dachy okna Bud24 przetargi dekarze forum kontakt


Artykuy ekspertaUkadanie elewacjiJednym z elementów najwyraniej okrelajcym charakter budynku i waciciela jest elewacja. Moe by ona elegancka, stonowana lub nasycona barw. Aby cieszya oko musi by jednak wykonana nie tylko z dobrej jakoci materiaów ale te profesjonalnie pooona.

Z myl o komforcie klientów firma ArtBrick oprócz bogatej oferty produktów przygotowaa fachowy instruktarz eksperta - Bogdana Dobrowolskiego - jak „krok po kroku” wykona estetyczn i funkcjonaln elewacj.

Najwaniejsze to waciwie zacz


Sposób uoenia pyt izolacyjnych ma znaczcy wpyw na funkcjonalno caej elewacji. Przed przystpieniem do ich klejenia montujemy, za pomoc koków rozporowych, listw startow. Dokadne wypoziomowanie pierwszej warstwy pyt stanowi bowiem podstaw do realizacji dalszych etapów pracy. „Zapraw trzeba odpowiednio rozrobi z wod za pomoc mieszada mechanicznego. Po ok 5 minutach mieszanka jest gotowa do uycia. Wystarczy nanie j bezporednio na pyt tzw. metod „pasmowo –punktow”, aby przed przyklejeniem pokrya ok 40 % powierzchni, a po jej dociniciu ok 60 %. Pyty styropianowe przyklejamy metod mijankow w taki sposób, eby logo ArtBrick znajdowao si w lewym górnym rogu. Starannie wypoziomowane pyty pierwszego rzdu w zalenoci od warunków atmosferycznych pozostawiamy do zwizania na okres od 12 do 14 godzin. Kolejne warstwy ukadamy w ten sam sposób, dbajc o to, by przesunicia byy, co najmniej o 1/3, a najlepiej o 1/2 pyty. Dokadno, z jak s wykonane pyty ociepleniowe ArtBrick ( +-2mm), nie pozwala na „krzywe” przyklejenie pyt, poniewa nie zo si one na elewacji. Ponadto ich odpowiednio cise uoenie pozwala unikn powstania mostków termicznych” - wyjania Bogdan Dobrowolski ekspert firmy ArtBrick.

Uroda caoci tkwi w szczegóach

O estetycznym wygldzie konstrukcji decyduj szczegóy. Prawidowo wykonana elewacja zwaszcza w miejscach newralgicznych, jak naroa budynku czy otwory okienne nie powinna odrónia si, lecz potgowa harmoni caoci. Dostpne systemowo naroniki ArtBrick pozwalaj na wykonanie istotnych detali, jak np. nadproa, lub okrge i owalne okna. Dziki takim rozwizaniom oryginalne projekty architektów mog by bez problemu realizowane.

Wane, aby umocni elewacj


O trwaoci caego systemu elewacji decyduje prawidowe rozmieszczenie czników mechanicznych. Z uwagi na rónorodno rozwiza architektonicznych dla kadego budynku powinien by wykonany odrbny projekt ich mocowania. „ W zalenoci od wysokoci konstrukcji i jej usytuowania na metr kwadratowy przypada ok 6-9 koków. Sporym uatwieniem w montau s widoczne na powierzchni pyty ArtBrick oznaczenia, wskazujce dokadne miejsce umieszczenia czników. Poniewa ilo obszaru do kokowania jest wiksza ni liczba potrzebnych koków, naley wybra miejsce, gdzie mocowanie bdzie najbardziej dokadne” Aby zwikszy przyczepno pyt styropianowych, na powierzchni pyt nakadamy mostek szczepny ArtBrick MS. „Po wymieszaniu w wiaderku nanosimy go równomiernie pdzlem awkowcem, w szczególnoci zwracajc uwag, na gówki czników mechanicznych. Optymalny czas schnicia wynosi ok 24 h” tumaczy fachowiec z firmy ArtBrick

Przechodzimy do punktu kulminacyjnego - przyklejanie klinkieru

Dobre wykonanie wczeniejszych etapów to warunek niezbdny przejcia do punktu kulminacyjnego – przyklejania klinkieru. Naley dokadnie rozmierzy elewacj, zaczynajc od najbardziej skomplikowanego miejsca, np. linii otworów okiennych, a nie jak dotychczas od dou. Dziki temu unikniemy docinania póniej maych elementów. „Najwaniejszy jest liniowy przebieg fug pionowych. Wyznaczamy go tak, aby w kolejnych warstwach fugi byy uoone w jednej linii. Przerwy w prowadnicach uatwi, bowiem zlokalizowanie miejsca uoenia pytki i wyznacz pooenie fugi pionowej. Kolejnym etapem jest naniesienie zaprawy klejowej o gruboci ok. 4 cm, za pomoc pacy zbatej na pyt styropianow. Warto zwróci uwag, eby zaprawa klejowa ArtBrick KS wypeniaa cakowicie przestrze pod pytk” - wskazuje Bogdan Dobrowolski

Szczególnej uwagi przy wykonaniu elewacji budynku wymaga równie mocowanie nadproy. Wykonanie ich w systemie ArtBRick jest bardzo proste. „Pyt ociepleniow docinamy w pionie, a wysoko nadproa dopasowujemy do przebiegu poziomych linii pytek caej elewacji. Na regulacj posadowienia nadproa mamy do dyspozycji ok. 6 cm tak, by wysoko docitego elementu odpowiadaa dugoci pytki klinkierowej tj. ok. 24 cm” wylicza ekspert firmy ArtBrick

Koniec wieczy dzieo

Ostateczny wygld elewacji nadaje pooenie fugi. W zalenoci od stylistyki wybranych pytek klinkierowych moemy dobra jeden z siedmiu odcieni fug ArBrick FS. „Opakowanie o pojemnoci 30 kg wsypujemy do ok. 3 l wody i dokadnie mieszamy przy uyciu powszechnie dostpnych wiertarek z mieszadem rubowym. W chwili uzyskania jednorodnej masy o konsystencji mokrej ziemi nanosimy zapraw kielni fugow dopasowan do szerokoci spoiny. Jeli zaley nam na bardziej spaszczonym ksztacie, zapraw wygadzamy za pomoc fugówki, jeli za preferujemy póokrge wykoczenia, wybieramy rurk. Ewentualne zanieczyszczenia powstae w czasie pracy usuwamy twardym pdzlem”-podkrela Bolesaw Dobrowolski

Nie warto oszczdza na jakoci

W kadzeniu elewacji niezwykle istotny jest dobór materiaów. To one decyduj o jakoci i trwaoci wykonania. Normy Instytutu Techniki Budowlanej wyranie wskazuj jak wielk wag ma stosowanie oryginalnych elementów systemu izolacji cieplnej opatrzonych okrelon aprobat techniczn. Wykorzystanie produktów z „ jednej rodziny” zapobiega niedopasowaniu materiaów. Dziki temu nie musimy obawia si pkania masy mocujcej, przemieszczania pyt czy odstawania elewacji. Przed przystpieniem do pracy warto wiec skorzysta z kompletnego systemu elewacji. Firma ArtBrick oferuje szerok gam produktów, które umoliwi wykoczenie domu trwa a zarazem pikn elewacj.


ródo: ArtBrick
Opracowanie: Redakcja

20-08-2011KOMENTARZE
Dodaj swj komentarz

Nick:

Wpisz kod z obrazka:

Kod nieczytelny?
Aktualnie brak komentarzy
PARTNERZY

   

|   O nas   |   Reklama   |   Kontakt   |   Dla producentw   |   Forum  
|   Nota prawna   |   Program partnerski dla hurtowni   |
|   Wpisz si do bazy firm budowlanych   |   Wpisz si do bazy firm handlowych   |
RST Supported by

Ta strona używa cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Dowiedz się więcej.. zamknij