dachy okna Bud24 przetargi dekarze forum kontakt


Ciekawe realizacjeKilka prostych zasad urzdzania domu wedug Feng shuiKilka prostych zasad urzdzania domu wedug Feng shui

Urzdzi dom nie jest atwo. Bez wtpienia jednak warto temu powici naleyty czas, by póniej przez dugie lata cieszy si efektami swojej pracy. Jest wiele szkó i teorii, jakimi zasadami naley si kierowa. Kada inna, kada ciekawa i godna uwagi. Jedn z nich jest Feng shui.

Co to jest Feng shui?

To stara chiska nauka, której podstaw jest utrzymywanie wody (shui) oraz wiatru (feng) w odpowiedniej równowadze.

Woda jest symbolem róda energii ziemskiej, wiatr za symbolem energii niebios. Oba elementy, bdce w równowadze, mog czowiekowi pomóc. Jednak postpowa z nimi naley ostronie, gdy mog one równie zaszkodzi. Feng shui moe wpyn na harmoni naszej energii, poprawi sytuacj yciow, zdrowie oraz stosunki midzyludzkie – mówi Maria Bytomska, menader ES Polska.


Caa nauka o polega na przepywie energii chi, która jest wszdzie. Energia chi daje ycie wszystkiemu co nas otacza i nieustannie zmienia energi Yin i Yang. Ilo oraz jako tej energii ma bezporedni wpyw na nasze zdrowie oraz witalno. - Sztuka feng shui opisuje energetyczne oddziaywanie ksztatów, kolorów oraz materiaów na czowieka w czasie i przestrzeni. To wanie z tej sztuki wychodzi teoria mówica, e brak harmonii w otaczajcej nas przestrzeni wpywa na nasze zachowanie, prac oraz na nasz odpoczynek. - W sypialni, która nie jest urzdzona zgodnie z harmoni mona gorzej si wysypia, w biurze moe nam si le pracowa i koncentrowa, z kolei w le urzdzonym pokoju dziecicym, dzieci mog by bardziej zoliwe, nerwowe, a domowi, w którym nie ma harmonii, grozi „rozpad” - dodaje Maria Bytomska.

Jak osign upragnion harmoni?

W ostatnim czasie o Feng shui mówi si w kontekcie mieszka i domów. Wnikliwe przestudiowanie tej starej nauki moe zaj wiele czasu, a nie kady go ma. Na szczcie, na rynku na jest coraz wicej poradników oraz informacji technicznych odnonie urzdzania poszczególnych pomieszcze zgodnie z nauk i zasadami feng shui.

- Nauka Feng shui kadzie wielki nacisk na porzdek oraz czysto, poniewa to niead jest pierwsz rzecz w domu, która zwróci nasz uwag. Niead oraz wiele niepotrzebnych rzeczy naruszaj przyjazny przepyw informacji oraz negatywnie wpywaj na nasze ycie. Dlatego naley usun wszelkie formy baaganu – torby, stare ubrania, gazety. Naley wysprzta miejsca, do których trudno si dosta np. za lodówk, za szaf. To samo naley zrobi z nieadem emocjonalnym. Z pomieszcze naley usun wszelkie fotografie i przedmioty, które mog wywoywa w nas negatywne emocje, np. byy partner itp. - podpowiada Maria Bytomska. W pomieszczeniu powinny znajdowa si ywe kwiaty, dziki nim twój dom oyje a roliny bd pozwalay na pozytywny przebieg energii chi.

Pokój dzienny

Odpowiednie urzdzenie pokoju dziennego moe by nieco trudne. Bez wtpienia wpyw na to maj producenci mebli oraz media, którzy utrwalaj w nas pewien stereotyp, jak powinien wyglda pokój dzienny i cay dom. - Jeli chocia odrobin oddalimy si od tego stereotypu moemy narazi si na pytania typu, dlaczego wanie Twój pokój róni si od naszych – komentuje Maria Bytomska. Pokój dzienny od niepamitnych czasów suy caej rodzinie. Jest to pomieszczenie reprezentacyjne. Miejsce, gdzie spotyka si rodzina oraz ich gocie. To taka wizytówka rodziny. Kady chce tym pokojem zrobi odpowiednie wraenie. Rozwizuje si tu równie wikszo problemów rodzinnych, organizuje dziaanie domu a przy popoudniowej kawie lub przy weekendowym odpoczynku tworzy si tu rodzinna atmosfera. - Poniewa w pokoju dziennym równie si relaksujemy, wane jest, aby dane pomieszczenie cakowicie odpowiadao indywidualnym cechom jego wacicieli czy mieszkaców – podpowiada Maria Bytomska. Wg Feng-shui pokój gocinny to miejsce okazji. W razie wizyty goci bdzie to pierwszy pokój, jaki zobacz. - W nim czy si kilka bardzo wanych aspektów ycia, kariery oraz stosunków midzyludzkich. W pokoju penym harmonii Wasi gocie bd mieli uczucie pewnoci spokoju zarówno z waszego ycia jak i pobytu w Waszym domu – dodaje Maria Bytomska.

Jak osign harmoni?

Krzesa oraz kanapy powinny by ustawione frontem do drzwi. Po adnym pozorem nie powinny by ustawione do nich tyem. Osoby, które siedz w tym pomieszczeniu powinni widzie drzwi nie muszc si obraca. Idealne jest pooenie mebli wypoczynkowych po kole lub w ksztacie graniastosupa. Wanym elementem jest równie wystarczajca ilo wiata, dlatego tez ciemne kty w pokoju takie jak rogi, kty, powinny by dowietlone kolorami, rolinami, lustrem bd lamp.

- To wszystko przycignie energi chi, która w przeciwnym wypadku nie przenikaaby tamtdy. Chi powinna przenika przez wszystkie miejsca w pomieszczeniu pomidzy meblami. Naley te wzi pod uwag miejsce, gdzie bdzie sta telewizor oraz inne metalowe przedmioty. Otó warto wiedzie, e ich pole elektromagnetyczne narusza przepyw chi. Te przedmioty nie powinny by umieszczone w centrum pomieszczenia – radzi Maria Bytomska.

Jednak zupenie odwrotna zasada obowizuje dla kominka. Kominek moe by jak najbardziej w centrum pomieszczenia. Pokój gocinny jest miejscem, gdzie powinna panowa mia atmosfera sprzyjajca rozmowom, gdzie wszyscy czuj si komfortowo i pewnie oraz doskonale wypoczywaj.

- Na pewno elementem, który moe pomóc wprowadzi pewn harmoni do pokoju s lustra. Odpowiednio umieszczone lustro moe owietli ciemne kty. Lustro moe by ustawione tak, aby widoczne w nim byy drewniane drzwi. Lustro w pokoju optycznie je powiksza – dodaje Maria Bytomska. Jeli wasz pokój dzienny ma niezbyt wygodny ksztat powinnicie uy luster, aby pomóc przenikaniu energii chi przez cae pomieszczenie.

Stó w pokoju dziennym symbolizuje zdrowie, dlatego powinien by zawsze czysty i uprztnity. Jeli dacie na niego ywe kwiaty czy roliny, przyczynicie si do zdrowia wszystkich osób w pomieszczeniu.

- Pokój dzienny nie powinien by przepeniony zbyt du iloci mebli. Aby pozytywna energia przenikaa mona wybra dziea sztuki lub roliny, których licie s zaokrglone – komentuje Maria Bytomska Feng shui mówi, e powinno si zachowywa równowag pomidzy msk i esk energi.

- Energi esk moecie wesprze poprzez pooenie wielkich poduszek na podog oraz mniejszych na kanap. Na rodku stou powinny by ywe roliny. Uwaga, filozofia feng shui nie akceptuje rolin suchych, dlatego nie polecamy ich do dekoracji pomieszcze – dodaje Maria Bytomska.

Wejcie do pokoju powinno by czyste, dobrze owietlone oraz bez zbdnych przeszkód, tak aby umoliwiaa swobodny wejcie gociom oraz energii chi. Nie naley wiesza lustra naprzeciwko wejcia, poniewa bdzie odbijao energi.

ródo: Fama PR
Opracowanie: Redakcja


21-03-2011KOMENTARZE
Dodaj swj komentarz

Nick:

Wpisz kod z obrazka:

Kod nieczytelny?
Aktualnie brak komentarzy
PARTNERZY

   

|   O nas   |   Reklama   |   Kontakt   |   Dla producentw   |   Forum  
|   Nota prawna   |   Program partnerski dla hurtowni   |
|   Wpisz si do bazy firm budowlanych   |   Wpisz si do bazy firm handlowych   |
RST Supported by

Ta strona używa cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Dowiedz się więcej.. zamknij