dachy okna Bud24 przetargi dekarze forum kontakt


Porady ekspertaTynkowanie suche oraz tynkowanie mokrePrzybywa zwolenników wykaczania cian wewntrznych za pomoc tzw. suchych tynków. Przyklejanie pyt gipsowo-kartonowych jest stosunkowo proste. To praca czysta, raczej wolna od pylenia zwizanego ze szlifowaniem gadzi, a efekty  – w porównaniu z tynkowaniem na mokro – szybkie.

Pyty mona przykleja do ciany gipsow zapraw klejow, mona te osadza na stelau, stalowym lub drewnianym, wczeniej zamocowanym w podou. Popularniejsza jest metoda pierwsza. Pamita jednak naley, by technologi przyklejania uzaleni od jakoci ciany, czyli stopnia jej równoci.
Niezalenie od sposobu przyklejania pyt, naley pozostawi szczeliny dystansowe pomidzy pytami a podog (ok. 10 mm), pytami a sufitem (ok. 5 mm) oraz pomidzy ssiadujcymi pytami (ok. 2 mm). Dlatego pyt trzeba tak przyci, eby jej dugo bya 15 mm krótsza od wysokoci ciany.
Nigdy nie przykleja si pyt do sufitów! Tu, zamiast kleju, trzeba zastosowa stela.

Przygotowanie podoa
Podoe powinno by mocne, suche i stabilne, niezmarznite. Resztki starych farb, zapraw, kurzu, brudu, i tuszczów trzeba usun. Sabo zwizane fragmenty naley sku, a czci lune usun szczotk stalow lub szpachelk. Elementy stalowe, naraone na styczno z klejem, powinny by zabezpieczone antykorozyjnie. Gadk powierzchni betonow naley, dla wzmocnienia i poprawy przyczepnoci, pokry warstw sczepn Atlas Gips Adher, a podoa chonne zagruntowa emulsj Atlas Gips Grunto-Prim.

[z3]Ewentualne posadzki i instalacje podtynkowe wykona naley przed pooeniem pyt. Tu pamita trzeba, eby puszki rozdzielcze i gniazda elektryczne wystaway poza powierzchni ciany. Wszystkie prace naley wykonywa w temperaturze powietrza nie niszej ni 5oC. Gdy w planach jest oboenie pytami i cian, i sufitów, zacz trzeba od cian.

[z4]

Podoe ideau bliskie
Klej gipsowy, np. Atlas Gips Bonder, naley rozrobi, stopniowo wsypujc such zapraw do naczynia z wod (zgodnie z proporcjami, podanymi na opakowaniu) i mieszajc rcznie lub wiertark wolnoobrotow z mieszadem, do uzyskania jednolitej masy bez grudek. Naley przygotowa tak ilo kleju, by móc j wykorzysta w cigu nie wicej ni 45 minut. Przyklejenie i korygowanie uoenia montowanych elementów powinno nastpi nie póniej ni w 10-15 minut od naoenia kleju (w zalenoci od temperatury i chonnoci podoa).

[z5]Na ciany równe, starannie wymurowane, gdzie odchylenie wynosi ok. 3 mm/mb, mona ka pyty cakowicie pokryte cienk warstw kleju gipsowego. Nakada si j na pyt uoon licem do podogi, za pomoc szerokiej pacy zbkowanej (o gruboci zbów 8 – 10 mm). Atlas Gips Bonder umoliwia pooenie warstwy gruboci od 5 do 20 mm. Klej naley rozprowadza wzdu pyty, a jego konsystencja powinna by na tyle rzadka, by w momencie dociskania pyty do podoa rozpyn si równomiernie.

Nierówno nierównoci nie równa


W przypadku bardo nierównego podoa, o odchyleniach powyej 20 mm/mb, odpowiednie bdzie przyklejenie pyt „na pasy”. Na cian naniesiona zostanie konstrukcja „podkadowa”: z pasów gipsowo-kartonowych o szerokoci ok. 10 cm, przyklejonych „na placki” w rozstawie co 60 cm (krótki opis techniczny, w dalszej czci artykuu).  Dopenia je bd pasy poziome przy suficie i pododze. Wszystkie paski powinny wyznacza jedn paszczyzn. Dopiero potem bdzie mona przystpi do klejenia pyt. Równie t sam,  najpowszechniejsz metod, czyli „na placki”.
Jeeli odchylenie cian nie przekracza 20 mm/mb, powinno si je, przed montaem pyt, zniwelowa. Do tego celu wykorzystuje si gipsowe marki kontrolne, wykonujc je w rozstawach, wynikajcych z szerokoci zastosowanych pyt. rednica marek powinna wynosi 10 do 15 cm. Do montau ciany mona bdzie przystpi dopiero po zwizaniu tych marek gipsowych i ponownym sprawdzeniu lica ciany.

]Przepis na placki
Klej nanosi si, kielni lub opatk, na spodni stron pyty w postaci placków o rednicy ok. 10 cm oraz gruboci od 1,5 do 2 cm, w rozstawie 30-40 cm (w pionie i w poziomie). Kilka placków kleju naley dodatkowo rozcign wzdu krawdzi pyty. W bezporednim ssiedztwie otworów okiennych, umywalek, konsoli lub kominów zapraw naley nanosi si w sposób cigy.
Pyt g-k z naniesion zapraw naley podnie, przyoy do ciany i, lekko uderzajc gumowym motkiem, wyrówna w pionie i poziomie. W korytarzach i innych wskich pomieszczeniach, gdzie moliwo manewrowanie pyt jest ograniczona, placki kleju czsto nakada si na cian. 
Pod doln krawd pyty gipsowo-kartonowej naley tak podoy kawaki pyt, by szczelina dolna miaa ok. 10 mm, a górna 5 mm. Uatwi to wietrzenie pustki powietrznej midzy pyt a podoem i skróci czas wizania zaprawy. W czasie wysychania kleju pomieszczenia wietrzy, unika przecigów i bezporedniego nasonecznienia.

[z7]EKSPERT RADZI
Dariusz Grygiel, GRUPA ATLAS
 
Sekrety spoinowania
Spoinowanie pyt gipsowo-kartonowych mona przeprowadza na dwa sposoby. W przypadku pyt z fabrycznie uksztatowanymi krawdziami wystarczy sama masa szpachlowa Atlas Gips Stoner. Prace zaleca si prowadzi w dwóch etapach. Zapraw nakada si poprzecznie do krawdzi pyt, bezporednio midzy ssiadujce pyty, dc do cakowitego i jak najgbszego wypenienia tej przestrzeni. Nadmiar zaprawy naley cign. Po stwardnieniu powierzchni spoiny, ponownie nanosimy na ni zapraw, rozprowadzajc równomiernie, a potem wygadzajc drobnoziarnistym papierem ciernym.

Gdy mamy do czynienia z pytami docinanymi lub w miejscach, w których warunki eksploatacji stwarzaj moliwo powstawania duych napre (np. przy zabudowie poddaszy), zalecane jest wzmocnienie poczenia za pomoc tamy z wókna szklanego, tamy samoprzylepnej lub flizeliny. Wciskamy j w wieo naoon mas tak, aby dokadnie i bez fad przylegaa do podoa. Powierzchni tamy pokrywamy cienk warstw Stonera i pozostawiamy do stwardnienia. Potem nakadamy drug warstw, szersz od poprzedniej. Tu te przychodzi pora na drobnoziarnisty papier.

 

ródo: www.portal-prasowy.pl

Opracowanie: Redakcja

25-08-2011
KOMENTARZE
Dodaj swj komentarz

Nick:

Wpisz kod z obrazka:

Kod nieczytelny?
Aktualnie brak komentarzy
PARTNERZY

   

|   O nas   |   Reklama   |   Kontakt   |   Dla producentw   |   Forum  
|   Nota prawna   |   Program partnerski dla hurtowni   |
|   Wpisz si do bazy firm budowlanych   |   Wpisz si do bazy firm handlowych   |
RST Supported by

Ta strona używa cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Dowiedz się więcej.. zamknij