dachy okna Bud24 przetargi dekarze forum kontakt


Porady ekspertaBudowa cian wewntrznychPrzegrody we wntrzach domu stanowi jeden z waniejszych elementów konstrukcyjnych budynku. Nie zawsze jednak wiemy, z czego warto wznosi ciany dziaowe, ani te jak daleko moemy ingerowa w konstrukcj i usytuowanie istniejcych ju przegród.

Odpowiednie wydzielenie poszczególnych pomieszcze w domu decyduje o funkcjonalnoci mieszkania i ma istotny wpyw na komfort domowników. Zapotrzebowanie na ilo i wielko pomieszcze ulega jednak zmianie na przestrzeni czasu, poniewa w domu pojawiaj si np. nowi mieszkacy. Dlatego te waciwe usytuowanie przegród powinno by podyktowane zarówno uwarunkowaniami konstrukcyjnymi budynku, jak i dugotrwaymi planami tych, którzy decyduj si wybudowa dom.

Przenoszenie obcie i podzia


Wród cian wewntrznych budynku wyrónia si dwa podstawowe ich rodzaje: ciany none i dziaowe. Zadaniem cian nonych wewntrznych – jak sama ich nazwa wskazuje – jest przenoszenie obcie, np. ze stropu na fundamenty. ciany dziaowe s zazwyczaj lejsze i stanowi przegrody pomidzy pomieszczeniami na powierzchni mieszkania lub wewntrz kondygnacji budynku.

Z czego budowa?


Wewntrzne przegrody w budynku mog by wykonane z bardzo wielu materiaów. Wród nich wyróni mona beton komórkowy, silikaty czy pustaki ceramiczne, a w przypadku lekkich cian dziaowych zdecydowa mona si równie na pyty gipsowo-kartonowe czy przegrody szklane. Jarosaw Kwaniak, Product Manager Termalica wyjania: - Aby nadmiernie nie obcia stropów, ciany wewntrzne warto wykonywa z lejszych materiaów, takich jak beton komórkowy. Ze wzgldu na swoj nisk wag, bloczki z betonu komórkowego s chtnie wykorzystywane równie podczas prac modernizacyjnych i remontowych w starych budynkach.

Remont czy nie remont?


Jeli w istniejcym ju budynku zechcemy przesun, wyburzy lub postawi now przegrod wewntrzn, powinnimy pamita o niezwykle istotnej kwestii. Jarosaw Kwaniak wyjania: - W myl Prawa budowlanego, burzenie lub wzniesienie nowej ciany wewntrznej w budynku wymaga uzyskania pozwolenia na budow. Sytuacja ta dotyczy – wbrew powszechnej opinii – nie tylko cian nonych wewntrznych, ale i cian dziaowych.
Pozwolenia na budow nie wymagaj jedynie remonty, pamita jednak powinnimy o tym, e Prawo budowlane za remonty uznaje tylko te prace, które maj na celu odtworzenie stanu pierwotnego budynku. Szczególnie w tym przypadku zrekonstruowanie oryginalnych przegród wewntrznych warto wykona przy uyciu bloczków z betonu komórkowego. Dziki nim z atwoci odtworzymy pierwotny ksztat dowolnego elementu murowego i jednoczenie nie obciymy starych stropów.

Bloczki do podziau


Decydujc si na wybór konkretnej technologii budowlanej, w przypadku cian wewntrznych warto zwróci uwag na moliwoci obróbki danego materiau. Jarosaw Kwaniak mówi:
– Osoby, które s zainteresowane stworzeniem w domu finezyjnych ksztatów cian, np. ukowatych czy obfitujcych w zaamania, powinny wybra materia, który atwo poddaje si obróbce - taki jak beton komórkowy. Z bloczków z betonu komórkowego tworzy mona niemal dowolne ksztaty i formy. Równie wan zalet tego materiau jest atwo wykonywania w nim otworów czy bruzd. Dziki temu w cianie z atwoci wykonamy póki, a take ukryjemy w nich np. przewody elektryczne.

Równa powierzchnia bloczków z betonu komórkowego daje ponadto moliwo wykonywania okadzin ciennych z pytek ceramicznych bezporednio na murze, bez koniecznoci wczeniejszego jego tynkowania i wyrównywania.

ródo: www.portal-prasowy.pl

Opracowanie: Redakcja

26-08-2011
KOMENTARZE
Dodaj swj komentarz

Nick:

Wpisz kod z obrazka:

Kod nieczytelny?
Aktualnie brak komentarzy
PARTNERZY

   

|   O nas   |   Reklama   |   Kontakt   |   Dla producentw   |   Forum  
|   Nota prawna   |   Program partnerski dla hurtowni   |
|   Wpisz si do bazy firm budowlanych   |   Wpisz si do bazy firm handlowych   |
RST Supported by

Ta strona używa cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Dowiedz się więcej.. zamknij