dachy okna Bud24 przetargi dekarze forum kontakt


Porady ekspertaSpoinowanieWypenianie spoin zapraw do fugowania lub silikonem porówna mona z nadaniem dzieu ostatecznego szlifu, decydujcego o efekcie. eby go osign, przestrzega trzeba kilku prostych zasad. Oto ich may przegld.


Przyoy si do podoa


Spoinowanie mona rozpocz dopiero po stwardnieniu kleju. Zwykle oznacza to co najmniej 24 godziny od przyklejenia pytek. W przypadku zastosowania klejów szybkowicych, jak Atlas Mig, Plus Express lub Progres Express, ten etap prac zacz mona ju po 4 godzinach. Szczeliny midzy pytkami musz by starannie oczyszczone.

Zaprawy do fugowania, oparte na cemencie, w rodzaju drobnokruszywowej fugi Atlas Artis, wymagaj prawidowego przebiegu procesu wizania wody. Bezporednio przed przystpieniem do fugowania powierzchni pytek naley oczyci wilgotn gbk, a take lekko zwily same spoiny, na przykad za pomoc rozpylacza. Zwilone krawdzie pytek nie bd odciga wody z zaprawy, co mogoby spowodowa póniejsze spkanie fugi.

Tak miesza, eby nie namiesza 


Zawarto worka naley wsypa do naczynia z odmierzon iloci wody, zgodnie z zaleceniami na opakowaniu wyrobu. Wymiesza – rcznie lub mechanicznie, przy pomocy wiertarki wolnoobrotowej z mieszadem – a do uzyskania jednolitej konsystencji. Zaprawa gotowa bdzie do uytku po ok. 5 minutach i powtórnym wymieszaniu. Po przygotowaniu naley wykorzysta j w cigu 30-40 minut. Do raz przygotowanej zaprawy nie wolno ju dolewa wody.

Sposób spoinowania
Mas trzeba wprowadza w spoiny gboko i szczelnie, za pomoc gumowej pacy. Pac nale naley prowadzi ukonie do kierunku wyznaczanego przez krawdzie pytek, trzymajc pod ktem okoo 45° w stosunku do powierzchni okadziny. Nadmiar zaprawy zbiera si pac i ponownie wprowadza w spoiny.

Metody mycia


Mycie wstpne – zebranie nadmiaru zaprawy z powierzchni pytek – nastpuje po zwizaniu (lekkim przeschniciu) fugi, czyli po 15-30 minutach. Oznak zwizania bdzie zauwaalne zmatowienie spoiny. Do mycia uy naley wilgotnej gbki lub pacy oklejonej gbk o duych porach, lekko nasczonej czyst wod. Spoiny o intensywnych kolorach naley dodatkowo zwily du iloci wody i pozostawi do wyschnicia. Mog one w pocztkowym okresie uytkowania delikatnie „uwalnia” kolor, Nie wpynie to jednak na efekt kocowy.

W przypadku zastosowania fugi z efektem brokatowym, np. Atlas Artis Style, na tym etapie moe doj do drobnego wymywania czsteczek brokatu. To równie nie zaszkodzi efektowi finalnemu. Kocowego mycia dokona mona po cakowitym zwizaniu zaprawy – ju po ok. 3 godzinach od fugowania. Polega ono na ponownym umyciu powierzchni wilgotn gbk.Wtedy te moliwy bdzie lekki ruch pieszy na okadzinie. Z penym jej obcieniem zaczeka jednak naley okoo 24 godzin. Uwaga! Jeeli uylimy fugi Artis Style z brokatem, dla uzyskania jednolitego efektu brokatowego trzeba spoin, po cakowitym zwizaniu, dodatkowo przetrze such ciereczk.

Na styk – silikon


 

Miejsca styku rónych powierzchni – krawdzie cian, poczenia cian z posadzk – oraz spoiny przy urzdzeniach sanitarnych (wokó wanien, brodzików, umywalek) naley wypeni uszczelniaczem silikonowym, np. Silikonem Atlas Artis. Odporny na dziaanie pleni i grzybów, reagujc z wilgoci z powietrza, stworzy trwa, elastyczn i wodoodporn warstw izolujc.

Podoe powinno by suche, wolne od kurzu, brudu i  innych zanieczyszcze osabiajcych przyczepno. Powierzchnie bezporednio ssiadujce z miejscami wypenianymi silikonem naley oklei tam malarsk.


Przed uyciem silikonu naley obci kocówk tuby kartusza i odpowiednio, najlepiej pod ktem, doci nakrtk, dostosowujc do szerokoci spoiny. Silikon wprowadza w spoin trzeba równomiernie, z niewielkim nadmiarem, wyciskajc przy pomocy tzw. pistoletu. Dokona tego trzeba w sposób cigy, nie pozostawiajc przerw i pustych przestrzeni.

Naniesion mas mona wygadzi szpachelk lub innym narzdziem, zmoczonym w wodnym roztworze myda lub pynu do naczy, tak profilujc ksztat spoiny, by umoliwiaa swobodne ciekanie wody. Nadmiar silikonu trzeba usuwa w kierunku od rodka na zewntrz. Wszelkie zabrudzenia silikonem naley na bieco usuwa benzyn lakow. Stwardniae, trzeba bdzie likwidowa mechanicznie. Bezporednio po zakoczeniu silikonowania naley zerwa tamy malarskie. Wstpne zwizanie nastpi po ok. 3 godzinach, cakowite – po mniej wicej dobie.

EKSPERT RADZI Anna Dydycz, GRUPA ATLAS

Waciwa fuga na waciwym miejscu 


W miejscach intensywnie uytkowanych – jak posadzki w korytarzach, sklepach czy dworcach –nie wystarczy zwyka fuga cementowa. Naley uy fugi cementowej modyfikowanej, która – dziki zawartoci polimerów – jest uelastyczniona. Za przykad posuy moe fuga Atlas Artis. Ma ona wysok odporno na cieranie i przeduon trwao koloru, a dziki krótkiemu czasowi wizania, czyszczenie okadziny mona rozpocz ju po trzech godzinach od fugowania. Stosowa j mona te do spoinowania pytek na ogrzewaniu podogowym i ciennym.

W miejscach szczególnie naraonych na dziaanie szkodliwych czynników, jak choby stae zawilgocenie i agresywne rodowisko chemiczne, powinno si stosowa fugi epoksydowe, umoliwiajce  uzyskanie spoin o duej odpornoci na takie czynniki agresywne, jak kwasy i silne rodki czyszczce. Fugi epoksydowe s te wytrzymae na obcienia mechaniczne. Dziki takim waciwociom dwuskadnikowa Fuga Epoksydowa Atlas Artis nadaje si na blaty kuchenne, do mleczarni, rzeni i laboratoriów. Odporna na wod i czynniki biologiczne, moe by stosowana do spoinowania okadzin w kabinach prysznicowych, basenach lub pralniach.

ródo: www.portal-prasowy.pl

Opracowanie: Redakcja

12-05-2011


KOMENTARZE
Dodaj swj komentarz

Nick:

Wpisz kod z obrazka:

Kod nieczytelny?
Aktualnie brak komentarzy
PARTNERZY

   

|   O nas   |   Reklama   |   Kontakt   |   Dla producentw   |   Forum  
|   Nota prawna   |   Program partnerski dla hurtowni   |
|   Wpisz si do bazy firm budowlanych   |   Wpisz si do bazy firm handlowych   |
RST Supported by

Ta strona używa cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Dowiedz się więcej.. zamknij