocowania. Ma to zapobiega nie tylko mostkom termicznym, przez zmniejszenie moliwoci odksztace liniowych, ale równie zapewni przyleganie izolacji do ocieplanej przegrody. Pozostawienie szczeliny powietrznej pomidzy izolacj i przegrod znaczco zmniejsza jej izolacyjno. Producenci pianki PU akcentuj mniejszy ciar warstwy ocieplenia wykonanej z tego materiau. To nie zawsze jest zalet. Lekkie izolacje wymagaj lepszego i niezwykle starannego mocowania, aby przeciwstawi si np. sile ssania wiatru, które zwaszcza na duych powierzchniach dachów paskich mog osiga znaczne wielkoci.


ródo: MIWO
Opracowanie: Redakcja
KOMENTARZE
Dodaj swj komentarz

Nick:

Wpisz kod z obrazka:

Kod nieczytelny?
Aktualnie brak komentarzy
PARTNERZY

   

|   O nas   |   Reklama   |   Kontakt   |   Dla producentw   |   Forum  
|   Nota prawna   |   Program partnerski dla hurtowni   |
|   Wpisz si do bazy firm budowlanych   |   Wpisz si do bazy firm handlowych   |
RST Supported by

Ta strona używa cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Dowiedz się więcej.. zamknij