dachy okna Bud24 przetargi dekarze forum kontakt


Rynek nieruchomociEUROPEJSKI RYNEK INWESTYCJI W NIERUCHOMOCI KOMERCYJNEWzrost aktywnoci inwestycyjnej w porównaniu do pierwszego kwartau 2010 r.; zgodnie z najnowszymi badaniami C&W spodziewane utrzymanie wzmoonej aktywnoci przez cay rok.

Warto inwestycji w nieruchomoci komercyjne w pierwszym kwartale 2011 r. osigna poziom 28,5 mld euro, co stanowi wzrost o 45% w stosunku do tego samego okresu ubiegego roku. W ujciu kwartalnym aktywno spada o 30,5% w stosunku do ostatniego kwartau 2010 r., najlepszego od 2008 r., co jednak wynikao ze wzmoonej aktywnoci inwestorów bdcych pod presj zamknicia transakcji jeszcze przed kocem roku.

Komentujc kwartalne wyniki Michael Rhydderch, dyrektor Grupy Rynków Kapitaowych firmy Cushman & Wakefield w Europie, powiedzia: „Rok rozpocz si do intensywnie, gównie dziki zamkniciu transakcji rozpocztych w 2010 r. Analizujc rynek caociowo, nadal dominuj inwestorzy kapitaowi. Cho rynek zobowiza dunych wyranie si poprawi, wci mamy do czynienia z deficytem finansowania dunego dla realizacji nowych inwestycji, nie mówic ju o refinansowaniu uruchomionych przedsiwzi”.

Naley jednak stwierdzi, e aktywno banków ma pozytywny wpyw na rynek. Jak zauwaa Rhydderch „Pozbywanie si przez banki czci swoich aktywów oraz sprzeda wymuszona z pewnoci przyczyni si do zwikszenia wolumenu aktywów oferowanych na rynku w najbliszych miesicach oraz wzrostu aktywnoci ze strony inwestorów zarówno kupujcych, jak i sprzedajcych, szukajcych atrakcyjnych moliwoci inwestycyjnych. Przewidujemy, e bdzie to bardzo dobry rok. Zakadamy wynik na poziomie 135 mld euro, a moe nawet wyszy, jeli rynek najmu bdzie si rozwija w tempie obserwowanym w ostatnich dwóch kwartaach”.

Udzia zagranicznych inwestorów w rejonie Europy, Bliskiego Wschodu oraz Afryki stanowi w 1 kw. niemal 35% rynku, co oznacza wzrost o 31% w stosunku do ostatniego kwartau ubiegego roku. Ta grupa nabywców staa si wanym ródem dodatkowego popytu w niektórych krajach, przyczyniajc si do odwrócenia spadkowej tendencji w poziomie aktywnoci midzy czwartym i pierwszym kwartaem. Dotyczyo to midzy innymi Belgii, Czech oraz Ukrainy. Ronie konkurencja ze strony nabywców krajowych, co pozytywnie wpynie na poziom aktywnoci w najbliszych miesicach.

David Hutchings, dyrektor zespou ds. bada europejskich w firmie Cushman & Wakefield, powiedzia: „Uwaga inwestorów nadal skupia si na gównych rynkach i najlepszych nieruchomociach, cho zauwaalne jest zwikszenie tolerancji na ryzyko. W Wielkiej Brytanii, Francji i Niemczech odnotowano wzrost aktywnoci z 61% w 4 kw. do 65% w pierwszych trzech miesicach tego roku”.

„Nabywcy w poszukiwaniu okazji cenowych nie koncentruj si tylko na rynkach dojrzaych. W Europie Zachodniej wiksz aktywno zaobserwowano w Belgii oraz Szwajcarii, w Europie Centralnej na Wgrzech oraz Czechach. Sytuacja wyranie si poprawia take w Rumunii, Bugarii, Chorwacji oraz na Ukrainie. Prognozy dla Rosji oraz Turcji s równie optymistyczne, cho poziom aktywnoci nie by tak wysoki jak w ostatnim kwartale 2010 r.” – dodaje Hutchings.

Najlepsze wyniki osign sektor handlowy, który odnotowa wzrost aktywnoci o 72% w porównaniu do tego samego kwartau 2010 r. Warto transakcji wyniosa 12,1 mld euro, co stanowi 42,5% aktywnoci rynkowej w stosunku do zaledwie 33% w ostatnim kwartale ubiegego roku. Jednoczenie sektor biurowy odnotowa spadek o 50% w ostatnich dwóch kwartaach, przy stosunkowo niskim udziale w rynku na poziomie 34%. Sektor magazynowo-przemysowy poprawi swoje wyniki, zwikszy swój udzia z 8% w ubiegym roku do poziomu 12%, do czego przyczynio si oywienie na rynku produkcyjnym, co zachcio inwestorów do podejmowania decyzji inwestycyjnych. Inwestorzy coraz efektywniej dostosowuj swoje dziaania do zmieniajcego si na rynku poziomu poday i oferowanych cen. Rynki w Wielkiej Brytanii oraz Niemczech pobudziy zwikszone inwestycje w sektorze handlowym. We Francji i Polsce z kolei wzmoon aktywno wykaza sektor biurowy. W niektórych regionach Europy, szczególnie na wschodzie, odnotowano wzrost aktywnoci w sektorze przemysowym.

ukasz Lorencki, Konsultant z Grupy Rynków Kapitaowych warszawskiego oddziau Cushman & Wakefield, powiedzia: „Warto transakcji na polskim rynku inwestycyjnym nieruchomoci komercyjnych wyniosa w pierwszym kwartale 2011 roku ok. 618 mln EUR i bya nieznacznie wysza w porównaniu z poprzednim kwartaem. Na rynku dominoway finalizowane transakcje ubiegoroczne m.in. przejcie funduszu Europolis przez grup finansow CA Immo oraz zakup portfela galerii handlowych funduszu Carpathian przez fundusz Pradera. Najwikszy udzia w rynku miay inwestycje w sektor biurowy, które stanowiy prawie 80% ogólnej wartoci transakcji”.

ródo: Cushman&Wakefield
Opracowanie: Redakcja


25-05-2011KOMENTARZE
Dodaj swj komentarz

Nick:

Wpisz kod z obrazka:

Kod nieczytelny?
Aktualnie brak komentarzy
PARTNERZY

   

|   O nas   |   Reklama   |   Kontakt   |   Dla producentw   |   Forum  
|   Nota prawna   |   Program partnerski dla hurtowni   |
|   Wpisz si do bazy firm budowlanych   |   Wpisz si do bazy firm handlowych   |
RST Supported by

Ta strona używa cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Dowiedz się więcej.. zamknij