dachy okna Bud24 przetargi dekarze forum kontakt


Podjazdy i cieki z klinkieruCokoy z klinkieruO estetyce elewacji bardzo czsto decyduj detale. Dlatego miejsca szczególnie naraone na niszczenie, takie jak cokoy, warto wykona z materiau, który jest trway i odporny na negatywny wpyw czynników zewntrznych.

Poczenie walorów estetycznych z doskonaymi parametrami technicznymi sprawia, e cegy klinkierowe ciesz si coraz wiksz popularnoci. Jest to materia wytrzymay i dugowieczny, o bardzo niskiej nasikliwoci, odporny na dziaanie trudnych warunków atmosferycznych oraz uszkodzenia mechaniczne. Z tego wzgldu inwestorzy wykorzystuj klinkier na caej paszczynie ciany lub decyduj si na wyeksponowanie poszczególnych jej fragmentów poprzez cegy i pytki elewacyjne. Nawet jeli ciana domu zostaa pokryta tynkiem, zaleca si wykoczenie klinkierem tych miejsc, które s szczególnie naraone na uszkodzenia mechaniczne i wpyw warunków atmosferycznych. Do takich stref nale przede wszystkim cokoy.

Jak dopasowa cokó

Cokó, czyli podstawa ciany, naraony jest na wiele niekorzystnych czynników – padajcy i odbijajcy si od ziemi deszcz, zalegajcy nieg, wilgo od gruntu oraz uszkodzenia mechaniczne. Aby zapewni cianie odpowiedni ochron, oprócz wyboru materiau odpornego na czynniki zewntrzne, musimy pamita o kilku zasadach. Po pierwsze, murowany cokó to stosunkowo due obcienie dla konstrukcji ciany, dlatego musi by uwzgldniony przy obliczaniu szerokoci awy fundamentowej, która w takim wypadku powinna by wiksza. Jeli zdecydujemy si na póniejszym etapie, cokó mona jeszcze oprze na konsoli odciajcej lub zamiast cegie zastosowa pytki klinkierowe, które s duo lejsze. Po drugie, zarówno cegy, jak i pytki, umieszcza si w strefie cokoowej na wysoko kilku warstw, czyli ok. 30 cm. Na tak wysoko odbijaj si krople przy silnym deszczu. Z tego wzgldu nie zaleca si cokoów niszych ni 20 cm, rzadko te spotykane s wysze ni 50 cm. Trzecia zasada to konieczno cofnicia bd wysunicia cokou przed lico ciany. Cokó cofnity dobrze chroni przed podmakaniem dolnej strefy ciany, poniewa woda deszczowa spywa po górnej czci elewacji na ziemi. Cokó wystajcy przed lico ciany nie gwarantuje takiej ochrony, ale rozstrzygajce mog si okaza kwestie estetyczne. Jeli inwestorzy chc nada budynkowi masywnoci, mog zdecydowa si na cokó wysunity. Trzeba tylko odpowiednio zabezpieczy go przed dziaaniem wody, by nie powodowa zawilgocenia i niszczenia ciany. - Aby zaizolowa stref cokoow, mona np. zastosowa skone ksztatki klinkierowe lub wykona pochy obróbk z blachy, wysunit kilka centymetrów przed powierzchni cokou – radzi Wiesaw Czajkowski, ekspert z firmy Röben.

Jak murowa cokoy?

Pierwszy etap prac to wylanie fundamentów i wykonanie izolacji poziomej. Drugi etap, czyli murowanie strefy cokoowej, trzeba zacz od naroników. Naroa ukada si schodkowo na odpowiedni wysoko (np. piciu warstw), dokadnie poziomujc cegy. Po wykonaniu dwóch naroników w tej samej paszczynie, mona przystpi do murowania przestrzeni midzy nimi. Najpierw naley waciwie umieci pas uszczelniajcy. Nastpnie, murujc pierwsz warstw cegie, zaleca si pozostawienie co drugiej – trzeciej fugi pionowej pustej (otwartej), aby umoliwi wentylacj wewntrznych warstw ciany. W trakcie dalszego murowania, w obszarze cokou powinno si wykona tak zwan izolacj typu Z. Jest to uoona w formie litery Z papa bitumiczna lub odpowiednia folia z tworzywa sztucznego, o gruboci co najmniej 1,2 mm. Ley ona górn czci w cianie konstrukcyjnej, a doln w murze z cegy klinkierowej. Folia powinna by poprowadzona po zewntrznej stronie ciany konstrukcyjnej, na dugoci co najmniej 150 mm do 300 mm nad gruntem, w gór. Cegy klinkierowe muruje si na puste spoiny. Gdy zaprawa si zwie, spoiny naley wypeni specjaln fug przeznaczon do klinkieru, co pozwoli zabezpieczy cegy przed wnikaniem wilgoci i zapobiegnie powstawaniu wykwitów na powierzchni cegie. Po fugowaniu trzeba usun nadmiar zaprawy i wyczyci cegy lub pytki klinkierowe z zabrudze. Zaleca si ochron cokou przed nadmiernym nasonecznieniem oraz opadami, zarówno w trakcie jego wykonywania, jak i wieo po zakoczeniu prac.

Aby przez dugie lata cieszy si czystym, estetycznym cokoem bez biaych nacieków warto zatrudni sprawdzonego i wykwalifikowanego wykonawc, specjalizujcego si w murowaniu klinkieru.

Materiay: Röben
Opracowanie: RedakcjaKOMENTARZE
Dodaj swj komentarz

Nick:

Wpisz kod z obrazka:

Kod nieczytelny?
Aktualnie brak komentarzy
PARTNERZY

   

|   O nas   |   Reklama   |   Kontakt   |   Dla producentw   |   Forum  
|   Nota prawna   |   Program partnerski dla hurtowni   |
|   Wpisz si do bazy firm budowlanych   |   Wpisz si do bazy firm handlowych   |
RST Supported by

Ta strona używa cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Dowiedz się więcej.. zamknij