dachy okna Bud24 przetargi dekarze forum kontakt


Zdrowe spanieOgrzewanie fazoweOgrzewanie Fazowe – Przeom w ogrzewnictwie

Ogrzewanie Fazowe – Ciepocigowe Ogrzewanie Paszczyznowe

Ju teraz moesz mie system, który w okresie zimowym ogrzeje dom o powierzchni uytkowej 300 m2 za jedyne 200 z miesicznie!

Jest to system, który ogrzewa pomieszczenia poprzez promieniowanie a nie konwekcj. Ten rodzaj ogrzewania nie ogrzewa powietrza. Ciepo powstaje na przeszkodzie poprzez promieniowanie cieplne.

Kolejn istotn rzecz jest to, e woda, która kry w obiegu nie ogrzewa pomieszcze lecz wywouje reakcj przemiany fazowej w panelach grzewczych. Po wywoaniu reakcji panel sam zaczyna promieniowa ciepem. Pojemno wodna w ukadzie zmniejsza si nawet o 80% a woda krca w obiegu hydraulicznym stanowi tylko medium transmisyjne do wywoania reakcji.

System nie potrzebuje nonika energii w postaci powietrza do ogrzewania pomieszcze. Nie ma ruch powietrza(konwekcji). Pomieszczenia ogrzewa promieniowanie cieplne. Dla przykadu, gdy nagrzejemy pomieszczenie do danej temperatury, otworzymy okna to w przypadku standardowych systemów musimy znów nagrzewa powietrze w pomieszczeniu. W Ogrzewaniu Fazowym nie tracimy ciepa, poniewa nie nagrzewamy powietrza!

Ogrzewanie Fazowe zapewnia 60% oszczdnoci w ogrzewaniu pomieszcze! Zostao to potwierdzone badaniami na Politechnice Warszawskiej.

Gównym elementem ogrzewania fazowego jest podtynkowy panel grzewczy, w którym zachodzi zjawisko przemiany fizycznej.Zasad dziaania ogrzewania fazowego jest przekazanie ciepa do pomieszczenia w postaci subtelnego promieniowania, bardzo przyjaznego dla mieszkaców. Jest to rodzaj ciepa najbardziej zbliony do ciepa sonecznego, naturalnego dla ludzi. Zapewnia równomierny rozkad temperatur w caej kubaturze pomieszcze - nie wystpuj miejsca z przegrzanym powietrzem a take utrzymana jest staa wilgotno powietrza.

Jak to dziaa?

Wyobramy sobie zimowy, ale soneczny dzie w górach. Niektórzy jed na nartach a tu obok inni si opalaj?! Temperatura powietrza jest przecie poniej zera! Drugi przykad: chodny jesienny poranek, soce jest jeszcze nisko nad horyzontem, ale ju mocno grzeje. Ludzie chtnie wychodz z cienia, aby ogrza si na socu. Przecie temperatura powietrza jest wszdzie taka sama. Dzieje si tak dlatego, e to promienie soca ich grzej a nie powietrze, a temperatura powietrza w tym przypadku ma drugorzdne znaczenie.

Ogrzewanie Fazowe

Producent korzystajc z naturalnych procesów parowania i skraplania w obiegu zamknitym - opracowa now, unikaln konstrukcj(opatentowanych) paneli grzewczych (ciennych, podogowych, sufitowych). Dyskretna dostawa ciepa w caej przestrzeni mieszkania oraz niska i równomierna temperatura powierzchni paneli - w porównaniu z ogrzewaniem wykorzystujcym grzejniki konwekcyjne - pozwala ograniczy zuycie ciepa i koszty ogrzewania od 30% do 60% przy takim samym odczuciu komfortu cieplnego w ogrzewanych pomieszczeniach.

Zasada dziaaniaRys. Rurka ciepa panela grzewczegoródo Feris

Istot caego systemu jest to, i medium grzejnym nie jest woda lecz czynnik roboczy wykorzystujcy zjawisko fizyczne, zachodzce w nieskoczono. Jest to nowe ródo energii odnawialnej, które jednoczenie stanowi magazyn niewyczerpanej energii.

Panel grzewczy systemu jest zbudowany z dwóch czci: parowacza (podstawa) i skraplacza. Parowacz jest to kolektor dolny przez który przepywa woda kotowa. Oddaje ona ciepo hermetycznie zamknitemu czynnikowi roboczemu, który paruje ju w temperaturze 15°C. Po dostarczeniu ciepej wody kotowej do kolektora panela, nastpuje wywoanie zjawiska fizycznego(skraplanie pary wodnej wewntrz panela i wydobycie si energii cieplnej). Powstaa para dynamicznie wypenia ca przestrze czci panela grzewczego, gdzie w wyniku rónicy temperatur nastpuje kondensacja pary. Czynnik grzewczy, umieszczony w panelach osiga temperatur doprowadzonej do niego wody.

Drug cz panela stanowi skraplacz, bdcy emiterem ciepa. Jest on zbudowany z przewodów rurowych przeplecionych siatk z materiau o duej przewodnoci cieplnej. Taka konstrukcja pozwala na uzyskanie równomiernego rozkadu ciepa na powierzchni ciany oraz penego wykorzystania dynamiki przemiany fazowej. Powstaa wczeniej para tutaj si skrapla oddajc ciepo na zewntrz, a skropliny spywaj z powrotem do parownika.

Rónice pomidzy ogrzewaniem fazowym a tradycyjnym

Ogrzewanie tradycyjne
- oddawanie ciepa gównie na drodze konwekcji (ruchu powietrza),
- rozkad temperatury: ciepo u góry, zimno na dole; w przypadku ogrzewania podogowego ciepo na dole, zimno na górze,
- temperatura zasilania: stare instalacje 90 °C, nowe 55 °C,
- przecitna temperatura powietrza w pomieszczeniu 20 °C,
- temperatura powierzchni grzejnej: stare instalacje 60 °C, nowe 45 - 50 °C,
- dodatnia, a wic niekorzystna jonizacja powietrza,
- cyrkulacja kurzu i alergenów.

Ogrzewanie fazowe
- Ciepocigowe ogrzewanie paszczyznowe
- oddawanie ciepa gównie przez promieniowanie,
- rozkad temperatury: ciepo równomiernie rozoone na caej wysokoci pomieszczenia,
- temperatura zasilania: 20 - 50 °C,
- przecitna temperatura powietrza w pomieszczeniu 18 °C,
- temperatura powierzchni grzejnej 25 - 40 °C,
- nie powoduje niekorzystnej jonizacji powietrza,
- nie powoduje niekorzystnej cyrkulacji kurzu i alergenów,
- idealne rozwizanie przy zastosowaniu techniki kondensacyjnej i solarnej.

System tradycyjny (konwekcyjny)
1. dua pojemno ukadu,
2. wysoka temperatura zasilania,
3. ogrzewanie poprzez konwekcj.Rys. Schemat instalacji ogrzewania tradycyjnego


System podogowy


1. bardzo dua pojemno ukadu,
2. rednia temperatura zasilania,
3. ogrzewanie poprzez promieniowanie poziome i konwekcj.


Rys. Schemat instalacji ogrzewania podogowego


Ogrzewanie fazowe –Ciepocigowe ogrzewanie paszczyznowe


1. maa pojemno ukadu,
2. niska temperatura zasilania,
3. ogrzewanie poprzez promieniowanie poziome.


Rys. Schemat instalacji ogrzewania fazowego

Panele grzewcze pokrywamy warstw tynku na grubo co najmniej 1÷1,5 cm liczc od powierzchni siatki.

Siatka przeplatajca rurki cieplne nie tylko rozprowadza równomiernie ciepo, ale równie suy jako szkielet nony dla tynku, w którym bd zatopione panele grzewcze.

Warstwa tynku nakadana na panelu staje si integraln czci ciany grzewczej, która na caej powierzchni ma jednakow temperatur, któr wypromieniowuje na pomieszczenie.

Ewentualne uszkodzenie panela w czasie sezonu grzewczego nie powoduje zalania mieszkania czy te wyczenia ogrzewania.

System dziaa dalej wystarczy podnie temperatur zasilania o kilka stopni w celu wyrównania bilansu energetycznego. Serwis jest w stanie usun uszkodzenie w krótkim czasie bez szkody dla ciany.

Panele mona wygina nawet pod ktem 90o. Nie ma to wpywu na ich prawidow prac. Ma to zastosowanie w trudnodostpnych miejscach. Oszczdnoci energetyczne ogrzewania fazowego

Oszczdnoci energetyczne uzyskiwane s dziki wykorzystywaniu szeregu czynników, charakterystycznych dla tego ogrzewania:
- Zmniejszenie pojemnoci wodnej ukadu 5-8 razy(80%)
- Pomieszczenia ogrzewa reakcja fizyczna a nie woda
- Niska temperatura zasilania wody / 20÷50 /
- Niskie opory przepywu czynnika obiegowego
- Mniejsze straty zwizane z transportem ciepa z uwagi na nisz temperatur wody
- Zmniejszenie zapotrzebowania ciepa na podgrzanie powietrza wentylacyjnego ze wzgldu na nisz temperatur powietrza w pomieszczeniu

- Obnienie temperatury powietrza w pomieszczeniu ogrzewanym o ok. 3÷4°C pozwala zaoszczdzi do 24% energii
- Wentylacja z rekuperacj zmniejsza zapotrzebowanie budynku na ciepo o 30%

Zapotrzebowanie na ciepo przy ogrzewaniu ciennym jest o 15% mniejsze ni przy ogrzewaniach konwekcyjnych.Sposób postpowania przy projektowaniu ogrzewania fazowego

- Zapotrzebowanie ciepa Zachowujc komfort cieplny przy ogrzewaniu ciennym temperatura powietrza moe by obniona o 2÷4 K. Uwzgldniajc zaoenia obliczeniowe, e dla ogrzewania tradycyjnego temperatura w pomieszczeniu wynosi 20° C to przy ogrzewaniu ciennym moe by obniona do 16°C .

Ogrzewanie Fazowe zwraca si po roku uytkowania!

Przykady oszczdnoci Ogrzewania Fazowego:

Dom 300m2, zamieszkay przez 4 osoby. redni miesiczny koszt ogrzewania wraz z ciep wod uytkow to kwota 250z/miesicznie. Dom energooszczdny, 120m2 – 70z/miesicznie. Hala 1200m2 – 2000/miesicznie System ogrzewania fazowego zmniejsza zapotrzebowanie energetyczne budynku oraz moc grzewcz potrzebn do jego ogrzania. Dla przykadu – hala 1150m2, przy standardowym ogrzewaniu z oblicze na konkretnym przykadzie, przy spenieniu Polskiej normy dla cian U=0,3, moc grzewcza do ogrzania takiego obiektu wychodzi 125KW oraz 25.000z redni koszt ogrzewania miesicznie w sezonie grzewczym. Z systemem ogrzewania fazowego dla tego samego przykadu moc grzewcza wynosi 60KW a miesiczny koszt ogrzewania to 1800z.

 „Ciepocigowe ogrzewanie cienne – Ogrzewanie fazowe” poprzez swoj innowacyjno oraz energooszczdno eksploatacyjn, jest alternatyw dla powszechnie stosowanych systemów grzewczych oraz cigle rosncych cen paliw energetycznych. Przedsiwzicie zwizane z zakupem kompletnego systemu nie jest zwykym wydatkiem lecz stanowi inwestycj w przyszo - aden inny system nie jest w stanie zapewni tak szybkiej stopy zwrotu inwestycji.ródo: Marcin Dziedzic
Opracowanie: Redakcja

10-11-2011KOMENTARZE
Dodaj swj komentarz

Nick:

Wpisz kod z obrazka:

Kod nieczytelny?
Aktualnie brak komentarzy
PARTNERZY

   

|   O nas   |   Reklama   |   Kontakt   |   Dla producentw   |   Forum  
|   Nota prawna   |   Program partnerski dla hurtowni   |
|   Wpisz si do bazy firm budowlanych   |   Wpisz si do bazy firm handlowych   |
RST Supported by

Ta strona używa cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Dowiedz się więcej.. zamknij