dachy okna Bud24 przetargi dekarze forum kontakt


Prawo budowlanePrzepisy i normy dotyczce materiaw budowlanychTynki

 • PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwyke. Wymagania i badania przy odbiorze
 • PN-65/B-10101 Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze
 • PN-91/B-10125 Suche mieszanki tynków szlachetnych oraz lastryka na spoiwie hydraulicznym
 • PN-B-10106:1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych
 • PN-B-10106:1997/Az1:2002 Tynki i zaprawy budowlane Masy tynkarskie do wypraw pocienionych (Zmiana Az1)
 • PN-B-10107:1998 Tynki i zaprawy budowlane. Zaprawy pocienione do pytek mineralnych
 • PN-B-10107:1998/Az1:2000 Tynki i zaprawy budowlane. Zaprawy pocienione do pytek mineralnych. (Zmiana Az1)
 • PN-B-10109:1998 Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie PN-EN 13914-1:2005 (U) Projektowanie, przygotowanie i zastosowanie tynków zewntrznych i wewntrznych. Tynki zewntrzne

Farby

 • PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynków. Wymagania i badania PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieczalnymi farbami emulsyjnymi
 • PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach bezwodnych
 • PN-C-81902:1997 Farby poliestrowe modyfikowane wodorozcieczalne do gruntowania, do wielostrumieniowego polewania
 • PN-C-81903:2002 Farby poliwinylowe
 • PN-C-81904:2001 Farby alkidowe styrenowane do gruntowania PN-C-81906:2003 Wodorozcieczalne farby i impregnaty do gruntowania PN-C-81907:2003 Wodorozcieczalne farby nawierzchniowe PN-C-81910:2002 Farby chlorokauczukowe
 • PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne
 • PN-C-81912:1997 Farby epoksydowe nawierzchniowe do zbiorników PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynków PN-C-81916:2001 Farby epoksydowe grubopowokowe
 • PN-C-81917:2001 Farby epoksydowe do gruntowania do czasowej ochrony PN-C-81919:2002 Farby krzemianowo-cynkowe
 • PN-C-81920:2002 Farby jednoskadnikowe na powierzchnie ocynkowane PN-C-81921:2004 Farby akrylowe rozpuszczalnikowe
 • PN-EN 927-(1÷6) Farby i lakiery. Wyroby lakierowe i systemy powokowe na drewno zastosowane na zewntrz. Cz 1÷6.
 • PN-EN 1062-(1÷11) Farby i lakiery. Wyroby lakierowe i systemy powokowe stosowane na zewntrz na mury i beton. Cz 1÷11.
 • PN-EN 13438:2006 Farby i lakiery. Powoki z farb proszkowych do ocynkowanych lub szerardyzowanych wyrobów stalowych do celów konstrukcyjnych
 • PN-EN ISO 4618:2006 (U) Farby i lakiery - Terminy i definicje
 • PN-EN ISO 4628-(1÷10) Farby i lakiery. Ocena zniszczenia powok. Okrelanie iloci i rozmiaru uszkodze oraz intensywnoci jednolitych zmian w wygldzie. Cz 1÷10
 • PN-EN 12206-1:2005 Farby i lakiery. Powoki na aluminium i na stopy aluminium dla budownictwa. Cz 1: Powoki z farb proszkowych
 • PN-EN ISO 12944-(1÷8) Farby i lakiery. Ochrona przed korozj konstrukcji stalowych za pomoc ochronnych systemów malarskich. Cz 1÷8.

Ceramika

PN-B-12002:1997 Cegy kratówki PN-75/B-12003 Cegy pene i bloki drone wapienno-piaskowe
PN-B-12008:1996 Cegy klinkierowe budowlane
PN-B-12011:1997 Cegy kratówki
PN-B-12050:1996 Cegy budowlane
PN-B-12051:1996 Cegy modularne
PN-B-12054:1996 Wyrobu budowlane silikatowe. Ksztatki cienne, pustaki wentylacyjne, pustaki ogrodzeniowe.
PN-B-12062:1997 Wyrobu budowlane silikatowe. Elementy elewacyjne PN-B-12066:1998 Wyrobu budowlane silikatowe. Cegy, bloki, elementy PN-EN 87:1994 Pyty i pytki ceramiczne cienne i podogowe. Definicje, klasyfikacja, waciwoci i znakowanie
PN-EN 159:1996 Pyty i pytki ceramiczne prasowane na sucho o nasikliwoci wodnej E>10%. Grupa B III.
PN-EN 176:1996 Pyty i pytki ceramiczne prasowane na sucho o maej nasikliwoci wodnej E≤3%. Grupa B I.
PN-EN 177:1997 Pyty i pytki ceramiczne prasowane na sucho o nasikliwoci wodnej 3%< E ≤ 6%. Grupa B Iia.
PN-EN 178:1998 Pyty i pytki ceramiczne prasowane na sucho o nasikliwoci wodnej 6% < E ≤ 10% Grupa B Iib.
PN-EN 12004:2002 Kleje do pytek. Definicje i wymagania techniczne PN-ISO 13006:2001 Pyty i pytki ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, waciwoci i znakowanie Kamie PN-88/B-04120 Kamie budowlany. Podzia, pojcia podstawowe, nazwy i okrelenia
PN-B-11201:1996 Materiay kamienne. Elementy kamienne; Podokienniki zewntrzne PN-B-11203:1996 Materiay kamienne. Elementy kamienne; Pyty do okadzin pionowych zewntrznych i wewntrznych PN-B-11204:1996 Materiay kamienne. Elementy kamienne; Pyty cokoowe zewntrzne
PN-B-11207:1996 Materiay kamienne. Elementy kamienne; Ksztatki budowlane z kamieni naturalnych PN-B-11209:1996 Materiay kamienne. Kamie upany
PN-B-11210:1996 Materiay kamienne. Kamie amany
PN-B-11211:1996 Materiay kamienne. Elementy kamienne upane do licowania cian
PN-B-11212:1996 Materiay kamienne. Elementy kamienne; Pyty z konglomeratów kamiennych.
PN-EN 771-6 Wymagania dotyczce elementów murowych – Cz 6: Elementy murowe z kamienia naturalnego PN-EN 1467 Bloki surowe. Wymagania
PN-EN 1468 Pyty surowe. Wymagania EN 1469 Pyty okadzinowe. Wymagania EN 12057 Pytki moduowe. Wymagania EN 12058 Pyty posadzkowe i schodowe. Wymagania EN 12059 Wymiarowe kamienie obrobione. Wymagania

Szko

 • PN-79/B-13054 Szko budowlane. Szko paskie walcowane barwne nieprzejrzyste PN-B-13079:1997 Szko budowlane. Szyby zespolone PN-76/B-13200 Wady szka i wyrobów szklanych. Podzia, nazwy i okrelenia PN-88/B-13203 Szko. Waciwoci szka. Pojcia i okrelenia PN-EN 357:2005 (U) Szko w budownictwie. Ognioodporne elementy oszkleniowe z przezroczystych lub przejrzystych wyrobów szklanych. Klasyfikacja ognioodpornoci
 • PN-EN 572-(1÷9):2005 (U) Szko w budownictwie. Podstawowe wyroby ze szka sodowo- wapniowo-krzemianowego. Cz 1÷9 PN-EN 1096-(1÷4) Szko w budownictwie. Szko powlekane. Cz 1÷4 PN-EN 1863-(1÷2) Szko w budownictwie. Termicznie wzmocnione szko sodowo- wapniowo-krzemianowe. Cz 1÷2 PN-EN 12150-(1÷2) Szko w budownictwie. Termicznie hartowane bezpieczne szko sodowo-wapniowo-krzemianowe. Cz 1÷2 PN-EN 12337-(1÷2) Szko w budownictwie. Chemicznie wzmocnione szko sodowo- wapniowo-krzemianowe. Cz 1÷2 PN-EN 12758:2005 Szko w budownictwie. Oszklenie i izolacyjno od dwików powietrznych - Opisy wyrobu oraz okrelenie waciwoci
 • PN-EN 13024-(1÷2)(U) Szko w budownictwie. Termicznie hartowane bezpieczne szko borokrzemianowe. Cz 1÷2 PN-EN 13541:2002 Szko w budownictwie. Bezpieczne oszklenia. Badanie i klasyfikacja odpornoci na si eksplozji
 • PN-EN 14178-(1÷2):2005 (U) Szko w budownictwie. Podstawowe wyroby ze szka z tlenków wapniowców i krzemionki. Cz 1÷2 PN-EN 14179-(1÷2)(U) Szko w budownictwie. Termicznie hartowane, wygrzewane, bezpieczne szko sodowo-wapniowo-krzemianowe. Cz 1÷2: PN-EN 14321-(1÷2):2005 (U) Szko w budownictwie. Termicznie hartowane bezpieczne szko z tlenków wapniowców i krzemionki. Cz 1÷2 PN-EN 14449:2005 (U) Szko w budownictwie. Szko warstwowe i bezpieczne szko warstwowe. Ocena zgodnoci/Zgodno wyrobu z norm
 • PN-EN ISO 12543-(1÷6):2000 Szko w budownictwie. Szko warstwowe i bezpieczne szko warstwowe. Cz 1÷6.

Metal

 • PN-B-06200:1997 Konstrukcje stalowe budowlane - Warunki wykonania i odbioru Wymagania podstawowe
 • PN-89/H-84023.05. Stal okrelonego zastosowania. Stal niskowglowa wyszej jakoci, niskostopowa i stopowa. Gatunki
 • PN-EN 10088-1:1998 Stale odporne na korozj. Gatunki.
 • PN-EN 15088:2006 Aluminium i stopy aluminium. Wyroby konstrukcyjne na obiekty budowlane. Warunki techniczne kontroli i dostawy DIN 18800 Stahlbauten (Konstrukcje stalowe). DIN 18807 Trapezprofile im Hochbau (Profile trapezowe w budownictwie). DIN 55928 Korrosionsschutz von Stahlbauten (Ochrona konstrukcji stalowych przed korozj). DIN 18335 Stahlbauarbeiten (Roboty przy montau konstrukcji stalowych).

Docieplenia

 • PN-B-02025:2001 Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepo do ogrzewania budynków mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego PN-B-20130:2001 Wyroby dla izolacji cieplnej w budownictwie. Pyty styropianowe (PS-E)
 • PN-B-20132:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane fabrycznie - Zastosowania PN-B-23116:1997 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Filce, maty i pyty z weny mineralnej
 • PN-EN 832:2001 Waciwoci cieplne budynków. Obliczanie zapotrzebowania na energi do ogrzewania. Budynki mieszkalne
 • PN EN 13163 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane fabrycznie - Specyfikacja
 • PN-EN ISO 6946:2004 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i wspóczynnik przenikania ciepa. Metoda obliczania
 • PN EN ISO 7345:1998 Izolacja cieplna - Wielkoci fizyczne i definicje
 • PN ISO 10456:1999 Izolacja cieplna - Materiay i wyroby budowlane -Okrelenie deklarowanych i obliczeniowych wartoci cieplnych
 • PN-EN ISO 13788:2003 Cieplno-wilgotnociowe waciwoci komponentów budowlanych i elementów budynku. Temperatura powierzchni wewntrznej konieczna do uniknicia krytycznej wilgotnoci powierzchni i kondensacja midzywarstwowa. Metody obliczania
 • EN 14505 Samonone izolacyjne pyty warstwowe w okadzinach z blach metalowych. Produkowane przemysowo. Specyfikacja. Instrukcja ITB nr 334/2002 System bezspoinowego ocieplania cian zewntrznych budynków
 • DIN 4108 Warmeschutz im Hochbau (Ochrona cieplna budynków).

ciany osonowe

 • PN-84/B-03230 Lekkie ciany osonowe i przekrycia dachowe z pyt warstwowych i ebrowych. Obliczenia statyczne i projektowanie
 • PN-EN 12152:2004 ciany osonowe. Przepuszczalno powietrza. Wymagania eksploatacyjne i klasyfikacja
 • PN-EN 12154:2004 ciany osonowe. Wodoszczelno. Wymagania eksploatacyjne i klasyfikacja
 • PN-EN 13116:2004 ciany osonowe. Odporno na obcienie wiatrem. Wymagania eksploatacyjne
 • PN-EN 13830:2005 Norma wyrobu
 • PN-EN 14019:2006 ciany osonowe. Odporno na uderzenia. Wymagania eksploatacyjne

Projektowo-obcieniowe

 • PN-82/B-02000 Obcienia budowli. Zasady ustalania wartoci PN-82/B-02001 Obcienia budowli. Obcienia stae
 • PN-82/B-02003 Obcienia budowli. Obcienia zmienne technologiczne. Podstawowe obcienia technologiczne i montaowe
 • PN-82/B-02004 Obcienia budowli - Obcienia zmienne technologiczne - Obcienia pojazdami
 • PN-80/B-02010 Obcienia w obliczeniach statycznych. Obcienie niegiem
 • PN-77/B-02011 Obcienia w obliczeniach statycznych. Obcienie wiatrem PN-87/B-02013 Obcienia budowli. Obcienia zmienne rodowiskowe. Obcienie oblodzeniem
 • PN-88/B-02014 Obcienia budowli. Obcienie gruntem
 • PN-86/B-02015 Obcienia budowli. Obcienia zmienne rodowiskowe. Obcienie temperatur
 • PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie
 • PN-B-03002:1999/Az1:2001 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie. (Zmiana Az 1)
 • PN-B-03002:1999/Ap1:2001 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie. (Poprawka Ap 1)
 • PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie. PN-90/B-03200/Az3:1995 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie. (Zmiana 3)
 • PN-B-03150:2000 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie
 • PN-B-03150:2000/Az1:2001 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie. (Zmiana Az 1)
 • PN-B-03340:1999 Zbrojone konstrukcje murowe. Projektowanie i obliczanie
 • PN-EN 1990:2004 Eurokod. Podstawy projektowania konstrukcji
 • DIN 1055. Lastannahmen f.r Bauten (Obcienia przyjmowane dla konstrukcji).

Pozostae

 • PN-80/B-01800 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i elbetowe. Klasyfikacja i okrelenie rodowisk.
 • PN-82/B-01801 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i elbetowe. Podstawowe zasady projektowania. PN-B-02151-3:1999 Akustyka budowlana. Ochrona przed haasem w budynkach. Izolacyjno akustyczna przegród w budynkach oraz izolacyjno akustyczna elementów budowlanych.
 • PN-71/B-06280 Konstrukcje z wielkowymiarowych prefabrykatów elbetowych. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze PN EN 13501-1:2004 Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków cz. 1. Klasyfikacja na podstawie badan reakcji na ogie
 • PN ISO 8421-1:1997 Ochrona przeciwpoarowa. Terminologia. Terminy ogólne i dotyczce zjawiska poaru. Wymagania ogólne i klasyfikacja
 • DIN 4102 Brandverhalten von Baustoffen (Zachowanie si materiaów budowlanych w poarze).
 • DIN 18516 Hinterl.ftete Fassaden (Elewacje wentylowane od spodu).KOMENTARZE
Dodaj swj komentarz

Nick:

Wpisz kod z obrazka:

Kod nieczytelny?
Aktualnie brak komentarzy
PARTNERZY

   

|   O nas   |   Reklama   |   Kontakt   |   Dla producentw   |   Forum  
|   Nota prawna   |   Program partnerski dla hurtowni   |
|   Wpisz si do bazy firm budowlanych   |   Wpisz si do bazy firm handlowych   |
RST Supported by

Ta strona używa cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Dowiedz się więcej.. zamknij