dachy okna Bud24 przetargi dekarze forum kontakt


Pianka izolacyjnaCo ty wiesz o piankach? Cz. IIPalno – grzech pierwszy

Producenci i dystrybutorzy materiaów izolacyjnych z pianki PU najczciej pomijaj waciwoci ogniowe i akustyczne tego materiau oraz wpyw tych wasnoci na charakterystyk ogniow i akustyczn konstrukcji lub elementów, w które wbudowane s pyty izolacyjne. Elementy wykonane z wyrobów niepalnych nigdy i w adnych warunkach nie rozprzestrzeniaj ognia. Zwikszaj odporno ogniow elementów, w które s wbudowane. S odporne na bdy wykonawcze i zmiany w elementach na etapie uytkowania budynku: dodatkowy otwór, dopyw powietrza, prace z uyciem otwartego ognia – nie zagraaj jego dalszym rozwojem i poarem. Wena mineralna w wyrobach bez pokry klasyfikowana jest jako niepalna (klasa A1 lub A2) dla caego zakresu wyrobów oferowanych do izolacji budowlanych.

W przypadku pianki PU, wyroby bez pokry, uzyskuj klasy reakcji na ogie od E (PUR) do D (PIR). Warto pamita, e na klasyfikacj reakcji na ogie wyrobów z pianki PU ma wpyw kompozycja, w tym gaz spieniajcy, grubo, gsto, okadziny. Zakres obowizywania klasyfikacji odnosi si do kadego z powyszych parametrów i wyjcie poza okrelone ramy moe j istotnie zmieni. W jeszcze wikszym stopniu odnosi si to do klasyfikacji caych rozwiza i elementów budowlanych, zawierajcych paln izolacj PU (PIR/PUR). Naduyciem jest mówienie o uzyskaniu przez piank PU „parametrów niepalnoci”. Te trzeba sprawdza w temperaturach poarowych, w których nawet najlepszy PIR pali si i tym samym adnych parametrów niepalnoci nie wykazuje. Konstrukcje zawierajce wen mineraln - o ile inne komponenty s klas A1 – B - bez bada odpowiadaj okreleniom „nie rozprzestrzeniajcy ognia” i speniaj odpowiednie wymagania warunków technicznych (WT).

Natomiast wszelkie konstrukcje zawierajce piank PU w kadym wypadku musz zosta zbadane, by dowie, e speni wymagania WT i odpowiadaj okreleniu nierozprzestrzeniania ognia. Jest to moliwe tylko wówczas, gdy palna pianka jest szczelnie osonita odporn na ogie okadzin, która utrudnia i opónia dostp ognia do palnego poliuretanu. Uzyskana w takich badaniach klasyfikacja odnosi si do caych ROZWIZA, a nie izolacji i tylko tak powinna by traktowana.

Haas – grzech drugi

Ogólny obowizek ochrony przed haasem sformuowany w prawie budowlanym zosta doprecyzowany w Rozporzdzeniu ministra infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiada budynki ich usytuowanie oraz w rozporzdzeniu ministra rodowiska w sprawie dopuszczalnych poziomów haasu w rodowisku. Tyle normy prawne. Dla uytkownika poddasza haas deszczu bijcego o blaszany dach nie zawsze jest romantycznym przeyciem.

Pyty z weny mineralnej o niejednorodnej, otwartej wóknistej strukturze i relatywnie wikszej masie charakteryzuj si dobr chonnoci akustyczna i duym tumieniem wewntrznej energii akustycznej.

Pyty z PU, niezalenie od tego czy jest to PUR czy PIR, o zamknitej strukturze, gadkich, twardych powierzchniach i maej masie (tu – jest to zdecydowanie wada) – maj zdecydowanie gorsz charakterystyk akustyczn. W konsekwencji, w rozwizania typowych przekry dachowych porównywalnych pod wzgldem izolacyjnoci cieplnej, izolacyjno akustyczna jest o ca 8-10 dB lepsza dla przekry z wykorzystaniem weny mineralnej. Tym samym przegrody z izolacj z PU o gruboci wystarczajcej ze wzgldu na ochron ciepln budynku nie speniaj wymaga akustycznych.

Zastosowanie

Co do rónorodnoci aplikacji, o której mona przeczyta w ulotkach opisujcych zalety izolacji z PU, warto zwróci uwag, e wszystkie izolacje wykonywane in situ wymagaj szczególnej starannoci, zwaszcza w odniesieniu do izolacji natryskowych z PUR, dla których wystpuje szczególna kumulacja czynników zagraajcych skutecznoci izolacyjnej. Chodzi o jednorodno uzyskanej pianki, zapewnienie wymaganej gruboci izolacji po szczególne naraenie na przyspieszone starzenie. Dlatego warto pamita, e w niektórych krajach wprowadzane s ograniczenia dla gruboci wykonywanych w ten sposób ocieple.


ródo: MIWO
Opracowanie: Redakcja
KOMENTARZE
Dodaj swj komentarz

Nick:

Wpisz kod z obrazka:

Kod nieczytelny?
Aktualnie brak komentarzy
PARTNERZY

   

|   O nas   |   Reklama   |   Kontakt   |   Dla producentw   |   Forum  
|   Nota prawna   |   Program partnerski dla hurtowni   |
|   Wpisz si do bazy firm budowlanych   |   Wpisz si do bazy firm handlowych   |
RST Supported by

Ta strona używa cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Dowiedz się więcej.. zamknij